Sotatilanne ja pakotteet vaikuttavat kilpailusääntöjen soveltamiseen

Komission ja EU-maiden kansallisten kilpailuviranomaisten muodostama ECN-verkosto julkaisi 21.3.2022 yhteisen julkilausuman kilpailuoikeuden soveltumisesta poikkeusoloissa Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on osa ECN-verkostoa, ja KKV noudattaa julkilausuman linjauksia.

Sodan tai pakotteiden seurauksena yritysten voi olla tarpeellista tehdä yhteistyötä markkinahäiriöihin vastaamiseksi. Sallittuja voivat olla esimerkiksi yritysten väliset järjestelyt, joilla turvataan niukasti saatavilla olevien hyödykkeiden hankinta, tarjonta ja jakelu tai lievennetään kriisitilanteesta ja EU:n asettamien pakotteiden noudattamisesta seuranneita vakavia taloudellisia ongelmia.

Kilpailuviranomaiset eivät puutu sellaisiin välttämättömiin ja väliaikaisiin järjestelyihin, joiden tarkoitus on vastata sodan tai pakotteiden seurauksena syntyviin markkinahäiriöihin. Kilpailu- ja kuluttajavirastoon voi olla yhteydessä ohjeistuksen saamiseksi, jos on epäselvyyttä yhteistyön sallittavuudesta.

Lausumassa todetaan myös, että poikkeusoloissa on tärkeää turvata välttämättömyyshyödykkeiden, kuten energian, ruoan ja raaka-aineiden saatavuus kilpailullisilla hinnoilla, eikä kriisin varjolla tule heikentää reiluja kilpailuolosuhteita. Kilpailuviranomaiset puuttuvatkin tiukasti toimintaan, jolla pyritään hyötymään nykyisestä tilanteesta esimerkiksi kartellijärjestelyin tai väärinkäyttämällä määräävää markkina-asemaa.