Esitys kilpailunrikkomismaksun määräämisestä eräille asfalttialan yrityksille kilpailunrajoituslaissa kielletyistä hinta- ja tarjousyhteistyöstä, markkinoiden jakamisesta sekä tietojenvaihdosta

Päivämäärä

31.3.2004

Diaarinumero

1198/61/2001

Osapuolet

Interasfaltti Oy ja NCC Roads Oy / Lemminkäinen Oyj / Rudus Asfaltti Oy / Skanska Asfaltti Oy / SA-Capital Oy (Savatie Oy) / Super Asfaltti Oy / Valtatie Oy / Asfalttiliitto ry

Tiivistelmä

Kilpailuvirasto esitti 31.3.2004 markkinaoikeudelle kilpailunrikkomismaksun määräämistä seitsemälle asfalttialan yritykselle ja Asfalttiliitolle. Virasto oli saanut vakuuttavaa näyttöä yritysten syyllistymisestä kiellettyyn valtakunnalliseen hinta- ja tarjousyhteistyöhön sekä markkinoiden jakamiseen ainakin vuosina 1994–2002. Asfalttiliiton katsotaan syyllistyneen kiellettyyn tietojenvaihtoon vuonna 1997.

Kilpailuvirasto esitti, että markkinaoikeus määräisi seuraamusmaksuja seuraavasti:

 • Lemminkäinen Oyj: 68 000 000 euroa
 • Valtatie Oy: 12 700 000 euroa
 • Skanska Asfaltti Oy: 11 000 000 euroa
 • Interasfaltti Oy / NCC Roads Oy: 4 600 000 euroa
 • SA-Capital Oy (Savatie Oy): 500 000 euroa
 • Rudus Asfaltti Oy: 140 000 euroa
 • Super Asfaltti Oy: 68 000 euroa
 • Asfalttiliitto: 4 000 euroa

Markkinaoikeus määräsi 19.12.2007 antamassaan päätöksessä yhteensä 19,4 miljoonan euron sakot asfalttikartelliin osallistuneille yrityksille. Markkinaoikeus vahvisti päätöksellään merkittäviltä osin Kilpailuviraston esityksen, mutta sakkotaso jäi kuitenkin selvästi esitettyä alemmaksi.

Kilpailuvirasto valitti markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka määräsi 29.9.2009 antamassaan päätöksessä yhtiöt maksamaan seuraamusmaksuja yhteensä 82,55 miljoonaa euroa:

 • Lemminkäinen Oyj: 68 miljoonaa euroa
 • VLT Trading Oy (ent. Valtatie Oy): 4,8 miljoonaa euroa
 • NCC Roads Oy: 4,6 miljoonaa euroa
 • Skanska Asfaltti Oy: 4,5 miljoonaa euroa
 • SA-Capital Oy: 500 000 euroa
 • Rudus Asfaltti Oy: 100 000 euroa
 • Super Asfaltti Oy: 50 000 euroa