Sidosyksiköiden käyttöä selvitetään kyselytutkimuksella

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on lähettänyt 5.2.2024 kyselyn sidosyksiköiden hyödyntämisestä kunnille, sidosyksiköille ja hyvinvointialueille. Kysely on osa laajempaa tutkimusta, jossa KKV selvittää sidosyksiköiden vähimmäisomistusvaatimuksen vaikutuksia.

Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoite asettaa sidosyksikön omistukselle yleisen edun huomioon ottava vähimmäisomistusprosentti (10 %). Kysely on tärkeä osa tutkimusta, jossa selvitetään kirjauksen vaikutuksia sidosyksiköiden omistajiin, sidosyksiköinä toimiviin yhtiöihin sekä markkinoihin, joilla sidosyksiköt toimivat.

Sidosyksiköiden omistajille suunnatulla kyselyllä kerätään tietoa kuntien ja hyvinvointialueiden käyttämistä sidosyksiköistä, sidosyksiköiltä hankituista palveluista ja siitä, mikä merkitys sidosyksiköillä on omistajilleen. Sidosyksiköille suunnatulla kyselyllä kerätään tietoa sidosyksiköiden toimintamalleista, sidosyksiköiden tarjoamista palveluista ja siitä, mikä rooli mahdollisella alihankinnalla on sidosyksikön toiminnassa. KKV toivoo kaikkia kyselyn vastaanottajia osallistumaan kyselyyn vastaamiseen, jotta virasto saa mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan sidosyksiköiden käytöstä ja käytön perusteista.

Lisätietoja KKV:n sidosyksikkötutkimuksesta antaa tutkimusohjaaja Jan Jääskeläinen, etunimi.sukunimi@kkv.fi.

Lisätietoja kyselystä ja kyselyyn vastaamisesta antaa johtava ekonomisti Antti Saastamoinen, etunimi.sukunimi@kkv.fi.