Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöepäily vuokramattomarkkinoilla

Päivämäärä

14.10.2004

Diaarinumero

160/61/00, 501/61/04 ja 738/61/04

Osapuolet

Lindström Oy

Osapuolet

Lindström Oy, Helsinki

Laatupesu Ky, Kuopio
Viherpesu Oy, Turku
Toijalan Nykypesu Oy, Toijala

Ratkaisu

Toimenpidepyynnöt eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo ja selvittäminen

Kilpailuvirasto vastaanotti 22.2.2000 kuopiolaisen Laatupesu Ky:n (jäljempänä Laatupesu) toimenpidepyynnön, jonka mukaan Lindström Oy (jäljempänä Lindström) on määräävässä markkina-asemassa Suomen vuokramattomarkkinoilla ja käyttää väärin määräävää markkina-asemaansa alihinnoittelemalla yrityksille tarjoamiaan vuokramattoja.

Toimenpidepyynnön jättämisen jälkeen Kilpailuvirasto on saanut alan toimijoilta Lindströmin toimintaa markkinoilla arvostelevia yhteydenottoja, ja viimeksi turkulainen Viherpesu Oy (jäljempänä Viherpesu) sekä toijalalainen Toijalan Nykypesu Oy (jäljempänä Toijalan Nykypesu) ovat 26.5.2004 ja 20.8.2004 päivätyissä toimenpidepyynnöissään epäilleet Lindströmiä saalistustyyppisestä hinnoittelusta tai ristisubvention avulla toteutetusta alihinnoittelusta yritysasiakkaille suunnatuissa tekstiilipalveluissa.

Koska Lindströmin toiminta markkinoilla on toistuvasti aiheuttanut yhteydenottoja ja toimenpidepyyntöjä Kilpailuvirastoon ja kysymys näissä on olennaisilta osin ollut samankaltaisesta markkinavoiman väärinkäyttöön liittyvistä väitteistä, Kilpailuvirasto käsittelee saamansa tekstiilihuoltoon ja erityisesti vaihtomattoliiketoimintaan liittyvät toimenpidepyynnöt yhdessä.

Kilpailuvirasto pyysi 13.2.2001 kirjeellään Itä-Suomen lääninhallitusta selvittämään, onko Lindström syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön tai muuten toiminut kilpailunrajoituslain vastaisesti. Lääninhallituksen selvitys saapui virastoon 1.11.2002. Lindström on antanut asiassa vastineen 9.1.2001.

Kilpailuvirasto pyysi Lindströmiltä selvityksen ja arvion alan markkinoista ja kilpailutilanteesta erityisesti tarjonnan korvattavuuden ja potentiaalisen markkinoille tulon näkökulmista saamiensa Viherpesun ja Toijalan Nykypesun toimenpidepyyntöjen perusteella. Vastine saapui 6.9.2004. Kilpailuvirasto on lisäksi kuullut alan toimijoita sekä vastaanottanut osapuolilta lisäselvityksiä.

Asiaselostus ja päätöksen perustelut

Osapuolet

Lindström toimii pesula- ja tekstiilivuokrauksen alalla ja on Suomessa alan markkinajohtaja sekä muualla Euroopassa yksi johtavista alan yrityksistä. Vuodesta 1997 lähtien Lindström on keskittynyt yritysten ja yhteisöjen tekstiilipalveluihin. Lindström-konserniin kuuluvat emoyhtiö Lindström Oy, tytäryhtiö Comforta Oy Suomessa sekä tytäryhtiöt, Isossa-Britanniassa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Ruotsissa, Saksassa, Slovakiassa, Sloveniassa, Tshekissä, Unkarissa, Venäjällä ja Virossa.[1]

Konsernin liikevaihto oli vuonna 2003 yhteensä 149 miljoonaa euroa. Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto oli yhteensä 31 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli vuonna 2003 keskimäärin 1534, josta ulkomailla työskenteli 450 henkeä. Lindström on kasvanut orgaanisen kasvun ohella myös yritysostoin sekä ulkomailla että kotimaassa.

