Esitys kilpailunrajoituslain vastaisen määrähinnoittelun toteamisesta ja kilpailunrikkomismaksun määräämisestä

Päivämäärä

2.12.2005

Diaarinumero

4/61/2005

Osapuolet

Greendoor Oy

Tiivistelmä

Kilpailuvirasto teki 2.12.2002 markkinaoikeudelle esityksen 20 000 euron kilpailunrikkomusmaksun määräämiseksi Greendoor Oy:lle määrähintakiellon rikkomisesta.

Markkinaoikeus vahvisti 27.1.2009 antamassaan päätöksessä, että tapauksessa oli ollut kyse määrähintakiellon rikkomisesta, mutta ei määrännyt asiassa seuraamusmaksua, koska menettely oli sen mielestä ollut hyvin rajoittunutta.