Verkkokurssi julkisia hankintoja tekeville: Näin voit lisätä kilpailua ja välttää kartelleja

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on julkaissut oppimisympäristö KKV Kampuksella verkkokurssin Kilpailu, kilpailuttaminen ja kartellit julkisissa hankinnoissa. Kurssi on suunnattu kaikille hankintojen parissa työskenteleville.

KKV:n uudelle verkkokurssille on koottu helposti lähestyttävään muotoon tietoa kartelleista julkisissa hankinnoissa sekä hankintojen kilpailullisuuden parantamisesta.

Julkisia hankintoja tehdään Suomessa vuosittain yli 30 miljardilla eurolla. Siksi jo yhden prosentin tehokkuuslisäys hankinnoissa voisi tuoda useiden satojen miljoonien eurojen säästöt. Tällä hetkellä moniin hankintoihin ei saada riittävästi tarjouksia. Heikon kilpailun seurauksena maksamme tuotteesta tai palvelusta liikaa tai saamme rahojen vastineeksi liian huonoa laatua. Kurssilla annetaan vinkkejä suositeltavista ja vältettävistä menettelytavoista kilpailun aikaansaamiseksi.

Mittava julkisten varojen käyttö voi myös valitettavasti houkutella yrittäjiä sopimaan siitä, kuka kulloisenkin tarjouskilpailun voittaa ja millä hinnalla. Kun hintoja hilataan ylöspäin salaisilla sopimuksilla, hankinta tulee veronmaksajille kalliimmaksi kuin aidossa kilpailutilanteessa. Kartellien aiheuttamat hintojen korotukset voivat olla useita kymmeniä prosentteja verrattuna kilpailtuun hintatasoon.

Kurssi esittelee vaaran merkkejä, joiden perusteella kartelliepäilyksen tulisi herätä ja vinkkaa, miten silloin kannattaa toimia. Lisäksi kurssilla kerrotaan, miten hankintayksikkö voi omalla toiminnallaan vähentää kartellin syntymisen riskejä.