Markkinointi, alennukset ja hinta

Alennusmyynnit

Alennusmyynnin markkinoinnissa myyjän on ilmoitettava alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Arvonnat ja kilpailut

Jos yritys käyttää markkinoinnissaan arvontoja tai kilpailuja, mainoksessa on kerrottava niihin liittyvät tarpeelliset tiedot.

Hinnan ilmoittaminen

Yrityksellä on lähtökohtaisesti velvollisuus kertoa tavaran tai palvelun hinta.

Ilmainen-sanan käyttö markkinoinnissa

Maksullisen tuotteen luonnehtiminen ilmaiseksi tai maksuttomaksi on harhaanjohtavaa markkinointia.

Kanta-asiakkuus

Kanta-asiakkuuksien markkinoinnissa on kerrottava etujen saamisen edellytyksistä.

Kuluttaja-arvostelut

Myyjän verkkosivuilla olevien kuluttaja-arvostelujen on vastattava todellisten kuluttajien osto- tai käyttökokemuksia.

Kylkiäiset ja lisäetumarkkinointi

Houkuttelevalta kuulostavat kylkiäiset ja lisäedut ovat yritysten myynninedistämiskeinoja.

Loppuunmyynti

Markkinoinnissa on ilmoitettava alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Tarjoukset

Tarjous on tietyn tuotteen tai tuoteryhmän lyhytaikainen hinnanalennus tai esimerkiksi hinnan erityinen edullisuus yleiseen hintatasoon verrattuna.

Kuluttajan oikeus hyvitykseen

Kuluttajalla on oikeus taloudelliseen hyvitykseen, jos markkinointi tai menettely asiakassuhteessa on rikkonut kuluttajansuojalain säännöksiä.