Henkilöstöhallinnon tukipalveluiden hankinta

Päivämäärä

23.5.2023

Diaarinumero

KKV/1343/14.00.60/2022

Osapuolet

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) katsoi, että Sarastia Oy ei ole Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sidosyksikkö ja suorahankinta yhtiöltä oli tehty hankintalain vastaisesti. KKV esitti 23.5.2023, että markkinaoikeus määrää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Sarastia-hankinnan päättymään 12 kuukauden kuluttua tuomioistuimen lainvoimaisesta ratkaisusta. Lisäksi virasto esitti hyvinvointialueelle 1000 euron seuraamusmaksua.