Lindströmin liikeideana on kokonaispalvelu, joka kattaa suunnittelun, hankkimisen, pesun, viimeistelyn, korjaamisen, uusimisen ja toimitukset seuraavilla osa-alueilla: vuokramatot, työvaatteet, käsihygienia (käsipyyherullajärjestelmä ja saippua-annostelijat), ravintolapalvelut (pöytäliinat, henkilökunnan työvaatteet), teollisuuspyyhkeet (pyyheratkaisut vaikeaa likaa, kuten öljyä, liuottimia ja painoväriä käsitteleviin työkohteisiin) sekä hotellipalvelut, joita hoitaa Lindströmin tytäryhtiö Comforta Oy.

Kilpailuvirastolle toimitettujen selvitysten mukaan vaihtomattopalvelulla tarkoitetaan palvelua, joka sisältää maton, pesun, kuivauksen, kuljetuksen ja maton vaihdon asiakkaan kanssa sovituin vaihtovälein. Yleisimmät vaihtomatot ovat nailon- tai puuvillanukkaisia kumipohjaisia mattoja.

Selvityksen mukaan Lindströmillä on vaihtomattopesuihin erikoistuneet pesulat Espoossa, Hollolassa ja Oulussa. Näissä pestään kaikki Lindströmin Suomessa vuokraamat vaihtomatot. Asiakastoimitukset tapahtuvat joko suoraan pesuloista tai alueellisista jakeluvarastoista. Kuopion talousalueella Lindströmillä on myyntikonttori ja jakeluvarasto. Matot pestään Oulun mattopesulassa ja kuljetetaan Kuopion ja Oulun välillä niin sanottuina runkokuljetuksina.

Laatupesu on Savo-Karjalan alueella toimiva pesula-alan perheyritys, joka sijaitsee Kuopiossa. Sen liikevaihto oli 919.000 euroa vuonna 2002. Yritys on selvityksensä mukaan Suomen toiseksi suurin mattojen vuokraaja ja toimialueellaan markkinajohtaja. Laatupesun palveluita ovat vaihtomatot ja -mopit, kangaspyyheautomaatit, ja -rullat, saippua-annostelijat, ilmanraikastimet, työvaatepesut ja -vuokraus, kemialliset pesut, mattopesut ja vaateteollisuuden alihankintapesut.

Viherpesu on turkulainen pesula-alan perheyritys, joka aloitti pesulatoiminnan vuonna 2000 ja on lisännyt palveluaan vaihtomattoihin, teollisuuspyyhkeisiin, puuvillapyyhkeisiin ja annostelijoihin. Yrityksen toimialueena on Varsinais-Suomi ja Satakunta. Selvityksensä mukaan Viherpesu Oy haluaa palvella asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti. Vuonna 2003 yrityksen liikevaihto oli 288.500 euroa.

Toijalan Nykypesu on toijalalainen pesula-alan yritys, joka ilmoituksensa mukaan on keskittynyt vuokramattojen ja hygieniatilojen laitevuokraukseen Pirkanmaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kymenlaaksossa sekä pääkaupunkiseudulla. Yrityksen liikevaihto on sen oman ilmoituksen mukaan 850.000 euroa.

Epäilty kilpailunrajoitus

Toimenpidepyyntöjen tekijöiden mukaan Lindström hankkii itselleen asiakkaita kustannusvastaamattomilla tarjouksilla. Esimerkkinä Lindströmin kilpailua rajoittavasta menettelystä Kilpailuvirastolle on toimitettu Turun kaupungin laitoksilleen ja toimipisteilleen hankittavista vuokramatoista ja pyyheautomaateista tekemä 3.3.2004 päivätty tarjouspyyntö sekä Lindströmin pienehkölle asiakkaalleen Hihra Oy:lle tekemä tarjous käsihygieniatuotteiden ja teollisuuspyyhkeiden vuokraamisesta ja joidenkin Lindströmin myyntituotteiden ostamisesta.

Lisäksi toimenpidepyynnöissä on epäilty Lindströmin tukevan tekemiään vaihtomattotarjouksia ristisubvention avulla. Kilpailijoiden mukaan Lindström pyrkii myös yritysostoillaan ja tarjouksillaan keskittämään toimialaa ja ajamaan markkinavoimaansa hyödyntäen pienempiä toimijoita pois markkinoilta tai ainakin vahingoittamaan näiden liiketoimintaa.

