Väliraportti valottaa elintarvikkeiden hintojen ja kuluttajien ostoskorin muutoksia

Elintarvikeketjun toimivuutta tarkastelevan KKV:n tutkimushankkeen väliraportti tarjoaa yleiskuvan elintarvikemarkkinoiden viimeaikaisesta kehityksestä. Hinnan jakautuminen elintarvikeketjun eri tuotantoportaille ei ole merkittävästi muuttunut, vaikka elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet viime vuosina nopeasti.

Tutkimushanketta varten KKV on kerännyt elintarvikeketjun toimijoilta laajan aineiston elintarvikkeiden hinnoista, tuotantokustannuksista ja myyntimääristä. Väliraportti on ensimmäinen katsaus kerättyyn aineistoon. Väliraportissa havainnoidaan miten kuluttajahinnat, hinnan jakautuminen eri tuotantoportaille ja myyntimäärät ovat kehittyneet eri tuoteryhmissä.

Raportissa analysoidaan 9 tuotekategoriaa, jotka kattoivat 89 % elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien myynnistä vuonna 2023. Tarkastellut tuoteryhmät ovat hedelmät ja marjat, kahvi, tee ja kaakao, kala ja äyriäiset, kivennäisvedet, virvoitusjuomat ja mehut, liha, maitotuotteet, juusto ja kananmunat, ruokatuotteet, vihannekset sekä viljatuotteet ja leipä.

Väliraportin perusteella myynti on kasvanut nopeimmin ruokatuotteissa, kuten valmisruoissa sekä virvoitusjuomissa ja mehuissa. Hitainta myynnin kehitys on ollut liha- ja kala -tuotekategorioissa.

Kaupan osto- ja myyntihintojen välisessä suhteessa tapahtunut maltillisia muutoksia

KKV:n väliraportissa kaupan hintamarginaalin kehitystä tarkastellaan kaupan myynti- ja ostohintojen avulla. Suurimmassa osassa tuotekategorioita myyntihinnat ovat nousseet hieman ostohintoja enemmän, eli kaupan hintamarginaali on noussut. Tarkastelun perusteella ei vielä voida arvioida, miten kaupan voitot ovat kehittyneet suhteessa elintarvikeketjun muihin toimijoihin. Kaupan kustannuksiin vaikuttavat ostohintojen lisäksi myös muut tekijät kuten logistiikka- ja työvoimakustannukset.

Raportissa on myös tarkasteltu, miten osassa tuotteita kuluttajan elintarvikkeista maksama hinta jakautuu eri elintarvikeketjun toimijoille. Kaupan osuus kuluttajan maksamasta arvonlisäverottomasta hinnasta on noin 25 %, elintarviketeollisuuden osuus noin 40 % ja tuottajien osuus noin 35 %. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yhdestä kuluttajan elintarvikkeisiin käyttämästä eurosta keskimäärin noin 25 senttiä menee kaupalle, noin 35 senttiä tuottajalle ja noin 40 senttiä elintarviketeollisuudelle.

Tarkasteluun valikoituneissa tuotteissa ei havaittu merkittävää muutosta siinä, miten kuluttajahinta jakautui eri tuotantoportaille. Elintarvikeketjun tietyn portaan osuus hinnasta saattaa olla pienempi tai suurempi kuin kyseisen elintarvikeketjun portaan osuus ketjun kustannuksista. Tästä syystä se, miten hinta jakautuu eri elintarvikeketjun portaille, ei kerro siitä, miten voitot jakautuvat ketjun sisällä.

Tarkempaa tutkimustietoa tulossa vuodenvaihteessa

Hankkeen edetessä selvitetään tarkemmin, miten ja millä nopeudella elintarvikeketjussa kustannusmuutokset välittyvät eri portaiden hintoihin. Tarkempaa analyysia siitä, mitkä tekijät selittävät havaittua kehitystä tehdään tutkimushankkeen edetessä.

Tutkimushankkeessa tullaan tarkastelemaan myös kaupan omien tuotemerkkien ja brändituotteiden myynnin jakautumista sekä näiden vaikutuksia elintarvikesektorin toimintaan.

Lisätietoa 

Miika Heinonen

Ekonomisti

Lasse Pöyry

Vanhempi ekonomisti