Menettelytavat lvi-tuotteiden markkinoilla

Päivämäärä

10.4.2008

Diaarinumero

313/61/2001 ja 1207/61/2001

Osapuolet

Uponor Suomi Oy

Osapuolet

Uponor Suomi Oy, Nastola

Meriser Oy, Merikarvia

Oy Prevex Ab, Uusikaarlepyy

Ratkaisu

Toimenpidepyynnöt eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo ja selvittäminen

Kilpailuvirasto vastaanotti 23.3.2001 Meriser Oy:n (jäljempänä Meriser) toimenpidepyynnön (dnro 313/61/01), jossa Meriser epäilee Uponor Oyj:n Suomessa toimivan tytäryhtiön Uponor Suomi Oy:n (jäljempänä myös Uponor) syyllistyneen määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä pidettävään saalistushinnoitteluun 32 mm:n muoviputkiyhteitten markkinoilla 1.1.2001 alkaen. Lisäksi Meriser epäilee Uponorin soveltavan määräävän markkina-aseman väärinkäytön tunnusmerkit täyttäviä hinnoittelu- ja alennuskäytäntöjä myydessään lvi-tuotteitaan tukkuliikkeille.

Kilpailuvirasto vastaanotti 14.12.2001 Oy Prevex Ab:n (jäljempänä Prevex) laatiman toimenpidepyynnön (dnro 1207/61/01), jossa Prevex epäilee Uponorin syyllistyneen määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön lattiakaivotuotteiden markkinoilla. Prevexin mukaan Uponor on osoittanut Rautakesko Oy:öön kuuluville K-Rauta ja Rautia-ketjuille suuntaamassaan ”Ennakko-ostotehdastilauksessa 2002” vaihtotarjouksen, jossa Uponor tarjoaa em. ketjujen myymälöille mahdollisuuden vaihtaa veloituksetta varastossaan olevat muiden valmistajien muovikaivot tarvikkeineen vastaaviin Uponorin markkinoimiin Upovieser-nimisiin lattiakaivoihin.

Kilpailuvirasto on asiaa selvittäessään ottanut vastaan useita kirjallisia ja suullisia selvityksiä Meriseriltä, Prevexiltä, Uponorilta ja muilta lvi-tuotteiden valmistajilta sekä lvi-alan tukkuliikkeiltä.[1] Kilpailuvirasto on vastaanottanut Meriseriltä kirjalliset selvitykset 25.7.2001, 14.3.2002, 11.3.2003, 14.8.2003, 3.2.2004 ja 14.8.2006. Virasto on vastaanottanut Prevexiltä kirjalliset selvitykset 14.2.2002 ja 14.6.2006. Lisäksi virasto on myös vastaanottanut Meriseriltä ja Prevexiltä suullisia selvityksiä puhelimitse. Virasto on myös vastaanottanut Meriseriltä suullisen selvityksen Kilpailuviraston ja Meriserin edustajien välisessä tapaamisessa viraston tiloissa 2.6.2005. Kilpailuvirasto teki 30.3.2006 Uponorin tiloihin vierailun, jonka tarkoituksena oli selvittää Meriserin ja Prevexin toimenpidepyynnöissään kuvaamia Uponorin mahdollisia menettelytapoja. Lisäksi virasto vastaanotti Uponorilta kirjalliset selvitykset 5.5.2006, 10.7.2007, 30.11.2007 ja 14.3.2008. Saadakseen yksityiskohtaisen kuvan Uponorin tuotteiden hinnoittelusta tukkuliikkeille Kilpailuvirasto hankki 23.1.2007 selvityksen lvi-tukkuliike Onninen Oy:ltä yritykseen tekemänsä vierailun yhteydessä.

Asiaselostus

Epäillyt kilpailunrajoitukset

Meriser epäilee Uponorin syyllistyneen määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä pidettävään saalistushinnoitteluun 32 mm:n muoviputkiyhteitten markkinoilla 1.1.2001 alkaen. Toimenpidepyynnössään Meriser toteaa, että Uponor on laskenut perusteettomasti tuottamiensa 32 mm:n muoviputkiyhteitten hintoja ja samalla toteuttanut hinnankorotuksen läpimitaltaan suuremmille muoviputkiyhteille, joiden tuotannon osalta Uponorilla ei ole merkittäviä kilpailijoita.

Lisäksi Meriser epäilee Uponorin soveltavan määräävän markkina-aseman väärinkäytön tunnusmerkit täyttäviä sitovia hinnoittelu- ja alennuskäytäntöjä myydessään lvi-tuotteitaan tukkuliikkeille. Meriserin epäilyjen mukaan Uponor on myynyt mm. lattiakaivoja tavanomaista alemmilla hinnoilla tukkuliikkeille silloin, jos tukkuliike on samalla ostanut putket ja putkenosat Uponorilta. Kun tukkuliikkeet ovat Meriserin käsityksen mukaan saaneet ostoistaan lisäksi vuosialennukset, on kilpailutilanne Meriserin kannalta muodostunut entistä hankalammaksi. Meriserin epäilyjen mukaan Uponor on myynyt Meriserin päätuotteiden kanssa kilpailevia tuotteita siten, että em. tuotteista myönnettävä alennus on kytketty muiden Uponorin tuotteiden ostoon.