Markkinat ja kilpailutilanne

Kilpailuviraston Puhdaspalvelu Fi Oy:n (jäljempänä Puhdaspalvelu Fi) poikkeuslupahakemuksen käsittelyn yhteydessä saamien Suomen Pesuteollisuusliiton selvitysten mukaan vuoden 2002 lopussa pesula- ja muita tekstiilihuollon palveluja tarjosi 477 yritystä, joista liittoon kuului 65 jäsenyritystä vuoden 2003 lopussa. Toiminta on pääsääntöisesti paikallista tai korkeintaan alueellista. Valtakunnallisia toimijoita ovat ainoastaan Lindström-konserni ja uutena tulokkaana Puhdaspalvelu Fi.[2]

Valtakunnallista kattavuutta tarvitseville yritysasiakkaille tarjotaan tekstiilihuoltopalveluja muun muassa vaihtomatoissa, hygieniatuotteissa, teollisuuden työvaatevuokrauksessa ja -pesussa, hotelli- ja ravintolatekstiileissä ja laitospyykissä.

Tekstiilihuoltomarkkinat jakaantuvat Suomen Pesuteollisuusliiton mukaan yrityksille ja yksityishenkilöille myytäviin palveluihin. Yritysmarkkinat muodostavat noin 90 prosenttia alan kokonaismarkkinoista. Yritysmarkkinat jaetaan edelleen tekstiilivuokrauspalveluihin ja asiakkaiden oman pyykin pesuun. Vuokrauspalveluiden osuus kasvaa vuosittain, kun vastaavasti pesupalvelun osuus on laskussa.[3]

Lindströmin mukaan tekstiilihuoltomarkkinat voidaan jakaa niin sanotun flat linen -markkinat (suoran tavaran markkina, joka kattaa mankeloitavat tekstiilit), työvaatteet, käsihygienian ja teollisuuspyyhkeet sekä vaihtomatot käsittäviin segmentteihin. Suoran tavaran markkinat sisältävät sekä tekstiilien pesun itse että pesulapalvelun ostamisen. Suuria toimijoita ovat muun muassa kuntien omistamat pesulat sekä sairaalapesulat. Markkinoiden arvosta on Lindströmin mukaan vaikea antaa euromääräistä arviota, mutta pestävien tekstiilien määrä on yhteensä noin 76,2 miljoonaa kiloa vuodessa. Työvaatemarkkinan, joka Lindströmin mukaan on suhdanneherkkäala, koko on noin 200 miljoonaa euroa. Käsihygieniamarkkinoiden kooksi Lindström arvioi noin 160 miljoonaa euroa.

Vaihtomattosegmentin kooksi Lindström arvioi tällä hetkellä noin 32 miljoonaa euroa. Vaihtomattoliiketoiminta on kuitenkin dynaaminen ja kasvava markkina, jolla on merkittävää kasvupotentiaalia. Lindströmin vastineeseensa oheistaman Suomen rakennus- ja asuntokantaa koskevan luottamuksellisen selvityksen mukaan vain noin viidesosassa rakennuskantaa on vaihtomatto ja lopuissa käytetään omia mattoja tai ei käytetä mattoja lainkaan. Selvitys osoittaa vuokramattosegmentillä olevan merkittävää kasvupotentiaalia, joka kasvattaisi markkinan koon noin 160 miljoonaan euroon.

Lindströmin mukaan tekstiilihuoltomarkkinoilla ei ole merkittäviä alalle pääsyn esteitä, mitä osoittaa Puhdaspalvelu Fi:n toiminnan aloitus. Tämä on pesuloiden vuonna 2000 perustama tekstiilihuollon valtakunnallinen markkinointiyhtiö, johon kuuluu 13 tekstiilipalveluyritystä eri puolilta Suomea. Yhtiöön kuuluvien yritysten yhteinen liikevaihto oli viime vuonna 28,7 miljoonaa euroa, ja ne työllistivät yli 500 henkilöä. Yritys on täyden palvelun tekstiilihuoltaja, joka tarjoaa tekstiilien vuokrausta, vaihtomattopalveluja sekä sosiaalitilojen hygienialaitteita.

Asiakasyrityksille ostaminen tai vuokraaminen ovat vaihtoehtoisia toimintatapoja tekstiilihuoltopalveluissa useimmilla edellä mainituilla segmenteillä. Käsihygieniamarkkinoilla alan suuria kilpailijoita ovat kertakäyttöisiä paperipyyhkeitä toimittavat yritykset, kuten Metsä Tissue ja monikansallinen Georgia Pacific. Vaihtomattopalveluissa Lindströmin keskeisiä kilpailijoita ovat valtakunnalliseen Puhdaspalvelu Fi:hin kuuluvat jäsenyritykset sekä alueelliset vaihtomattoja vuokraavat Suomen Vaihtomattokeskus Oy, Mattopalvelu Liljavirta Oy, Tampereen Mattopesupojat, Laatupesu Ky muun muassa.

