Det positiva kreditupplysningsregistret medför ändringar i bedömningen av konsumenternas kreditvärdighet

Det positiva kreditupplysningsregistret har tagits i bruk och registrets elektroniska tjänst har öppnats för konsumenter den 1 april 2024. Syftet med registret är att skydda hushållen för överskuldsättning.

Kreditgivaren ska från och med nu kontrollera kreditsökandens uppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret (vero.fi) som en del av bedömningen av sökandens kreditvärdighet. Konsumentskyddslagen ålägger kreditgivarna att bedöma kreditvärdigheten utifrån tillräckliga uppgifter från kreditupplysningsregistret och andra uppgifter om konsumentens inkomster och ekonomiska omständigheter.

Kreditgivaren begär i fortsättningen ett utdrag ur kreditupplysningsregistret för kontroll av kreditsökandens kreditvärdighet. Utdraget innehåller bland annat uppgifter om kreditsökandens krediter som anmälts till registret samt dennes inkomster.

Kreditgivarna har kunnat anmäla uppgifter till registret sedan början av februari. Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet upprätthåller det positiva kreditupplysningsregistret.

Det positiva kreditupplysningsregistret innehåller uppgifter om krediter och inkomster

Kreditgivarna är skyldiga att anmäla vissa uppgifter om konsumentkrediter till det positiva kreditupplysningsregistret. Till registret anmäls uppgifter om till exempel beviljade bostads- och billån, konsumtionskrediter, kreditkort, studielån och avbetalningsfinansiering samt ändringar i krediterna, såsom amorteringar och information om att en kredit upphört.

Registret innehåller också uppgifter om betalningsförseningar om betalningen av en betalningspost har försenats mer än 60 dagar samt uppgifter om huruvida krediten förfaller till betalning i sin helhet. I det positiva kreditupplysningsregistret sparas inte uppgifter om betalningsstörningar.

Inkomstuppgifterna kommer från inkomstregistret till det positiva kreditupplysningsregistret.

Registret hjälper konsumenterna att hantera sin ekonomi

I den elektroniska tjänsten kan konsumenterna granska uppgifterna i registret och kontrollera vilka kreditgivare som har begärt uppgifter ur registret, när och för vilket ändamål. Registret visar också vilka uppgifter kreditgivarna har fått.

I det positiva kreditupplysningsregistret kan man om man så önskar göra ett frivilligt kreditförbud som gäller tills vidare eller för en viss tid.

De uppgifter om egna krediter som samlats i registret kan hjälpa till att följa upp den egna ekonomiska situationen, gestalta helhetssituationen och hantera den egna ekonomin.

Läs mer

Det positiva kreditupplysningsregistret har öppnats – kreditgivarna börjar använda registret då de fattar kreditbeslut (vero.fi)

Lag om ett positivt kreditupplysningsregister

Konsumentskyddslag

Information för konsumenter om det positiva kreditupplysningsregistret (kkv.fi)