Käyttöohjeet

Myyjän on annettava tuotteen käytössä tarvittavat käyttö-, huolto- ja hoito-ohjeet. Ohjeiden tulee olla helposti saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi ja niissä on oltava turvallista käyttöä koskevat merkinnät. Jos käyttöohje on puutteellinen tai puuttuu kokonaan, tuotteessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe.

Tuotteelle on annettava käyttö-, huolto- ja hoito-ohjeet, jotka ovat tarpeen tuotteen normaalissa käytössä. Myyjä on vastuussa käyttöohjeiden antamisesta tuotteen luovutuksen yhteydessä. Tavarassa on virhe, jos sen yhteydessä ei anneta ohjeita, jotka ovat tarpeen tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten.

Käyttöohjeiden vaatimukset

Käyttöohjeiden on oltava helposti saatavilla

 • Kuluttajaa ei voi käännyttää maahantuojan tai valmistajan puoleen, eikä käyttöohjeiden hankkimisesta saa aiheutua lisäkuluja.
 • Jos käyttöohje on vain sähköisessä muodossa verkkosivulla, myyjän on ennen kaupantekoa varmistettava, että ostajalla on mahdollisuus käyttöohjeiden lukemiseen. Jos kuluttajalla ei ole mahdollisuutta netin käyttöön, myyjän on annettava ohjeet muussa muodossa, esimerkiksi paperisena.
 • Jos ohjeet ovat sähköisessä muodossa laitteen sisällä, niiden on oltava selkeät ja helppokäyttöiset, ja kuluttajan on saatava tieto siitä, miten käyttöohjeet löytyvät.

Käyttöohjeet on annettava suomeksi ja ruotsiksi

 • Suomen- tai ruotsinkielinen ohje ei saa olla maksullinen.
 • Käyttöohjeet pitää antaa suomeksi ja ruotsiksi myös verkkokaupassa, jonka verkkosivut ovat suomenkieliset ja markkinointi on suunnattu suomalaisille.
 • Ohjeiden antamista ei voi välttää kertomalla markkinoinnissa, että tuotteella on vain englanninkieliset ohjeet.
 • Englanninkielisiä ohjeita voidaan pitää riittävinä vain, jos kyse on hyvin rajatulle asiakaspiirille tarkoitetusta tuotteesta, jonka käyttö edellyttää erityistä asiantuntemusta.
 • Poikkeuksena kielivaatimuksiin ovat ohjeet, jotka voidaan antaa yleisesti tunnetuilla merkinnöillä. Näitä ovat esimerkiksi varoitusmerkinnät ja vaatteiden pesuohjeet.

Käyttöohjeiden tulee sisältää tuotteen turvallista käyttöä koskevat merkinnät

 • Ohjeissa on annettava tavaraan tai palveluun liittyvän vaaran torjumisen tai ehkäisemisen kannalta tarpeelliset tiedot, kuten toimintaohjeet ja varoitukset.
 • Tiedot on annettava selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla.

Puutteelliset tai puuttuvat käyttöohjeet

Myyjällä on velvollisuus toimittaa kuluttajalle tuotteen käyttämisen vaatimat käyttöohjeet. Jos käyttöohje on puutteellinen tai puuttuu kokonaan, tuotteessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe ja tuotteen myyjällä on vastuu tilanteen korjaamisesta.

Toimi näin, jos käyttöohje on puutteellinen tai puuttuu kokonaan  

 • Tee reklamaatio puuttuvasta tai puutteellisesta käyttöohjeesta tuotteen myyjälle. Voit hyödyntää reklamaation laatimisessa reklamaatioapuria.

 • Voit vaatia hyvityksiä esimerkiksi silloin, kun myyjä ei pysty toimittamaan käyttöohjeita, käyttöohjeiden toimittaminen kestää kohtuuttoman kauan tai tuote hajoaa sen vuoksi, että sille ei ollut annettu riittäviä käyttöohjeita.

 • Kuluttajaneuvonnan puhelinpalvelu

  Palveluaika normaalisti ma, ti, ke, pe klo 9–12, to klo 12–15.