Prevex epäilee Uponorin syyllistyneen määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön lattiakaivotuotteiden markkinoilla. Prevexin mukaan Uponor pyrkii edellä kuvatulla vaihtotarjouksellaan sulkemaan Uponorin markkinoimien Upovieser-lattiakaivotuotteiden kanssa kilpailevien lattiakaivotuotteiden valmistajat pois lattiakaivotuotteiden markkinoilta. Uponor pyrkii vaihtotarjouksensa avulla ostamaan kilpailevat lattiakaivotuotteet pois eri myymäläketjujen varastoista ja pääsemään näin ainoaksi lattiakaivojen tarjoajaksi eri myymäläketjuille.

Yritykset

Meriser Oy (vuoteen 1980 asti Merikarvian Vesi- ja Lämpöhuolto Ky) on vuonna 1965 perustettu lvi-tuotteita valmistava yritys, jonka toimialana oli toiminnan alkuvaiheessa putkiurakointi ja lvi-tarvikkeiden myynti. Meriser aloitti valmistamaan ensimmäisiä itse kehittämiään lvi-tuotteita alihankintana 1970-luvun alussa, ja nykyisin Meriserillä on noin 2000 kappaletta omia lvi-tuotteita ja noin 200 niihin liittyvää patenttia, hyödyllisyys- ja mallisuojaa. Meriserin valmistamiin Merika-tuotteisiin kuuluvat mm. erilaiset tyyppihyväksytyt lattiakaivot ja alipaineventtiilit. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös mm. sadevesikaivot, neliökannet, korokerenkaat, WC-varaosat ja kunnallistekniset kaivot. Meriser harjoittaa myös lvi-tuotteiden tuontia ja vientiä. Meriserin liikevaihto ja tilikauden tulos ovat vuosina 2001–06 kehittyneet seuraavasti: vuoden 2001 liikevaihto 3,35 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 0,22 miljoonaa euroa ja vuoden 2006 liikevaihto 4,19 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 0,40 miljoonaa euroa.

Oy Prevex Ab on vuonna 1955 perustettu muovituotteita kehittävä ja valmistava yritys, joka on nykyisin osa KWH-yhtymä -konsernia. KWH-yhtymän eri tytäryhtiöt valmistavat mm. polyolefiini- ja PVC- putkia ja -putkijärjestelmiä, jäteveden pienpuhdistamoita, hiomapapereita ja -kankaita, hiomahuopatuotteita, toimistokalvoja, elintarviketeollisuuden käyttämiä pakkauskalvoja ja ruiskupuristettuja pakkauksia sekä tarrakalvoja. KWH-yhtymän tytäryhtiö KWH Invest omistaa ja hallinnoi Prevexiä. Prevexillä on nykyisen kolme päätuoteryhmää: lvi-tuotteet, muovikomponentit teollisuudelle ja audiokotelot. Prevexin tuottamia tuotteita ovat mm. vesijohtoalan tarvikkeet, kaukolämpötarvikkeet, vesilukot, lattiakaivot, mansetit, alipaineventtiilit, keskitysrenkaat, muovikomponentit sekä kasetti- ja CD-kotelot. Prevexin liikevaihto ja tilikauden tulos ovat vuosina 2001–06 kehittyneet seuraavasti: vuoden 2001 liikevaihto 11,97 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 0,74 miljoonaa euroa ja vuoden 2006 liikevaihto 13,76 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 0,08 miljoonaa euroa.

Uponor Oyj on yksi maailman merkittävimmistä asuin- ja liikerakennusten lämmitys- ja putkijärjestelmien sekä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien valmistajista. Yhtiön päätuotteita, kuten lattialämmitys- ja käyttövesijärjestelmiä, myydään yli sadassa eri maassa, päämarkkina-alueina Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Euroopassa Uponor Oyj on myös merkittävä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Yhtiön asiakkaita ovat mm. lvi-alan tukkuliikkeet, rakennusliikkeet sekä kunnat ja yhteisöt.

