Milloin tavarassa on virhe?

Tavarassa on virhe, kun se ei vastaa myyjän kanssa sovittua tai ei täytä tiettyjä laissa lueteltuja vaatimuksia. Virhe tarkoittaa tavaran vikaa, puutetta tai poikkeamaa, josta myyjä vastaa kuluttajansuojalain virhevastuusäännösten perusteella. Myyjän vastuu arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Tavarassa on virhe esimerkiksi, jos

Poikkeukset myyjän virhevastuuseen

Tavaroihin voi tulla käyttöikänsä aikana vikoja tai puutteita, joista myyjä ei ole vastuussa.

Myyjä ei ole vastuussa vioista, jotka ovat aiheutuneet

  • tavaran tai sen osan tavanomaisesta kulumisesta.
  • tavaran vääränlaisesta käsittelystä.
  • käyttö- tai hoito-ohjeiden laiminlyönnistä.
  • tavaran luovutuksen jälkeen sattuneesta tapaturmasta.

Myyjä ei myöskään ole vastuussa seuraavissa tilanteissa:

Ostitko tavaran ennen 1.1.2022?

Kuluttajansuojalain virhesäännökset uudistuivat 1.1.2022. Ennen lain voimaantuloa solmittuihin sopimuksiin sovelletaan aikaisempia virhesäännöksiä. Uudet säännökset ovat aikaisempaa yksityiskohtaisempia, mutta vastaavat pääosin asiasisällöltään vanhaa sääntelyä.

Lainsäädäntö

Kuluttajansuojalaki

Yrityksille

Kuluttaja-asiamiehen linjaus: Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa

Kuluttajansuoja-apuri