Muutoksia hankintalakiin – KKV:n valvontamahdollisuudet vahvistuvat

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) hankintojen valvonnan mahdollisuudet havaita ja puuttua laittomiin suorahankintoihin paranevat. KKV:n ajallista toimivaltaa tehdä seuraamusesitys kielletyistä suorahankinnoista laajennetaan kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Muutos tulee voimaan 1.6.2024. 

KKV valvoo hankintalain noudattamista. Virasto voi jatkossa tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten määräämiseksi laittomista suorahankinnoista 12 kuukauden kuluessa hankintasopimuksen tekemisestä.  

Viraston tekemät selvitykset katkaisevat määräajan kulumisen, jolloin määräaika alkaa kulua alusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viraston on aloitettava hankinta-asian selvittäminen viimeistään vuoden sisällä hankintasopimuksen tekemisestä, ja selvitystyöhön saa kulua korkeintaan 12 kuukautta. 

Aiempi määräaika oli kuusi kuukautta, mutta se osoittautui valvontatyössä liian lyhyeksi. Tieto laittomista suorahankinnoista saadaan usein viiveellä. Määräajan riittämättömyys korostui erityisesti tilanteissa, joissa hankintayksikkö laiminlöi hankintoihin liittyvän sopimushallinnan ja hankintayksikön toiminnassa oli muutoinkin laajoja hankintalain noudattamiseen liittyviä puutteita.  

”Lakimuutoksella varmistetaan, että KKV pystyy puuttumaan tehokkaammin kaikkein vakavimpiin hankintalain rikkomuksiin.”

Tutkimuspäällikkö Elisa Haatainen

Samalla hankintalakiin ja erityisalojen hankintalakiin tehtiin teknisiä korjauksia ja täydennyksiä, jotka varmistavat lakien selkeyden ja yhteensopivuuden EU-lainsäädännön kanssa.

Lisätietoja 

Elisa Haatainen

Tutkimuspäällikkö