Uponor Oyj:n edeltäjä, Upon muovitehdas, perustettiin vuonna 1964. Upon muovitehdas investoi 1960–70 -luvulla huomattavasti muoviputkistojärjestelmiä koskevaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja erikoistui muoviputkiyhteiden valmistukseen ja niiden laatutason nostamiseen. Upon muoviteollisuuden tuotevalikoima oli aluksi laaja, mutta 1980-luvun alusta alkaen yritys keskittyi pelkästään muoviputkistojärjestelmiin. Oy Uponor Ab perustettiin vuonna 1982, jolloin yhtiön 60 miljoonan markan osakekantaan sijoitti Asko Oy 40 miljoonaa markkaa ja Neste Oy 20 miljoonaa markkaa. 1980–90-luvuilla Uponor-konserni kasvoi yritysostojensa ansiosta yhdeksi maailman merkittävimmäksi muovisten lvi-tuotteiden tuottajaksi. Vuonna 2000 Oy Uponor Ab fuusioitui Asko Oyj:n kanssa, jolloin yhtiön nimeksi tuli Uponor Oyj. Koko Uponor-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 1,16 miljardia euroa.

Uponor Oyj:n Suomen liiketoiminnot yhtiöitettiin vuonna 1999 Uponor Suomi Oy:ksi (jäljempänä myös Uponor). Uponor Suomi Oy:n liikevaihto ja tilikauden tulos ovat vuosina 2001–06 kehittyneet seuraavasti: vuoden 2001 liikevaihto 76,53 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 2,53 miljoonaa euroa ja vuoden 2006 liikevaihto 120,32 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 0,28 miljoonaa euroa.

Uponor Suomi Oy:n antama selvitys lvi-tuotteidensa kustannuksista, hinnoittelusta ja markkinoinnista

Uponorin liikevaihto oli 110,6 miljoonaa euroa vuonna 2005. Uponorin valmistamien lvi-tuotteiden tuotantokustannukset on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti markkinoinnin, tuotannon ja hallinnon kustannuspaikoille. Päätuotelinjoille aineet on kohdistettu tuotereseptin perusteella ja tuotannon muuttuvat ja kiinteät kulut läpimenoajan ja eräkoon perusteella ja energiakustannukset kilojen perusteella. Päätuotelinjoille, kuten kiinteistöviemäreille, kustannukset on pystytty kohdistamaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

32 mm:n muoviputkiyhdemyynnille Fittings -tuoteryhmässä kiinteät kustannukset on kohdistettu kiinteistötuotelinjalta liikevaihdon perusteella. Muuttuvat kustannukset on kohdistettu reseptin perusteella. Vastaavanlaista menettelytapaa on noudatettu vuosina 2002–04 sekä 32 mm:n muoviputkiyhteiden että muiden muoviputkiyhteiden osalta.

Uponorin Kilpailuvirastolle toimittamista asiakirjoista ilmenee mm. seuraavat tiedot: kiinteistöviemäröintituotteiden myynnin tuloslaskelmat vuosilta 2002–04 sekä erikokoisten muoviputkiyhteiden nettomyynti (nettomyynti euroina ja kappalemäärinä sekä yksikköhinnat) neljälle suurimmalle tukkuliikeostajalle vuosina 2002–04. Lisäksi Uponor on toimittanut virastolle laskelmat, joista ilmenee vuosien 2000–05 osalta tiedot kunkin 32 mm muoviputkiyhdetyypin kokonaismyynnistä, nettomyynnistä, valmistuksen muuttuvista kustannuksista, myyntikatteesta, kullekin 32 mm muoviputkiyhdetyypille kohdennetuista kiinteistä tuotantokustannuksista, markkinointi- ja tuotekehityskustannuksista ja hallintokustannuksista sekä käyttökatteesta ja voitosta.

Uponor on selvittänyt Kilpailuvirastolle myöntämiensä määräalennusten yleisiä määräytymisperusteita. Määräalennusten lisäksi Uponor myöntää tukkuliikkeille tehtaanhinnastosta tuote- tai tuoteryhmäkohtaisen päivittäisalennuksen, joka määritellään asiakkaalle lähetettävässä tarjouskirjeessä. Päivittäisalennuksen vaihtelu perustuu mm. muutoksiin raaka-ainekustannuksissa ja Uponorin kilpailutilanteessa muihin tuottajiin nähden. Uponor on toimittanut Kilpailuvirastolle tiedot kunkin 32 mm:n muoviputkiyhdetyypin sekä muiden kiinteistöviemärit-tuoteryhmään sisältyvien tuotteiden myyntimääristä, nettohinnoista sekä myönnetyistä määrä- ja päivittäisalennuksista kullekin neljälle suurimmalle tukkuliikeostajalle vuosina 2002–04.

