Toimintavaihtoehdot kiistoissa

Jos olet tehnyt valituksen yritykselle, mutta palveluntarjoaja kiistää väitteen palvelun virheellisyydestä eikä suostu hyvitykseen, voit yrittää muilla tavoin osoittaa virheen olemassaolon ja hakea hyvitystä.

1. Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, jossa voidaan alustavasti arvioida palvelun virheellisyyttä tietojesi, esimerkiksi suullisen kuvauksen tai valokuvien perusteella. Kuluttajaneuvonta ei kuitenkaan tee asiakaskäyntejä palvelun virheellisyyden selvittämiseksi.

2. Voit hankkia puolueettoman asiantuntijan selvittämään sitä, onko työsuorituksessa virhe. Jos työsuoritus osoittautuu asiantuntijan tarkastuksessa virheelliseksi, voit vaatia virheen oikaisua. Myyjällä on oikeus virheen korjaamiseen, jos se viipymättä tarjoutuu sen tekemään.

Ostajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä virheen oikaisua, jos siitä aiheutuisi merkittävää haittaa, yritys ei pysty tekemään korjausta riittävän nopeasti tai yrityksen ammattitaito on selvästi puutteellista.

Jos myyjä ei käytä oikeuttaan virheen oikaisuun, voit vaatia myyjältä hinnanalennusta. Hinnanalennuksen on oltava virhettä vastaava, esimerkiksi arvioitujen korjauskustannusten suuruinen. Korjauksen tai hinnanalennuksen lisäksi yritys on velvollinen korvaamaan virheen selvittämisestä aiheutuneet kustannukset, esimerkiksi asiantuntijatarkastuksen kustannukset.

3. Voit teettää virheen korjaustyön jollakin muulla palveluntarjoajalla ja vaatia yritykseltä työn korjaamisesta tai uusimisesta aiheutuneita kustannuksia myöhemmin. Korjaustyön tehneeltä yritykseltä kannattaa pyytää kirjallinen lausunto sen osoittamiseksi, että työssä on ollut virhe.

 

Milloin kuluttajaneuvonta voi auttaa?

Voit ongelmatilanteissa kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen, kun olet yksityishenkilönä sopinut palvelun suorittamisesta yrityksen kanssa.

Huomioi, että taloyhtiön remonttiyritykseltä tilaamat remontit tai muut taloyhtiön tilaamat palvelut eivät ole kulutushyödykesopimuksia. Et esimerkiksi voi esittää yhtiön tilaaman remontin perusteella vaatimuksia suoraan remonttiyritykselle, koska sinun ja yrityksen välillä ei ole sopimussuhdetta.

Jos olet sopinut suoraan urakoitsijan kanssa taloyhtiön remontin yhteydessä tehtävistä lisä- tai muutostöistä ja maksat nämä itse urakoitsijalle, on tältä osin kyse kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä sopimuksesta ja voit riitatilanteissa tarvittaessa kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen.