Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö pysäköinnin maksamispalveluiden markkinoilla

Päivämäärä

19.12.2008

Diaarinumero

1037/61/2004

Osapuolet

TeliaSonera Oyj

Kilpailuvirasto on selvittänyt Nextpark Oy:n 23.11.2004 tekemän toimenpidepyynnön perusteella TeliaSonera Finland Oyj:n (TSF) epäiltyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä pysäköinnin maksamispalveluiden markkinoilla. NextPark Oy katsoi toimenpidepyynnössään, että TSF:n toiselle pysäköinnin maksamispalveluita tarjoavalla elinkeinonharjoittajalle antama mahdollisuus laskuttaa pysäköintimaksu TSF:n liittymäasiakkaan matkapuhelinlaskulla asettaa Nextpark Oy:n markkinoilla olennaisesti heikompaan kilpailuasemaan. Nextpark Oy on peruuttanut toimenpidepyyntönsä 3.6.2008.

Kilpailuvirasto on saanut TSF:ltä selvitykset 17.1.2005 ja 20.6.2005. Kilpailuvirasto katsoo, etteivät asiassa annetut selvitykset anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.