OECD:lle laaditut vuosiraportit ja muut raportit

Tällä sivulla esitellään KKV:n OECD:lle laatimat vuosiraportit sekä muut raportit vuodesta 2015 lähtien. Tätä vanhemmat raportit ovat saatavilla OECD:n verkkosivuilla.