Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö paikallispuheluiden markkinoilla

Päivämäärä

1.9.2006

Diaarinumero

216/61/2003

Osapuolet

Alajärven Puhelinosuuskunta / Karjaan Puhelin Oy / Kokkolan Puhelin Oy / Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy

Kilpailuvirasto on selvittänyt Elisa Communications Oyj:n (jäljempänä Elisa) 26.8.2002 tekemän toimenpidepyynnön (Dnro 750/61/02) perusteella mm. Alajärven Puhelinosuuskunnan (jäljempänä APO), Karjaan Puhelin Oy:n, Kokkolan Puhelin Oy:n ja Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy:n (jäljempänä PSP) epäiltyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä paikallispuheluiden markkinoilla. Elisa pyysi Kilpailuvirastoa selvittämään toimenpidepyynnön kohteena olevien yritysten hinnoittelukäytäntöä. Elisa katsoi toimenpidepyynnössään, että yritykset harjoittavat hinnoittelukäytäntöä, jossa niiden jäsenet/omistajat saavat telepalvelunsa edullisemmin kuin muut käyttäjät. Asia on poistettu käsittelystä 1.9.2006.

Kilpailuvirasto on selvittänyt APO:n, Karjaan Puhelin Oy:n, Kokkolan Puhelin Oy:n ja PSP:n hinnoittelukäytäntöä myös oma-aloitteisesti (Dnro 216/61/03). Viitaten päätökseensä Dnro 750/61/02, annettu 1.9.2006, Kilpailuvirasto katsoo, ettei asiassa ole tarvetta enempiin toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.