Positiivinen luottotietorekisteri tuo muutoksia kuluttajien luottokelpoisuuden arviointiin

Positiivinen luottotietorekisteri on otettu käyttöön ja rekisterin sähköinen asiointipalvelu avattu kuluttajille 1.4.2024. Rekisterin tavoitteena on torjua kotitalouksien ylivelkaantumista.

Luotonantajan on tästä lähtien tarkistettava luotonhakijan tietoja positiivisesta luottotietorekisteristä (vero.fi) osana hakijan luottokelpoisuuden arviointia. Kuluttajansuojalaki määrää luotonantajille velvollisuuden arvioida luottokelpoisuus kuluttajan tuloja ja muita taloudellisia olosuhteita koskevien riittävien luottotietorekisteri- ja muiden tietojen perusteella.

Luotonantaja pyytää jatkossa luotonhakijan luottokelpoisuuden tarkistamista varten positiivisesta luottotietorekisteristä luottotietorekisteriotteen. Otteessa on muuan muassa tietoja rekisteriin ilmoitetuista luotonhakijan luotoista sekä hänen tuloistaan.

Luotonantajat ovat voineet ilmoittaa tietoja rekisteriin helmikuun alusta alkaen. Positiivista luottotietorekisteriä ylläpitää Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö.

Positiivinen luottotietorekisteri sisältää tiedot luotoista ja tuloista

Luotonantajilla on velvollisuus ilmoittaa positiiviseen luottotietorekisteriin tietyt kuluttajaluottoja koskevat tiedot. Rekisteriin ilmoitetaan tiedot esimerkiksi myönnetyistä asunto- ja autolainoista, kulutusluotoista, luottokorteista, opintolainoista ja osamaksurahoituksista sekä luotoissa tapahtuneista muutoksista, kuten lyhennyksistä ja tieto luoton päättymisestä.

Rekisteri sisältää myös maksuviivetiedot, jos maksuerän maksu on viivästynyt yli 60 päivää, ja tiedot siitä, jos luotto eräännytetään kokonaan maksettavaksi. Positiiviseen luottotietorekisteriin ei tallenneta tietoa maksuhäiriömerkinnöistä.

Tulotiedot tulevat positiiviseen luottotietorekisteriin tulorekisteristä.

Rekisteristä apua kuluttajien talouden hallintaan

Sähköisessä asiointipalvelussa kuluttajat voivat tarkastella rekisteriin talletettuja tietoja ja tarkistaa, mitkä luotonantajat ovat pyytäneet tietoja rekisteristä, milloin ja mihin tarkoitukseen. Rekisteristä näkee myös, mitä tietoja luotonantajille on toimitettu.

Positiiviseen luottotietorekisteriin voi halutessaan tehdä vapaaehtoisen luottokiellon toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräajaksi.

Rekisteriin kootut tiedot omista luotoista voivat auttaa oman taloudellisen tilanteen seuraamisessa, kokonaistilanteen hahmottamisessa ja oman talouden hallinnassa.

Lisää aiheesta

Positiivinen luottotietorekisteri on avautunut – luotonantajat aloittavat rekisterin hyödyntämisen luottopäätöksissä, tiedote 1.4.2024 (vero.fi)

Laki positiivisesta luottotietorekisteristä

Kuluttajansuojalaki

Tietoa kuluttajille positiivisesta luottotietorekisteristä (kkv.fi)