Kuuleminen teknologiansiirtosopimusten kilpailusäännöistä käynnistynyt

EU:n komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen teknologiansiirtosopimuksia koskevista EU:n kilpailusäännöistä. Teknologiansiirtosopimuksilla tarkoitetaan erilaisia immateriaalioikeuksien ja tuotantoteknologian käyttöoikeuksien lisensointia.

Monilla teknologiansiirtosopimuksilla on kilpailulle ja tuotekehitykselle myönteisiä vaikutuksia. Toisaalta näiden sopimusten kilpailuvaikutusten arviointi on paikoin hyvin haasteellista.

Komissio on antanut immateriaali- ja teknologia-alalle ns. ryhmäpoikkeuksen, jossa määritellään teknologiansiirtosopimusten suhdetta EU:n kilpailusääntöihin.

Komissio on lisäksi julkaissut ohjeistuksen, jossa kuvataan teknologiansiirtosopimusten kilpailulle myönteisiä ja kilpailulle haitallisia vaikutuksia.

Nyt käynnistyneen kuulemisen tarkoituksena on kerätä tietoa ryhmäpoikkeusasetuksen ja muun ohjeistuksen toimivuudesta. Vaihtoehtoina ovat tässä vaiheessa, että

  • nykyisen ryhmäpoikkeusasetuksen voimassaoloa jatketaan sellaisenaan
  • asetuksen annetaan raueta voimassaolon päätyttyä huhtikuussa 2026
  • komissio laatii ryhmäpoikkeusasetuksesta ja ohjeistuksesta uudistetut, toimivammat versiot.

Kuuleminen päättyy 24.7.2023, minkä jälkeen komissio jatkaa asian valmistelua mm. EU:n jäsenmaiden kanssa.

Lisätietoja 

Rainer LIndberg

Johtaja, yksikön päällikkö