Uponor ja Serres Oy ovat solmineet keskenään yhteistyösopimuksen, jonka perusteella Uponor myy Serresin valmistamia Upovieser-nimisiä lattiakaivoja mm. rautakauppaketjuille. Uponorilla on ollut velvollisuus laittaa hinnastoonsa markkinointitarkoituksessa näkyviin Serresin myymiä tuotteita. Uponor on saanut näistä markkinointipalveluista korvauksen yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Onninen Oy:n antama selvitys Uponorin soveltamista alennuskäytännöistä

Uponor myöntää asiakkaalleen tehtaanhinnastossaan ilmoittamiensa tuotteiden hinnoista määräalennuksen, joka maksetaan asiakkaalle jälkihyvitteenä kolmen kuukauden välein. Määräalennus perustuu Uponorille koituneisiin säästöihin varastointi- ja tilauskustannuksissa. Lisäksi Uponor myöntää tukkuliikkeille tehtaanhinnastosta (vuosisopimuksessa sovitun määräalennuksen lisäksi) tuote- tai tuoteryhmäkohtaisen päivittäisalennuksen, joka määritellään asiakkaalle lähetettävässä tarjouskirjeessä. Päivittäisalennuksen vaihtelu perustuu mm. muutoksiin raaka-ainekustannuksissa ja Uponorin kilpailutilanteessa muihin tuottajiin nähden. Uponor voi myös nostaa tuotteidensa hintoja kesken vuosisopimuskauden. Hinnannostoista Uponor ilmoittaa aina 2 kuukautta etukäteen.

Onnisen mukaan Uponor ei sovella tavoitealennuskäytäntöjä lvi-tuotteidensa kaupassa. Onnisen mukaan Uponor muutti vuodesta 2000 alkaen sopimuksiaan entistä paremmin EY:n kilpailusääntöjä vastaaviksi. Nykyiset alennusperiaatteet ovat kaikille yhtäläiset.

Onnisen mukaan Uponorin soveltamat alennusjärjestelmät eivät ole estäneet Onnista hankkimasta lvi-tuotteita myös muilta valmistajilta. Uponorin alennusjärjestelmät eivät myöskään ole luoneet Onniselle kannustimia hankkia lvi-tuotteita ainoastaan Uponorilta. Onnisella on useita tavarantoimittajia, joista kukaan ei tiedä toistensa myyntimääriä Onniselle. Edellä sanotun perusteella Uponor ei ole myöntänyt eikä myönnä uskollisuusalennuksia. Edelleen Onnisen taholta todettiin, ettei Uponor ole koskaan soveltanut alennuskäytäntöjä, joilla olisi ollut sitovia vaikutuksia.

Tukkuliikkeiden antamat selvitykset Uponorin toteuttamasta lattiakaivojen markkinoinnista

Rautakesko on myynyt ja myy edelleen niin Uponorin kuin sen kanssa kilpailevien valmistajien lattiakaivotuotteita. Uponorin vaihtotarjous K-rauta- ja Rautia -ketjujen kaupoille liittyi marraskuussa 2001 järjestettyjen ennakko-ostopäivien kauppaehtoihin. Samoilla ennakko-ostopäivillä K-rauta- ja Rautia -ketjujen kaupoilla oli mahdollisuus tehdä ennakko-ostoja myös Prevexin lattiakaivoista ja muista tuotteista. Rautakeskolla ei ole täsmällistä tietoa vaihtotarjouksen mukaisesti suoritettujen vaihtojen määrästä, sillä K-rauta- ja Rautia -ketjuihin kuuluvat kaupat ovat asioineet vaihtoihin liittyen suoraan Uponorin kanssa. Rautakeskon käsityksen mukaan noin 20 K-rauta- ja Rautia -ketjuihin kuuluvaa kauppaa (em. ketjuissa on yhteensä noin 145 kauppaa) on 21.3.2002 mennessä käyttänyt hyväkseen Uponorin esittämän vaihtotarjouksen ja vaihtanut veloituksetta varastossaan olevat muiden valmistajien muovikaivot tarvikkeineen vastaaviin Uponorin myymiin Upovieser -tuotteisiin. Rautakeskon tiedossa ei ole, että Uponor tai muut lattiakaivotuotteiden valmistajat/markkinoijat olisivat aikaisemmin käyttäneet vastaavan kaltaista vaihtotarjousta. Rautakesko on Kilpailuviraston sittemmin puhelimitse tekemiin tiedusteluihin vastannut, ettei Uponor ole tehnyt K-rauta- ja Rautia-kaupoille uutta vaihtotarjousta Prevexin alkuperäisen toimenpidepyynnön perustana olevan Uponorin vaihtotarjouksen jälkeen.

Lvi-alan tukkuliikkeet Onninen, LVI-Dahl Oy ja Ahlsell Oy ovat Kilpailuvirastolle antamissaan selvityksissä todenneet, ettei Uponor ole lähestynyt em. tukkuliikkeitä edellä kuvatun kaltaisella vaihtotarjouksella.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Toimenpidepyyntöjen arviointi kilpailunrajoituslain perusteella

Kilpailuvirasto on arvioinut toimenpidepyyntöjä 30.4.2004 saakka kilpailunrajoituslain (480/1992) 3 §:n 2 momentin ja 7 §:n sekä 1.5.2004 alkaen kilpailunrajoituslain (480/1992 ml. muutossäädös 318/2004) 3 §:n 2 momentin ja 6 §:n perusteella. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttökiellon materiaalinen sisältö ei ole muuttunut edellä mainitussa, 1.5.2004 toteutuneessa lainsäädäntömuutoksessa. Em. lainsäädäntömuutos ei näin ollen vaikuta Kilpailuviraston suorittaman kilpailuoikeudellisen arvion lopputulokseen.