Tekstiilihuoltomarkkinoiden olennaisena kilpailutekijänä Lindström pitää palvelua. Asiakkaat ovat sekä pieniä että suuria yrityksiä, ja erilaisia asiakkaita varten voidaan laatia erilaisia toimintakonsepteja ja palveluita, mikä tarjoaa mahdollisuuksia kannattavaan toimintaan myös pienemmille alan yrityksille. Toisaalta ketjuuntumalla pienetkin pesulayritykset pystyvät Puhdaspalvelu Fi:n esimerkin osoittamalla tavalla laajentamaan palveluitaan ja toimimaan valtakunnallisesti.

Hintapaineita alalle luovat myös tekstiilien pesettäminen halvempien työvoimakustannusten vuoksi Virossa, mitä erityisesti suurasiakkaat voivat hyödyntää. Tämä on ilmennyt erityisesti hotelli- ja ravintolatekstiileissä, mutta kehitys on Lindströmin mukaan laajenemassa myös vaihtomattopalveluihin. Käsipyyhkeissä ulkomainen kilpailu on tosiasia, ja muun muassa työvaate- ja vaihtomattosegmenteillä potentiaalisen ulkomaisen kilpailun mahdollisuus on otettava huomioon.

Merkitykselliset markkinat ja Lindströmin kilpailuasema

Lindströmin mukaan varsinkin valtakunnalliset yritysasiakkaat haluavat mieluummin tekstiilihuollon kokonaispalvelua kuin pelkästään esimerkiksi vuokrata vaihtomattoja. Näiden tuotteiden lisäksi palvelua tarjotaan muun muassa hygieniatuotteissa, teollisuuden työvaatevuokrauksessa ja -pesussa, hotelli- ja ravintolatekstiileissä ja laitospyykissä.

Kilpailuvirasto katsoo, että tekstiilihuoltomarkkinat voidaan jakaa yrityksille ja yksityishenkilöille tarkoitettuihin palveluihin. Toimenpidepyynnöissä on kysymys yrityksille tarjottavista tekstiilihuollon palveluista. Asiakasyritys voi vuokrata tai ostaa haluamansa palvelun. Myös toimenpidepyynnön tekijät tarjoavat yritysasiakkailleen kattavampia palveluja kuin pelkkää vaihtomattoa. Tämän vuoksi merkitykselliset hyödykemarkkinat eivät välttämättä rajaudu vain vaihtomattomarkkinoihin. Tämän asian ratkaisemiseksi ei kuitenkaan ole välttämätöntä määritellä täsmällisesti merkityksellisiä hyödykemarkkinoita.

Selvitysten mukaan alueelliset merkitykselliset markkinat ovat mahdollisesti muuttumassa paikallisista tai alueellisista luonteeltaan valtakunnallisiksi, kun uuden toimijan Puhdaspalvelu Fi:n osakasyritykset voivat ketjumuotoisesti tarjota laajempia palvelukokonaisuuksia myös valtakunnallisesti. Alan toimijat pitivät Kilpailuviraston edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa mahdollisena ulkomaisen yrittäjän tuloa markkinoille, mikä myös viittaa alueellisia markkinoita laajempiin merkityksellisiin markkinoihin. Tämän asian ratkaisemiseksi ei kuitenkaan ole välttämätöntä määritellä täsmällisesti merkityksellisiä maantieteellisiä markkinoita.

Vaihtomattopalveluissa Lindströmin markkinaosuus ylittää tällä hetkellä valtakunnallisesti tarkastellen selvästi 50 prosenttia markkinoista. Alueellisesti tilanne voi silti vaihdella. Esimerkiksi Kuopion talousalueella Laatupesu on markkinajohtaja.

Ottaen kuitenkin huomioon Lindströmin markkinavoimasta esitetyt selvitykset Kilpailuvirasto on tarkastellut toimenpidepyynnöissä esitettyjä väitteitä määräävän markkina-aseman näkökulmasta vaihtomattoliiketoiminnassa.

