Suoratoistopalvelun maksullinen tilaus ei saa käynnistyä vahingossa

Kuluttaja-asiamies puuttui Sanoma Media Finland Oy:n Ruutu-suoratoistopalvelun käytäntöihin, kun useat palvelun käyttäjät kertoivat tulleensa yllättäen laskutetuksi kevään ja kesän 2021 aikana.  

Kuluttajien mukaan maksullisia tilauksia oli käynnistynyt muun muassa silloin, kun heidän tarkoituksenaan oli ollut aktivoida lahjakortti tai maksuton kokeilujakso. Yllättävät veloitukset oli tehty maksukorteilta, jotka olivat aiempien tilausten yhteydessä tallentuneet Sanoma Media Finlandin järjestelmään.

Kuluttaja-asiamies lähetti yritykselle selvityspyynnön ja myöhemmin täydentävän lisäselvityspyynnön. Sähköisesti tehtävässä sopimuksessa elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle määrätyt ennakkotiedot selkeällä tavalla ja välittömästi ennen tilauksen tekemistä. Lisäksi on varmistettava, että kuluttaja nimenomaisesti hyväksyy tilauksen maksuvelvollisuuden. Palvelun markkinointi ei saa olla miltään osin totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa, eikä siinä saa jättää antamatta kuluttajan päätöksenteon kannalta olennaisia tietoja. 

Maksullisuudesta on kerrottava selvästi ja näkyvästi

Maksullisen tilauksen voi käynnistää vain, jos kuluttaja on tilauksen yhteydessä hyväksynyt maksuvelvollisuuden. Palvelun käyttöliittymän rakentamisessa on tärkeää huomioida kuluttajien todellinen käyttäytyminen. 

”Palvelun käyttäjä saattaa helposti ohittaa maksullisuudesta kertovat tekstit, ellei niitä korosteta tarpeeksi. Sanamuotojen ohella on siis erittäin tärkeää huomioida, millä tavalla tiedot tuodaan esiin.”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Palvelu on rakennettava niin, etteivät maksulliset tilaukset voi käynnistyä liian matalalla kynnyksellä, esimerkiksi yksittäisestä vahinkoklikkauksesta. Kuluttaja-asiamies kiinnitti Sanoma Media Finlandin huomiota myös siihen, että usein Ruudun kaltaista suoratoistopalvelua käyttävät vanhempiensa tunnuksilla myös lapset.

Kuluttaja-asiamiehen yhteydenottojen jälkeen Sanoma Media Finland ilmoitti tehneensä lukuisia muutoksia Ruutu-palvelun käyttöliittymään varmistaakseen sen, että kuluttajat kaikissa tilanteissa ymmärtävät sitoutuvansa maksulliseen sopimukseen. Kuluttaja-asiamies piti muutoksia oikeansuuntaisina. Muutosten jälkeen Kilpailu- ja kuluttajavirastoon ei enää saapunut uusia asiaa koskevia kuluttajayhteydenottoja vuoden 2021 aikana. Kuluttaja-asiamies päätti asian käsittelyn päätöskirjeellä tammikuussa 2022.