Relevantit hyödyke- ja maantieteelliset markkinat ja Uponorin markkina-asema

Määräävän markkina-aseman olemassaolon ja sen mahdollisen väärinkäytön arvioinnin perusteena ovat tapauskohtaisesti määriteltävät relevantit hyödyke- ja maantieteelliset markkinat. Sellaiset hyödykkeet, joita asiakkaat pitävät toisiaan kohtuullisesti korvaavina, luetaan mukaan relevantteihin hyödykemarkkinoihin johtuen siitä, että yritys ei voi merkittävästi vaikuttaa hintoihin ja toimitusehtoihin, jos kauppakumppanit voivat siirtyä helposti käyttämään korvaavia hyödykkeitä tai hankkimaan hyödykkeitä muualla sijaitsevilta tavarantoimittajilta. Tarjonnan korvattavuus otetaan relevanttien markkinoiden määrittelyssä huomioon sellaisissa tapauksissa, joissa sen vaikutukset ovat yhtä välittömiä kuin kysynnän korvattavuuden. Korvattavuutta arvioitaessa selvitetään, voisivatko muut toimittajat lisätä valmistustaan tai muuttaa tuotantoaan taikka jakeluteitään siten, että ne voisivat valmistaa kilpailevia hyödykkeitä ja saattaa kuluttajan tarjolle näitä vaihtoehtoja suhteellisen vaivattomasti ja nopeasti ilman merkittäviä lisäkustannuksia tai riskiä.

Maantieteellisiä markkinoita määriteltäessä otetaan huomioon tarkastelun kohteena olevan yrityksen toiminta-alue ja sellaiset alueet, joilla asiakkaiden on mahdollista solmia taloudellisesti ja teknisesti realistisia vaihtoehtoisia liikesuhteita. Samoilla relevanteilla maantieteellisillä markkinoilla kilpailuolosuhteet ovat riittävän yhtenäiset, ja toisaalta ne voidaan erottaa lähimarkkinoista kilpailuolosuhteiden erilaisuuden perusteella.

32 mm:n muoviputkiyhteet

Kilpailuviraston tekemät selvitykset viittaavat siihen, että 32 mm:n muoviputkiyhteitten markkinoita voidaan tarkastella omana relevanttina tuotemarkkinanaan. 32 mm:n muoviputkiyhteitä ei voida korvata minkään muun kokoluokan vastaavilla tuotteilla, koska kotitalouksiin kuuluvien lattiakaivojen, kuivakaivojen ja pesukoneiden liitännät noudattavat yleisesti 32 mm:n standardia. 32 mm:n muoviputkiyhdetuoteryhmään kuuluu kuitenkin eri muoviputkiyhdetyyppejä, jotka eivät käyttötarkoituksensa puolesta ole toisiaan korvaavia. Eri muoviputkiyhdetyyppejä ovat esimerkiksi 32 mm:n muhvihaarat, 32 mm:n pistoyhteet ja 32 mm:n kulmayhteet. Kysynnän korvattavuuden näkökulmasta erityyppiset 32 mm:n yhteet eivät kuulu samoihin relevantteihin hyödykemarkkinoihin, vaan kukin 32 mm:n muoviputkiyhdetyyppi muodostaa oman relevantin hyödykemarkkinansa. Kilpailuviraston tekemien selvitysten perusteella 32 mm:n muoviputkiyhteitten tuottajat pystyvät kuitenkin tarpeen mukaan ilman olennaisia kustannuksia ja nopeasti lisäämään tai vähentämään tietyntyyppisten 32 mm:n yhteitten tuotantoa, mikäli taloudellisia kannustimia ilmenisi. Tarjonnan korvattavuus viittaa näin ollen siihen, että erityyppiset 32 mm:n yhteet kuuluvat samoihin relevantteihin hyödykemarkkinoihin.

Kilpailuviraston selvitykset viittaavat siihen, ettei 32 mm:n muoviputkiyhteissä esiinny merkittävää Suomeen tuontia lukuun ottamatta Pipelife Finland Oy:n harjoittamaa tuontia ulkomailta. Tuontia rajoittavia tekijöitä ovat mm. merkittävä kotimaiseen tuotantoon perustuva tarjonta 32 mm:n muoviputkiyhteissä, ulkomailla yleisesti käytettävät muunkokoiset standardit 32 mm:n yhteitä vastaaville tuotteille, ulkomaisilta lvi-tuotteilta edellytettävät tyyppihyväksyntävaatimukset ja tyyppihyväksynnän edellyttämät puolueettomat tuotetestit sekä Suomen maantieteellinen sijainti ja siihen liittyvät kuljetuskustannukset. Kilpailuviraston tietojen mukaan ulkomaiselle lvi-tuotteiden tuottajalle helpoin tapa etabloitua Suomen markkinoille on hankkia omistukseensa Suomessa tai Suomen läheisyydessä jo toimiva lvi-tuotteiden tuottaja tai tuotantolaitos yritysostolla. Kotimaisen tuotannon huomattava osuus kotimaisesta kulutuksesta sekä ulkomaista tuontia rajoittavat edellä luetellut tekijät viittaavat siihen, että 32 mm:n muoviputkiyhteitten markkinoita voidaan ainakin vielä tässä vaiheessa tarkastella kansallisina markkinoina.

