Kuuleminen yrityskaupasta Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / Orionin Elä-kesäätiön B-osasto

Finanssivalvonta on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) kilpailulain (948/2011) 23 §:n 2 momentissa viitattua lausuntoa yrityskaupasta, jossa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo hankkii Orionin Eläkesäätiön TyEL-vakuutuskannan.

Yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämiseksi KKV pyytää etenkin yrityskaupan osapuolten asiakkaita, kilpailijoita ja tavarantoimittajia sekä toimialaliittoja ja -järjestöjä lausumaan näkemyksensä yrityskaupan mahdollisista vaikutuksista kilpailuun.

Pyydämme osallistumaan kuulemiseen viimeistään perjantaina 13.10.2023.

Lisätietoa yrityskaupasta ja kuulemiseen osallistumisesta: