Palvelutyön keskeyttäminen

Kuluttaja voi keskeyttää virheettömästi suoritetun palvelutyön ennen työn valmistumista, mutta yritykselle on korvattava aiheutuneet työkustannukset ja maksettava vahingonkorvaus sopimusrikkomuksen vuoksi.

Jos kuluttaja keskeyttää virheettömästi suoritetun palvelun ennen sen valmistumista, on yritykselle maksettava

  • jo tehdystä työstä sovittujen hinnoitteluperusteiden mukaisesti.
  • työn keskeyttämisestä aiheutuvista toimenpiteistä, esimerkiksi auton siirtämisestä pois korjaamotiloista tai työvälineiden ja materiaalin kuljettamisesta pois.
  • sellaisen materiaalin hankkimisesta, jolle ei ole muuta käyttöä yrittäjälle.
  • kohtuullinen korvaus saamatta jääneestä voitosta.

Jos kuluttajalla on painavia syitä olettaa, että suorituksessa tulee olemaan virhe, työn voi keskeyttää ja sopimuksen purkaa. Keskeyttämisen perusteena voi olla esimerkiksi se, että tehty työ on niin puutteellista ja taitamatonta, että lopputuloskin olisi ratkaisevasti virheellinen. Tällöin sopimus puretaan työn loppuosan osalta ja yritykselle on maksettava virheettömästi tehdyn työn osuus.