Etälääketieteellisten vastuulääkäripalveluiden kilpailutus

Päivämäärä

18.4.2017

Diaarinumero

KKV/205/14.00.60/2017

Osapuolet

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite)

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kiinnittänyt Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän (Soite) huomiota hankintalain tavoitteiden ja periaatteiden toteutumiseen hankintamenettelyssä.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän (Soite) etälääketieteellisten vastuulääkäripalveluiden kilpailutuksesta on julkaistu hankintailmoitus julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanava HILMAssa 9.1.2017. KKV:lle tehdyn toimenpidepyynnön mukaan tarjouspyynnön vertailuperusteet suosivat käytännössä yhtä markkinoilla toimivaa palveluntuottajaa ja sulkevat pois muut potentiaaliset tarjoajat ja palveluntuottajat.