Sähkö

Sähkötoimituksen katkaisu

Sähkö on kuluttajille välttämätön jokapäiväinen hyödyke. Sähköyhtiö voi katkaista sähkösi vain, jos olet olennaisesti rikkonut tekemääsi sähkösopimusta.

Sähkökatkokset

Tietyissä tilanteissa sähkökatkoksista on mahdollista saada hyvitystä joko vakiokorvauksen, vahingonkorvauksen tai hinnanalennuksen muodossa.

Sähkön puhelinmyynti

Puhelinmyynnissä tehdyn sähkösopimuksen voit peruuttaa vielä siinä vaiheessa, kun olet saanut myyjältä sopimusta koskevan kirjallisen vahvistusilmoituksen.

Sähköhyvitys ja sähköenergialaskujen maksuajan pidentäminen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei käsittele sähköhyvityksiin tai sähköenergialaskujen maksuajan pidentämiseen liittyviä kysymyksiä, vaan niiden valvonta kuuluu Energiavirastolle.