Puhelin-, laajakaista- ja postipalvelut

Puhelin- ja internetliittymät ovat välttämättömyyspalveluita, joihin kaikilla on oikeus.

Liittymien markkinointi ja sopimuksen tekeminen

Kun ostat puhelin- tai internetliittymää, operaattorin on annettava sinulle tiedot muun muassa liittymän pääominaisuuksista, hinnasta ja sopimuksen kestosta.

Liittymäsopimuksen ehtojen muuttaminen

Operaattori voi korottaa toistaiseksi voimassa olevan puhelin- tai internetliittymäsi hintaa tai muuttaa muita ehtoja vain laissa määritellyillä perusteilla.

Operaattorin vaihtaminen ja numeronsiirto

Voit vaihtaa operaattoria, vaikka liittymäsi olisi määräaikainen, mutta joudut maksamaan vanhan liittymäsi maksut sopimuskauden loppuun asti.

Liittymäsopimuksen kesto ja irtisanominen

Toistaiseksi voimassa olevan liittymäsopimuksen voi irtisanoa koska tahansa. Määräaikaista liittymäsopimusta ei voi irtisanoa sopimuskauden aikana.

Liittymän toimituksen viivästyminen

Jos puhelin- tai internetyhteys ei ole käytettävissäsi sovittuna alkamisajankohtana, operaattorin toimitus on viivästynyt.

Liittymän virhe

Puhelin- tai internetliittymässäsi on virhe, jos liittymän laatu tai toimitustapa eivät vastaa sovittua tai palvelu ei vastaa markkinoinnissa annettuja tietoja.

Laskutuksen ongelmat

Jos laskussa tai ostoksessa on virhe, voit reklamoida tavaran myyjän tai palveluntarjoajan lisäksi laskuttavalle operaattorille.

Oheistuotteet liittymäkaupan yhteydessä

Jos operaattori tarjoaa sinulle kaupan yhteydessä palvelupakettia, sinulle on selvästi kerrottava oheistuotteen ominaisuuksista, kestosta ja hinnasta.

Posti- ja pakettijakelu

Jos kohtaat ongelmia kirjeen tai paketin toimituksen kanssa, voit vastaanottajana tai lähettäjänä olla oikeutettu korvaukseen.  

Lehtitilaukset

Monet lehtitilaukset ovat määräaikaisia. Tutustu huolella tilausehtoihin ennen lehden tilaamista.