Kilpailuvirasto tarkastelee tässä päätöksessään relevantteina markkinoina suomalaisille asiakkaille suunnattujen 32 mm:n muoviputkiyhteiden markkinoita. Tämän päätöksen tekemiseksi ei kuitenkaan ole välttämätöntä määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti. Uponorin markkinaosuus näin määritellyillä relevanteilla hyödykemarkkinoilla Suomessa on tällä hetkellä noin 60 prosenttia. Uponorin markkinaosuus 32 mm:n muoviputkiyhteissä on huomattavasti suurempi muiden 32 mm:n muoviputkiyhteitten tuottajien vastaaviin markkinaosuuksiin nähden. Kilpailuviraston tekemien selvitysten perusteella Uponorin markkinaosuus vaihtelee tuotetyypeittäin ollen joissakin tuotteissa huomattava. Ottaen huomioon Uponorin korkean markkinaosuuden 32 mm:n muoviputkiyhteitten markkinoilla, on Uponorin hinnoittelukäyttäytymistä näillä markkinoilla tarkoituksenmukaista arvioida mahdollisen määräävän markkina-aseman väärinkäytön näkökulmasta.

Muoviset lattiakaivot

Kilpailuviraston selvitykset viittaavat siihen, että muovisten lattiakaivojen markkinoita voidaan tarkastella omana relevanttina tuotemarkkinanaan. Suomessa käytettävillä lattiakaivoilla on oltava voimassa NKB 17 -tyyppihyväksyntä, jonka myöntää ympäristöministeriö. Eri valmistajien tuottamat lattiakaivot ovat korvattavissa toisillaan. Lattiakaivoja voidaan yhdistää eri valmistajien tuottamiin kiinteistöviemäröinnissä käytettäviin osiin, esimerkiksi putkiin ja putkiyhteisiin, sillä em. tuotteiden liitoskohdat noudattavat mitoitukseltaan yhteistä standardia. Ainoastaan eri valmistajien lattiakaivojärjestelmiin kuuluvia sisäisiä osia, mm. kahden eri valmistajan korokerengasta ja lattiakaivoa, ei ole luvallista yhdistää toisiinsa.

Kilpailuviraston selvitykset viittaavat siihen, että muovisten lattiakaivojen markkinoita voidaan tarkastella kansallisina markkinoina. Markkinoiden laajenemista Pohjoismaiden laajuisiksi tosin edesauttaa yhteispohjoismainen lattiakaivojen NKB 17 -tyyppihyväksyntä. Muovisten lattiakaivojen markkinoille on ominaista merkittävä kotimainen tuotanto ja tarjonta, ja suurin osa Suomessa myytävistä lattiakaivoista on kotimaassa valmistettuja. Vaikka suomalaiset valmistajat vievät tuottamiaan lattiakaivoja ulkomaille ja erityisesti muihin Pohjoismaihin, on lattiakaivojen tuonti Suomeen vielä tässä vaiheessa vähäistä. Merkittävin ulkomailta tuotavien lattiakaivojen valmistaja on ruotsalainen Purus AB.

Kilpailuvirasto tarkastelee tässä päätöksessään relevantteina markkinoina suomalaisille asiakkaille suunnattujen muovisten lattiakaivojen markkinoita. Tämän päätöksen tekemiseksi ei kuitenkaan ole välttämätöntä määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti. Serresin markkinaosuus em. tavalla määritellyillä relevanteilla hyödykemarkkinoilla on tällä hetkellä noin 70–80 prosenttia. Uponor ei itse valmista muovisia lattiakaivoja, vaan myy Serresin valmistamia Upovieser-nimisiä lattiakaivoja mm. rautakauppaketjuille Uponorin ja Serresin välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Uponorilla on ollut velvollisuus laittaa hinnastoonsa markkinointitarkoituksessa näkyviin Serresin valmistamia lattiakaivotuotteita. Uponorin myymien lattiakaivojen osuus on vuosina 2002–05 ollut alle 10 prosenttia Serresin kaikesta lattiakaivomyynnistä Suomeen. Kilpailuviraston tekemässä selvityksessä saatujen tietojen perusteella Uponor ja Serres ovat em. yhteistyösopimuksesta huolimatta itsenäisiä ja riippumattomia toimijoita toisiinsa nähden. Kaiken kaikkiaan edellä kuvattu asetelma ei viittaa siihen, että olisi todennäköistä, että Uponor olisi määräävässä markkina-asemassa muovisten lattiakaivojen markkinoilla.

Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Kilpailunrajoituslain (480/1992, ml. muutossäädös 318/2004) 6 §:n mukaan määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on kielletty. Väärinkäyttöä voi olla erityisesti kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen taikka muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai välillinen määrääminen; tuotannon, markkinoiden tai teknisen kehityksen rajoittaminen kuluttajien vahingoksi; erilaisten ehtojen soveltaminen eri kauppakumppanien samankaltaisiin suorituksiin kauppakumppaneita epäedulliseen kilpailuasetelmaan asettavalla tavalla tai sen asettaminen sopimuksen syntymisen edellytykseksi, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen.

Epäilty saalistushinnoittelu ja ristisubventio 32 mm:n muoviputkiyhteissä

Saalistushinnoittelulla tarkoitetaan hyödykkeiden myyntiä hinnalla, joka ei kata niiden kustannuksia, tarkoituksella tuottaa tappioita kilpailijoille ja kannustaa niitä poistumaan markkinoilta, minkä jälkeen yritys voi korottaa hintojaan. Saalistushinnoittelun toteaminen edellyttää yleensä sitä, että hinnat eivät kata hyödykkeen muuttuvia yksikkökustannuksia. Saalistamiseksi voidaan katsoa myös kokonaisyksikkökustannuksia alempi hinnoittelu, mikäli muu näyttö viittaa kilpailijoiden määrätietoiseen sulkemiseen markkinoilta. Ristisubventiossa taas on kyse siitä, että yritys myy yhtä hyödykettä hinnalla, joka alittaa kyseisen hyödykkeen tuottamisesta aiheutuneet yksikkökustannukset ja kompensoi tästä koituvat tulonmenetykset korottamalla jonkin toisen hyödykkeen hintaa.

Kilpailuviraston tekemien selvitysten yhteydessä saamat tiedot eivät sisällä viitteitä siitä, että Uponor olisi alihinnoitellut tuottamiansa 32 mm:n muoviputkiyhteitä. Kilpailuviraston vaatimuksesta Uponor on toimittanut virastolle laskelmat, joista ilmenee vuosien 2000–05 osalta tiedot kunkin 32 mm muoviputkiyhdetyypin kokonaismyynnistä, nettomyynnistä, valmistuksen muuttuvista kustannuksista, myyntikatteesta, kullekin 32 mm muoviputkiyhdetyypille kohdennetuista kiinteistä tuotantokustannuksista, markkinointi- ja tuotekehityskustannuksista ja hallintokustannuksista sekä käyttökatteesta ja voitosta. Näistä laskelmista ja niihin liittyvistä Kilpailuviraston tekemistä lisäselvityksistä ilmenee, että Uponor on vuosina 2000–05 kattanut jokaisen tuottamansa 32 mm:n muoviputkiyhdetyypin myynnissä ko. muoviputkiyhdetyypin tuottamisesta koituneet muuttuvat yksikkökustannukset ja kokonaisyksikkökustannukset lukuun ottamatta yhden 32 mm:n muoviputkiyhdetyypin myyntiä vuonna 2005, jolloin kyseisen tuotteen myynti on kokonaisyksikkökustannusten jälkeen ollut lievästi tappiollista. Muuttuvat kustannukset selvästi ylittävä lievästi tappiollinen myynti yhdessä tuotteessa yhtenä vuonna ei asiaa kokonaisuutena tarkasteltaessa viittaa saalistushinnoitteluun tai ristisubventioon.

Epäillyt kielletyt alennuskäytännöt lvi-tuotteissa

Valmistajayritykset myöntävät usein alemmalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimiville asiakkailleen, esimerkiksi tukkuliikkeille, määräalennuksia, jotka vastaavat tuotteiden valmistajalle ostovolyymin suuremmasta koosta koituvia kustannussäästöjä raaka-aineen hankinnassa, tuotannossa ja markkinoinnissa tai muun liiketoiminnan yhteydessä. Tällaisten määräalennusjärjestelyjen soveltaminen on lähtökohtaisesti sallittua silloinkin, kun tuotteiden valmistaja on määräävässä markkina-asemassa.

Määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen toteuttamalta määräalennusjärjestelmältä on vaadittu kuitenkin esim. seuraavia edellytyksiä: Määräalennuksia tulee tarjota kaikille asiakkaille yhtäläisin perustein, ja alennusjärjestelmän tulee myös olla läpinäkyvä suhteessa asiakaskuntaan. Alennusjärjestelmä ei myöskään saa olla sidottu liian pitkään ajanjaksoon. Määräalennusten tulee lisäksi perustua kustannussäästöihin tai muihin kilpailuoikeudellisesti hyväksyttäviin syihin. Hintojen eriyttämisen syiden tulee olla objektiivisesti perusteltavissa ja kilpailuoikeudellisesti hyväksyttäviä.

