Positiivinen luottotietorekisteri

Kun haet luottoa, luotonantajien on tarkistettava luottosi ja tulosi positiivisesta luottotietorekisteristä osana luottokelpoisuutesi arviointia.

Luotonantajalla on luottoa myöntäessään kuluttajansuojalakiin perustuva velvollisuus arvioida luottokelpoisuuttasi riittävien tietojen perusteella.

Luotonantajien on:

 •  1.4.2024 lähtien tarkistettava luottosi ja tulosi positiivisesta luottotietorekisteristä osana luottokelpoisuutesi arviointia.
 •  Ilmoitettava positiiviseen luottotietorekisteriin tietyt kuluttajaluottoja koskevat tiedot. Kuluttajaluottoja ovat esimerkiksi asunto- ja autolainat, kulutusluotot, luottokortit, opintolainat ja osamaksurahoitukset.

Voit käyttää positiivista luottotietorekisteriä myös oman talouden hallinnan työkaluna.

Mitä tietoja positiivisessa luottotietorekisterissä on?

Myönnetyt luotot ja muutokset

 • Luotonantajat ilmoittavat luottotietorekisteriin tiedot myöntämistään luotoista sekä luotoissa tapahtuneista muutoksista, esimerkiksi maksamasi lyhennykset ja luottosopimuksen muutokset, kuten tiedon luottosi päättymisestä.
 • Tarkempaa tietoa positiiviseen luottotietorekisteriin kirjattavista luottojen tiedoista on rekisterin ylläpitäjänä toimivan Verohallinnon verkkosivuilla.

Maksuviivetiedot ja tiedot luoton eräännyttämisestä

 • Luotonantaja ilmoittaa positiiviseen luottotietorekisteriin tiedon lyhennyksen viivästymisestä, jos luottosi maksuerän maksu on viivästynyt yli 60 päivää. Luotonantaja poistaa viivästysmerkinnän, kun velallinen on maksanut maksunsa.
 • Rekisteriin talletetaan myös tieto luoton eräännyttämisestä ja eräännyttämispäivästä, jos luotto maksuviiveen vuoksi on erääntynyt kokonaan maksettavaksi.
 • Positiiviseen luottotietorekisteriin ei talleteta tietoa maksuhäiriömerkinnästä.

Tulotietoja

 • Luottoja koskevien tietojen lisäksi positiiviseen luottotietorekisteriin talletetaan myös tulotietoja. Tulotietosi tulevat rekisteriin tulorekisteristä.

Vapaaehtoinen luottokielto

 • Positiiviseen luottotietorekisteriin talletetaan tieto vapaaehtoisesta luottokiellosta. Jos olet tehnyt itsellesi vapaaehtoisen luottokiellon, tulee luotonantajien harkita luoton myöntämistä tavallista huolellisemmin.
 • Voit tehdä vapaaehtoisen luottokiellon toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräajaksi. Vapaaehtoisen luottokiellon tekeminen on maksutonta.
 • Vapaaehtoinen luottokielto voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi silloin, jos on olemassa kohonnut riski henkilötietojesi väärinkäytölle tai haluat käyttää luottokieltoa työkaluna oman talouden hallinnassa.

Miten voit hyödyntää positiivista luottotietorekisteriä?

 • Voit käyttää positiivista luottotietorekisteriä sähköisessä asiointipalvelussa. Sähköisen asiointipalvelun käyttö on maksutonta.
 • Sähköisessä asiointipalvelussa voit nähdä itseäsi koskevia positiiviseen luottotietorekisteriin talletettuja tietoja, ja näet mitkä luotonantajat ovat pyytäneet tietojasi rekisteristä, milloin ja mihin tarkoitukseen. Näet myös, mitä tietoja heille on toimitettu.
 • Sähköisen asiointipalvelun kautta voit tehdä vapaaehtoista luottokieltoa koskevan merkinnän ja muokata sitä.
 • Kootut tiedot omista luotoistasi voivat auttaa sinua oman taloudellisen tilanteen seuraamisessa, kokonaistilanteen hahmottamisessa ja oman talouden hallinnassa.

Positiivisen luottotietorekisterin ylläpitäjä, käyttäjät ja viranomaisten roolit

 • Positiivisen luottotietorekisterin rekisterinpitäjä on Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö.
 • Laissa säädetään siitä, kenellä on oikeus saada rekisteristä tietoja ja mihin tarkoitukseen.
 • Luotonantajat tilaavat tiedoistasi luottotietorekisteriotteen luottokelpoisuuden arviointia varten.
 • Tietyillä viranomaisilla on oikeus hyödyntää rekisterin tietoja muun muassa luottomarkkinoiden seurantaan ja valvontaan. Esimerkiksi kuluttaja-asiamiehellä on laissa säädettyjen valvontatehtävien hoitamista varten oikeus saada rekisteristä välttämättömiä tietoja.
 • Luotonantajat ovat velvollisia ilmoittamaan luottokantaansa koskevat tiedot positiiviseen luottotietorekisteriin ja tämän velvollisuuden noudattamista valvovat FIVA ja ESAVI.
 • Tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo henkilötietojen käsittelyä positiivisessa luottotietorekisterissä. Jos tiedoissasi on virheitä, katso tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilla oleva ohjeistus.