Lastentarvike

Tiedote 13 / 9.11.2006

Kilpailuvirasto esittää, että markkinaoikeus määräisi Lastentarvike Oy:lle 100 000 euron seuraamusmaksun EU:n kilpailusääntöjen ja kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä lastenvaunujen ja -rattaiden jälleenmyynnissä.

Lastentarvike sisällytti useiden vuosien ajan jälleenmyyjiensä kanssa tehtyihin sopimuksiin ehtoja, jotka estivät näitä myymästä Lastentarvikkeelta hankkimiaan lastenvaunuja ja -rattaita toimialueittensa ulkopuolisille kuluttajille. Lisäksi ehdot estivät valtuutettuja jälleenmyyjiä myymästä ja markkinoimasta ao. tuotteita internetissä ja valtakunnallisissa erikoislehdissä.

Rajoitukset vähensivät jälleenmyyjien keskinäistä kilpailua kuluttaja-asiakkaista ja olivat siten omiaan pitämään tuotteiden hintoja korkeammalla kuin mitä ne olisivat olleet kilpaillussa tilanteessa. Jälleenmyynnin salliminen vapaasti kuluttajille olisi pakottanut myös Lastentarvikkeen omat myymälät vastaamaan lisääntyneeseen kilpailuun.

Vakava kilpailunrajoitus

Ns. valikoivaa jakelujärjestelmää käyttävä yritys voi kieltää valtuuttamiaan jälleenmyyjiä myymästä sopimuksen piiriin kuuluvia tavaroita valtuuttamattomille myyjille, mutta myyntiä toisille valtuutetuille ja loppukäyttäjille ei voida rajoittaa. Jälleenmyyjien on myös yleensä voitava vapaasti mainostaa edustamiaan tuotteita internetissä ja tiedotusvälineissä.

Valikoivassa jakelujärjestelmässä jälleenmyynnin rajoittamista loppukäyttäjinä toimiville kuluttajille pidetään kilpailusääntöjen mukaan vakavana kilpailunrajoituksena ja lähtökohtaisesti aina kiellettynä.

Menettely kattoi käytännössä koko Suomen

Kiellettyjä ehtoja sisältäneet sopimukset kattoivat käytännössä koko Suomen ja olivat luonteeltaan sellaisia, että niillä estettiin myös myynti ulkomaisille loppukäyttäjille. Lastentarvikkeen asema alan markkinajohtajana ja vahvojen tuotemerkkien edustajana vahvisti osaltaan rajoitusten haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Virasto otti seuraamusmaksun suuruutta arvioidessaan huomioon yrityksen liikevaihdon ohella kilpailunrajoitusten laadun, laajuuden ja keston sekä sen, että rikkomukset oli tehty selvästi kilpailun rajoittamisen tarkoituksessa. Yritys lopetti lisäksi kilpailun rajoittamisen vasta sen jälkeen, kun virasto oli toistuvasti puuttunut asiaan.

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Markku Tupamäki
Erikoistutkija Charlotte Leskinen


Kilpailuviraston esitys kokonaisuudessaan PDF-muodossa