Ohjeita toimintansa lopettavan Karhu Voiman asiakkaille

Karhu Voima oy hakeutui konkurssiin 19.9.2022. Kaikki yhtiön sähköntoimitussopimukset päättyvät 20.9.2022 ja yhtiön asiakkaiden on etsittävä uusi sähkönmyyjä. Energiavirasto määrää Karhu Voiman tilalle uuden toimitusvelvollisen sähkönmyyjän Haminan Sähköverkot Oy:n ja Kotkan Energiaverkot Oy:n alueelle mahdollisimman pian.  Mahdolliset korvausvaatimukset ennen aikojaan päättyneiden määräaikaisten sopimusten johdosta on esitettävä konkurssimenettelyssä.

Karhu Voiman asiakkaille on lisätietoa Energiaviraston tiedotteessa. Asiakkaat joutuvat tekemään uuden sopimuksen, ja uuden sopimuksen hinta on todennäköisesti kalliimpi kuin päättyneen.

Jos Karhu Voiman asiakas, jolla on ollut määräaikainen sopimus, haluaa saada korvauksia hänelle kalliimmasta sopimuksesta aiheutuvista kuluista, hänen on esitettävä vaatimuksensa konkurssimenettelyssä. Ohjeet korvausvaatimuksen esittämisestä ja aikataulusta saa konkurssipesän hoitajalta. Kuluttajien korvausvaatimukset ovat konkurssissa niin sanottuja viimesijaisia saatavia, jotka maksetaan vasta kaikkien lakisääteisten saatavien jälkeen, jos pesällä on vielä varoja.