Esitys kilpailunrajoituslain 6 §:n mukaisen kilpailunrajoituksen toteamisesta ja kilpailunrikkomismaksun määräämisestä

Päivämäärä

21.10.2004

Diaarinumero

949/61/2002

Osapuolet

Lännen Puhelin Oy

Tiivistelmä

Kilpailuviraston 21.10.2004 markkinaoikeudelle tekemän esityksen mukaan Lännen Puhelin Oy oli rikkonut kilpailunrajoituslakia 1.6.2001–30.6.2004 välisen ajan kieltäytymällä vuokraamasta hallitsemaansa paikallisverkkoa kilpailijoilleen sellaisilla ehdoilla, joilla nekin olisivat voineet liiketaloudellisesti kannattavasti tarjota laajakaistaliittymiä kuluttajille.Virasto esitti markkinaoikeudelle, että Lännen Puhelin Oy:lle määrättäisiin miljoonan euron suuruinen seuraamusmaksu määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä laajakaistamarkkinoilla.

Markkinaoikeus vahvisti 2.7.2008 antamalla päätöksellään, että Lännen Puhelin Oy:llä oli ollut määräävä markkina-asema kotitalouksille tarkoitettujen ADSL-pohjaisten Internet-yhteyksien tukkumarkkinoilla vuosina 2001–2004. Markkinaoikeus ei kuitenkaan katsonut päätöksessään Lännen Puhelin Oy:n syyllistyneen määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön

Virasto valitti markkinaoikeuden päätösestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta valitus hylättiin 14.4.2011 annettussa ratkaisussa.