Yllättäviä lisälaskuja pakettiauton vuokrauksesta – kuluttaja-asiamies puuttui vuokrausehdoista kertomiseen

Kuluttaja-asiamies sai vuoden 2021 aikana kuluttajilta useita ilmoituksia yllättävistä lisälaskuista pakettiauton vuokrauksen päätyttyä.  PakuKympillä Oy laskutti jälkikäteisesti kuluttajilta erilaisia maksuja aluerajoituksen ja tankkausohjeen noudattamatta jättämisestä. Kuluttaja-asiamies on vaatinut yritykseltä muutoksia siihen, miten sopimusehdoista kerrotaan verkkosivuilla ja varausvahvistuksessa. 

PakuKympillä Oy:n sopimusehtojen mukaan vuokratulla pakettiautolla ei ole saanut ajaa tietyn alueen ulkopuolelle ilman lupaa. Ehtoihin sisältyvä tankkausohje on puolestaan edellyttänyt, että vuokraaja tankkaa tietyn litramäärän polttoainetta kutakin ajamaansa 10 kilometriä kohden. Lisäksi vuokraajan on pitänyt  säilyttää kuitti tankkauksesta vuokrauksen jälkeen. Monille kuluttajille sopimusehdot ovat tulleet yllätyksenä, sillä auton on pystynyt vuokraamaan verkossa näkemättä ehtoja.

Aluerajoituksesta ja tankkausehdoista on kerrottava selkeästi

Etämyynnissä kuluttajalle on ennen sopimuksen tekemistä annettava selkeästi ja ymmärrettävästi tiedot kulutushyödykkeen pääominaisuuksista ja sopimusehdoista. Pääominaisuudet on ilmoitettava välittömästi ennen tilausta sekä sisällytettävä sopimuksen tekemisen jälkeen toimitettavaan vahvistukseen.

”Sopimuksen kannalta keskeiset tiedot pitää esittää ostopolulla niin, että kuluttaja tietää minkälaisilla ehdoilla hän sopimuksen tekee.”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Pakukympillä.fi-etusivulla ei mainittu lainkaan vuokraukseen liittyvää aluerajoitusta ja sitä koskevaa sopimusrikkomusmaksua. Tankkausta koskevia tietoja lukeakseen kuluttajan oli selattava etusivua alas. Varausta tehdessään kuluttajan oli puolestaan erikseen klikattava Vuokrausehdot-linkkiä nähdäkseen sopimusehdot. Yrityksen lähettämästä varausvahvistuksesta puuttuivat niin ikään tiedot aluerajoituksesta ja tankkausehdoista.

Lisälaskuja täyteen tankatuista autoista

Kuluttaja-asiamiehen selvityksessä on ilmennyt tilanteita, joissa PakuKympillä on laskuttanut puutteellisesta tankkauksesta, vaikka kuluttaja oli täyttänyt tankin täyteen. Kuluttaja-asiamies piti kohtuuttomana, että kuluttajilta laskutettiin lisämaksuja litramääräiseen tankkausohjeeseen vedoten silloin, kun sen noudattaminen ei ollut pienen kulutuksen vuoksi mahdollista.

Ehdoista viestitään jatkossa selkeämmin

PakuKympillä on sitoutunut kertomaan jatkossa sopimusehdoista ja niiden rikkomisen seurauksista selkeästi ja ymmärrettävästi verkkosivuillaan. Yritys on lisännyt tiedot aluerajoituksesta, tankkausohjeesta ja kuitin säilyttämisestä sekä varauksentekosivulleen että varausvahvistukseen. Lisäksi se on muuttanut tankkausohjetta ja luvannut pidättäytyä lisälaskuista tilanteissa, joissa ohjeen mukainen tankkaaminen ei käytännössä ole mahdollista.