Markkinointi, alennukset ja hinta

Alennusmyynnin markkinoinnissa myyjän on ilmoitettava alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Jos yritys käyttää markkinoinnissaan arvontoja tai kilpailuja, mainoksessa on kerrottava niihin liittyvät tarpeelliset tiedot.

Yrityksellä on lähtökohtaisesti velvollisuus kertoa tavaran tai palvelun hinta.

Maksullisen tuotteen luonnehtiminen ilmaiseksi tai maksuttomaksi on harhaanjohtavaa markkinointia.

Kanta-asiakkuuksien markkinoinnissa on kerrottava etujen saamisen edellytyksistä.

Myyjän verkkosivuilla olevien kuluttaja-arvostelujen on vastattava todellisten kuluttajien osto- tai käyttökokemuksia.

Houkuttelevalta kuulostavat kylkiäiset ja lisäedut ovat yritysten myynninedistämiskeinoja.

Markkinoinnissa on ilmoitettava alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Tarjous on tietyn tuotteen tai tuoteryhmän lyhytaikainen hinnanalennus tai esimerkiksi hinnan erityinen edullisuus yleiseen hintatasoon verrattuna.

Kuluttajalla on oikeus taloudelliseen hyvitykseen, jos markkinointi tai menettely asiakassuhteessa on rikkonut kuluttajansuojalain säännöksiä.