Asia­kas­pal­ve­lun ja rekla­maa­tioi­den hoi­ta­mi­nen

Ohjeiden tarkoituksena on auttaa elinkeinonharjoittajia

  • huomioimaan toiminnassaan kuluttajansuojan periaatteet
  • ratkaisemaan kuluttajaoikeudellisia kysymyksiä.

Kuluttaja-asiamiehen tiedotteet ja päätökset