Lindströmin hinnoitteluperiaatteista ja tarjoushinnoittelusta saatu selvitys

Lindström on selvittänyt kehittäneensä laskentamallin, jolla seurataan asiakaskohtaisia kustannuksia, jotka voivat suurestikin vaihdella. Laskentamalli mahdollistaa hinnoittelun asiakkaaseen kohdistuvien kustannusten perusteella. Lisäksi Lindströmillä on vuonna 2002 otettu käyttöön asiakaskohtainen kannattavuusseurantamalli. Asiakaskohtaista laskentaa tarkistetaan vuosittain.

Selvityksen mukaan Lindström on myös pystynyt tehostamaan toimintaansa siten, että vaihtomattopesuloiden tuottavuus on noussut kustannuksia enemmän ja jakelukustannusten taso on pysynyt vakaana kiristyneen kilpailun sekä jakelureittien optimoinnin vuoksi, vaikka kohonneet polttoainekustannukset aiheuttavatkin hintapainetta.

Turun kaupungin tarjouspyyntö

Turun kaupungin tarjouspyynnön 3.3.2004, jolla kaupunki hankki laitoksilleen ja toimipisteilleen vuokramattoja ja pyyheautomaatteja, valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Tätä arvioitiin ottamalla huomioon hinta, toimitusvarmuus ja -aika, toiminnalliset ominaisuudet, vaihtamismenettely ja seurantajärjestelmä sekä ympäristönäkökohdat. Lisäksi kaupunki edellytti mahdollisuutta sähköiseen laskutukseen. Myös osatarjoukset voitiin ottaa huomioon.

Lindström laski tarjousta tehdessään asiakkaan kannattavuutta sekä yrityksen järjestelmän mukaisen standardilaskennan mukaan että ottamalla huomioon kyseiseen asiakkaaseen liittyvät erikseen määritellyt todelliset kustannukset. Selvityksen mukaan Turun kaupungille tehty tarjous on ollut kannattava, eikä uuden tarjouksen hinnanalennus ole vienyt Turun kaupunkia tappiota tuottavaksi asiakkaaksi Lindströmille, kuten Viherpesun toimenpidepyynnössä väitetään.

Hihra Oy:lle tehty tarjous

Hihra Oy on Lindströmin pienehkö asiakas, jolle on vuokrattu käsihygieniatuotteita ja teollisuuspyyhkeitä sekä myyty Lindströmin myyntituotteita. Myös Hihra Oy:n osalta kannattavuutta seurataan asiakaskannattavuusjärjestelmän puitteissa. Hinnanalennukset, joihin Viherpesu toimenpidepyynnössään viittaa, on tehty noin vuosi sitten. Selvityksen mukaan Lindströmin toiminta on ollut tämänkin asiakkaan osalta voitollista.

Johtopäätös

Lindströmillä on vahva markkina-asema vaihtomattopalveluissa. Kilpailuvirasto on tarkastellut Lindströmin hinnoitteluperiaatteita ja tarjoushinnoittelusta annettuja esimerkkejä lähtökohtaisesti saalistushinnoittelun ja ristisubvention näkökulmista oikeuskäytännössä vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti. Kilpailuvirastolle toimitetut kustannus- ja kannattavuusselvitykset eivät osoittaneet epäilyä saalistustyyppisestä hinnoittelusta oikeiksi. Koska Lindströmin edellä todetut tarjoukset perustuvat asiakaskohtaisten kustannusten perusteella laskettuihin tarjoushintoihin, joiden on osoitettu olevan kannattavia, ei Kilpailuvirasto pidä perusteltuna myöskään toimenpidepyynnöissä esitettyjä ristisubventioepäilyjä.

Kilpailuvirasto poistaa asian enemmästä käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 3 §: 2 mom, 7 §, (laissa 318/2004) 6 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa johtaja Juhani Jokinen.


[1] Ulkomaiset tytäryhtiöt toimittavat yrityksille työvaate- ja vaihtomattopalveluja

[2] Kilpailuvirasto hyväksyi poikkeusluvan Puhdaspalvelu Fi Oy:n valtakunnalliselle tekstiilihuollon markkinointi-, myynti- ja ostoyhteistyölle 29.4.2004 (dnro 653/67/02)

[3] Suomen Pesuteollisuusliitto ei ilmoituksensa mukaan kerää tietoja markkinaosuuksien jakaantumisesta eri toimijoiden kesken