Esitys kilpailunrajoituslain 6 §:n ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisen kilpailunrajoituksen toteamisesta ja kilpailunrikkomusmaksun määräämisestä

Päivämäärä

21.12.2006

Diaarinumero

416/61/2004

Osapuolet

UPM-Kymmene / Metsäliitto Osuuskunta / Stora Enso Oyj

Tiivistelmä

Kilpailuvirasto esitti 21.12.2006 markkinaoikeudelle seuraamusmaksujen määräämistä Stora Enso Oyj:lle ja Metsäliitto Osuuskunnalle osallistumisesta kiellettyyn hintayhteistyöhön ja tietojenvaihtoon raakapuun hankinnassa.Kiellettyä yhteistyötä tehtiin vuosina 1997–2004 ja se kattoi alueellisesti koko maan. Stora Ensolle esitettävä seuraamusmaksu on 30 miljoonaa euroa ja Metsäliitolle esitettävä maksu 21 miljoonaa euroa.

Kiellettyyn yhteistyöhön osallistuneelle UPM-Kymmene Oyj:lle ei esittetty seuraamusmaksua, koska yhtiö ilmoitti rajoituksesta Kilpailuvirastolle ja luopui kartelliyhteistyöstä. Myös Metsäliitto avusti virastoa asian selvittämisessä, minkä johdosta sen seuraamusmaksuun esitettiin alennusta.

Markkinaoikeus katsoi 3.12.2009 antamassaan ratkaisussa, että metsäyhtiöt syyllistyivät vuosina 1997–2004 valtakunnalliseen kiellettyyn hintayhteistyöhön ja tietojenvaihtoon raakapuun hankinnassa. Sakkomäärät olivat samat kuin Kilpailuviraston vuonna 2006 markkinaoikeudelle tekemässä esityksessä.

UPM-Kymmene Oyj sai vapautuksen seuraamusmaksusta. Myös Metsäliitto avusti virastoa asian selvittämisessä, minkä johdosta sen seuraamusmaksua alennettiin 30 %:lla.