Taksien hinnoittelu

Sama taksimatka voi olla eri hintainen eri takseissa. Hinta voi vaihdella myös esimerkiksi kysynnän, ajankohdan, matkustajamäärän ja varaustavan mukaan. Taksiyrityksen tai välityskeskuksen on annettava ennen matkan alkamista tai tilauksen vahvistamista tieto matkan kokonaishinnasta tai perusteet hinnan määräytymiselle.

Takseilla ei ole laissa määriteltyä enimmäishintaa. Kannattaa selvittää etukäteen hinnoitteluperusteita sekä palvelun tasoa ja mahdollisuuksien mukaan vertailla näitä.

Mihin taksien hinnoittelu perustuu?

Takseilla on kaksi hinnoittelumallia:

  • matkaan ja aikaan perustuva
  • ennen matkan alkua annettu kiinteä hinta. Kiinteä hinta voi koskea esimerkiksi kahden kaupungin välillä tehtyjä matkoja.

Jos taksimatka perustuu kuljettuun matkaan ja käytettyyn aikaan, taksin on käytettävä hinnan määrityksessä taksamittaria.

Matkasta voidaan lisäksi periä erillinen lähtömaksu ja muita lisämaksuja, jotka tulee olla etukäteen matkustajan tiedossa. Lisämaksuja voidaan veloittaa muun muassa ennakkotilauksesta, matkustajan avustamisesta, ison matkatavaran kuljettamisesta, lasten turvaistuimesta ja lemmikkieläimen kuljetuksesta.

Taksiyrityksen on annettava matkustajalle ennen taksimatkan alkamista tieto esimerkkimatkan hinnasta. Esimerkkimatkan hinta on matkan hinta, jonka

  • pituus on 10 kilometriä ja
  • kesto15 minuuttia
  • eikä matkasta peritä henkilömäärään tai matkatavaroihin perustuen lisämaksua.

Jos taksiyrityksellä on käytössä lähtömaksu, sen tulee sisältyä esimerkkimatkan hintaan. Jos hinnasto sisältää erilaisia hinnan määräytymisperusteita ja matkan hintaan vaikuttaa hinnaston mukaan esimerkiksi vuorokauden aika tai viikonpäivä, esimerkkimatkan hintana tulee hinnastossa esittää kalleimman määräytymisperusteen mukainen hinta.

Jos taksiyritys soveltaa hinnoittelua, jossa esimerkkimatkan hinta ylittää 40 euroa, taksin on sovittava hinnasta tai hinnan määräytymisen perusteista kanssasi aina erikseen.

Kuljettajan on valittava matkustajan kannalta edullisin ja tarkoituksenmukaisin reitti, jos matkustaja jättää valinnan kuljettajalle, tai ajettava matkustajan ennalta matkan tilauksen yhteydessä hyväksymää tai ehdottamaa reittiä.

Taksi voi ilmoittaa hinnastossaan myös, että ”Kiinteästä hinnasta voidaan sopia”, jolloin asiakas ja kuljettaja voivat sopia erikseen kiinteästä hinnasta eikä taksamittaria tällöin käytetä hinnan määritykseen.

Saat kuljettajalta taksimatkasta aina kuitin, josta voit tarkistaa tiedot taksiyrityksestä ja peritystä maksusta.

Erimielisyys taksin hinnasta

Jos taksin kanssa syntyy erimielisyys siitä, onko hinnasta tai hinnan määräytymisen perusteista sovittu nimenomaisesti esimerkkihinnan ylittyessä, taksin on näytettävä väitteensä toteen.

Jos taksi ei voi osoittaa, että hinnasta tai hinnan määräytymisen perusteista on nimenomaisesti sovittu, hinta ei voi ylittää esimerkkimatkaa koskevaa 40 euron hintarajaa. Taksi ei siten tällöin voi veloittaa sinulta enempää kuin 40 euroa, vaikka matka olisi esimerkkimatkaa pidempi (yli 10 kilometriä) tai kestäisi sitä kauemmin (yli 15 minuuttia).