Puhelin-, laajakaista- ja postipalvelut

Puhelin- ja internetliittymät ovat välttämättömyyspalveluita, joihin kaikilla on oikeus.

Kun ostat puhelin- tai internetliittymää, operaattorin on annettava sinulle tiedot muun muassa liittymän pääominaisuuksista, hinnasta ja sopimuksen kestosta.

Operaattori voi korottaa toistaiseksi voimassa olevan puhelin- tai internetliittymäsi hintaa tai muuttaa muita ehtoja vain laissa määritellyillä perusteilla.

Voit vaihtaa operaattoria, vaikka liittymäsi olisi määräaikainen, mutta joudut maksamaan vanhan liittymäsi maksut sopimuskauden loppuun asti.

Toistaiseksi voimassa olevan liittymäsopimuksen voi irtisanoa koska tahansa. Määräaikaista liittymäsopimusta ei voi irtisanoa sopimuskauden aikana.

Jos puhelin- tai internetyhteys ei ole käytettävissäsi sovittuna alkamisajankohtana, operaattorin toimitus on viivästynyt.

Puhelin- tai internetliittymässäsi on virhe, jos liittymän laatu tai toimitustapa eivät vastaa sovittua tai palvelu ei vastaa markkinoinnissa annettuja tietoja.

Jos laskussa tai ostoksessa on virhe, voit reklamoida tavaran myyjän tai palveluntarjoajan lisäksi laskuttavalle operaattorille.

Jos operaattori tarjoaa sinulle kaupan yhteydessä palvelupakettia, sinulle on selvästi kerrottava oheistuotteen ominaisuuksista, kestosta ja hinnasta.

Jos kohtaat ongelmia kirjeen tai paketin toimituksen kanssa, voit vastaanottajana tai lähettäjänä olla oikeutettu korvaukseen.  

Monet lehtitilaukset ovat määräaikaisia. Tutustu huolella tilausehtoihin ennen lehden tilaamista.