Markkinointi, alennukset ja hinta

Markkinoinnissa ja kaupanteossa pitää aina kertoa lopullinen myyntihinta. Alennusmyynnissä tämä tarkoittaa alennettua hintaa.

Jos yritys käyttää markkinoinnissaan arvontoja tai kilpailuja, mainoksessa on kerrottava niihin liittyvät tarpeelliset tiedot.

Yrityksellä on lähtökohtaisesti velvollisuus kertoa tavaran tai palvelun hinta.

Maksullisen tuotteen luonnehtiminen ilmaiseksi tai maksuttomaksi on harhaanjohtavaa markkinointia.

Kanta-asiakkuuksien markkinoinnissa on kerrottava etujen saamisen edellytyksistä.

Houkuttelevalta kuulostavat kylkiäiset ja lisäedut ovat yritysten myynninedistämiskeinoja.

Markkinoinnissa saa puhua loppuunmyynnistä vain silloin, kun ilmaisu perustuu todelliseen tilanteeseen.

Tarjous on tietyn tuotteen tai tuoteryhmän lyhytaikainen hinnanalennus tai esimerkiksi hinnan erityinen edullisuus yleiseen hintatasoon verrattuna.