Anvisningar för kunder hos Karhu Voima som avslutar sin verksamhet

Karhu Voima Oy ansökte om konkurs 19.9.2022. Alla bolagets elleveransavtal upphör 20.9.2022 och bolagets kunder måste hitta en ny elförsäljare. Energimyndigheten förordnar så snart som möjligt en ny leveransskyldig elförsäljare för Haminan Sähköverkot Oy:s och Kotkan Energiaverkot Oy:s område. Eventuella ersättningsanspråk med anledning av tidsbundna avtal som sagts upp i förtid ska framställas i konkursförfarandet.

I Energimyndighetens pressmeddelande finns mera information för Karhu Voimas kunder. Kunderna blir tvungna att ingå ett nytt avtal och priset på det nya avtalet är sannolikt högre än på det som avslutats.

Om en kund hos Karhu Voima som har haft ett tidsbundet avtal vill få ersättning för kostnader som föranleds av ett dyrare avtal, ska han eller hon framställa sitt yrkande i konkursförfarandet. Anvisningar om framställande av ersättningsanspråk och om tidtabellen fås av konkursboets förvaltare. Konsumenternas ersättningsyrkanden är så kallade efterställda fordringar som betalas först efter alla lagstadgade fordringar, ifall boet fortfarande har medel kvar.