Toimitus- ja jakelusopimukset

Toimitus- ja jakelusopimukset eli vertikaaliset sopimukset hyödyttävät usein niin yrityksiä, kuluttajia kuin kilpailua. Sopimuksia voidaan kuitenkin käyttää myös kilpailun rajoittamiseen. Vertikaaliset sopimukset, joiden tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun merkittävä rajoittuminen, ovat kiellettyjä.

Kun sopimus sisältää tietyn poissuljetun rajoituksen

Tietyt markkinoille pääsyä hidastavat vertikaaliset rajoitukset jäävät suoraan ryhmäpoikkeuksen ulkopuolelle osapuolten markkinaosuuksista riippumatta. Koko vertikaalinen sopimus ei kuitenkaan ole ryhmäpoikkeuksen ulkopuolella, vaan ainoastaan kyseinen rajoitus. Vertikaalisen sopimuksen muut osat kuuluvat ryhmäpoikkeuksen piiriin.

Ryhmäpoikkeuksen ulkopuolella ovat:

 • Kilpailukieltovelvoite, joka on voimassa yli 5 vuotta tai ennalta määrittelemättömän ajan.
  • HUOM. Kilpailukieltovelvoitteen myötä ostaja joko:
   • ei saa valmistaa, ostaa, myydä tai jälleenmyydä vertikaalisen sopimuksen piirissä olevien tuotteiden kanssa kilpailevia tuotteita, tai
   • velvoitetaan ostamaan toimittajalta yli 80 % sen ostojen kokonaismäärästä.
 • Kilpailukieltovelvoite, jonka myötä ostaja ei saa valmistaa, ostaa, myydä tai jälleenmyydä tuotteita vertikaalisen sopimuksen päättymisen jälkeen.
  Tällainen kilpailukieltovelvoite on kuitenkin sallittu, jos

  • sen kesto on enintään yksi vuosi,
  • se on välttämätön toimittajan tietotaidon suojaamiseksi, ja
  • se rajoittuu ostajan sopimussuhteen aikaiseen toimipisteeseen.
 • Kielto myydä tiettyjä kilpailevia tuotemerkkejä valikoivassa jakelujärjestelmässä.

Muistilista vertikaalisten sopimusten arviointiin 

Saako vertikaalinen sopimus ryhmäpoikkeuksen suojaa?

 • Sopimuksen on koskettava tuotteiden tai palveluiden jakelua tai myyntiä.

 • Jos molempien osapuolten markkinaosuus on alle 30%, sopimus on sallittu.

 • Jos sopimukseen ei sisälly vakavia rajoituksia ja osapuolten markkinaosuudet ovat alle 30 %, sopimus on sallittu.

 • Jos sopimukseen sisältyy poissuljettu rajoitus, ainoastaan tämä rajoitus on ryhmäpoikkeuksen ulkopuolella ja arvioitava tapauskohtaisesti

Rajoittaako ryhmäpoikkeuksen ulkopuolella oleva vertikaalinen sopimus kilpailua merkittävästi?

 • Jos kyseessä on aito edustussopimus, kilpailusäännöt eivät sovellu.

  • Jos osapuolten markkinaosuudet jäävät alle 15 %:n, kilpailusäännöt eivät sovellu.
  • HUOM. Sopimuksen sisältäessä jonkin vakavista kilpailunrajoituksista ei 15 %:n markkinaosuusrajaa sovelleta!
 • Jos sopimus sisältää kilpailua rajoittavan vertikaalisen rajoituksen, se on kielletty.

 • Jos sopimus täyttää tehokkuuspoikkeuksen edellytykset, se on sallittu vaikka se rajoittaisi kilpailua