Sellaiset määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen soveltamat alennusjärjestelmät, jotka kohtuuttomasti rajoittavat asiakkaiden toimintavapautta ja/tai keinotekoisesti heikentävät määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen kilpailijoiden toimintamahdollisuuksia, ovat kilpailunrajoituslain (480/1992, ml. muutossäädös 318/2004) 6 §:ssä säädetyn määräävän markkina-aseman väärinkäyttökiellon vastaisia.

Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi kilpailunrajoituslain 6 §:n vastaisesti pyrkiä sulkemaan kilpailijoitaan pois markkinoilta tai rajoittamaan asiakkaidensa toimintavapautta mm. sitovilla alennusjärjestelmillä tai uskollisuus- ja tavoitealennuksilla: Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi esimerkiksi tarjoutua myöntämään tietystä tuotteestaan alennuksen ainoastaan sillä ehdolla, että ostaja hankkii kyseiseltä yritykseltä myös muunlaisia tuotteita (sitominen). Määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen myöntämän alennuksen suuruus jostakin tuotteesta voi olla sitä suurempi, mitä suuremman osan kyseisen tuotteen ostoista asiakas keskittää kyseiselle yritykselle. Tällöin määräävässä markkina-asemassa oleva yritys ”palkitsee” tavanomaista suuremmilla alennuksilla sellaisia asiakkaita, jotka eivät osta vastaavaa tuotetta kyseisen yrityksen kilpailijoilta (uskollisuusalennus). Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi myös soveltaa sellaista alennuskäytäntöä, jossa alennuksen saaminen perustuu kullekin asiakkaalle yksilöllisesti ja tavanomaista pidemmäksi ajaksi asetettuun ostotavoitteeseen, joka käytännössä sitoo asiakkaan kyseiseen määräävässä markkina-asemassa olevaan yritykseen (tavoitealennus). Määräävässä markkina-asemassa olevilta yrityksiltä on pääsääntöisesti kielletty edellä mainitun kaltaisten asiakkaiden toimintavapautta rajoittavien ja kilpailijoiden toimintaedellytyksiä heikentävien alennuskäytäntöjen soveltaminen.

Kilpailuvirasto on selvittänyt Uponorin harjoittamia alennuskäytäntöjä mm. tarkastelemalla Uponorin sopimuksia ja muita asiakirjoja, jotka sisältävät tietoja Uponorin alennuskäytännöistä tukkuliikkeille, sekä haastattelemalla yhtä erittäin merkittävää tukkuliikeasiakasta. Kilpailuvirasto on käynyt läpi aineiston, josta ilmenee Uponorin vuosina 2002–04 neljälle suurimmalle tukkuliikkeelle myymät tuotelukumäärät kiinteistöviemärit-tuoteryhmään sisältyvistä tuotteista sekä tukkuliikkeiden em. tuotteista maksamat nettohinnat alennusten jälkeen. Näiden selvitysten yhteydessä saadut tiedot eivät viittaa siihen, että Uponor olisi syyllistynyt edellä kuvattuihin, kilpailunrajoituslaissa kiellettyihin alennuskäytäntöihin. Viraston tekemät selvitykset eivät esimerkiksi viittaa siihen, että Uponor olisi syyllistynyt tukkuliikkeille myymiensä lattiakaivojen sekä putkien ja/tai putkenosien osalta sitoviin alennuskäytäntöihin. Viraston tekemät selvitykset eivät myöskään viittaa siihen, että Uponor olisi syyllistynyt muihin sitoviin alennuskäytäntöihin tai uskollisuus- tai tavoitealennusten myöntämiseen.

Epäilty tuotannon tai markkinoiden rajoittaminen muovisissa lattiakaivotuotteissa

Tuotannon tai markkinoiden rajoittaminen kuluttajien vahingoksi voi kiellettyjen alennuskäytäntöjen lisäksi tarkoittaa sellaisen asiakkaille suunnatun tarjouksen antamista, jossa määräävässä markkina-asemassa oleva yritys tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden vaihtaa veloituksetta muiden valmistajien tuotteet näitä vastaaviin määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen tarjoamiin tuotteisiin. Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi em. toimenpiteellään pyrkiä syrjäyttämään kilpailevat tavarantoimittajat ja pääsemään ainoaksi tarjoajaksi ao. tuotteen markkinoilla.

Uponorin yksittäisenä toimenpiteenä toteutetun, K-Rauta ja Rautia-ketjuille suunnatun vaihtotarjouksen vaikutukset kilpailuun ovat kuitenkin jääneet vähäisiksi. Kilpailuviraston asiassa tekemät selvitykset eivät myöskään viittaa siihen, että olisi todennäköistä, että Uponor olisi määräävässä markkina-asemassa muovisten lattiakaivojen markkinoilla.

Johtopäätös

Kilpailuviraston tekemissä selvityksissä ei ole saatu näyttöä siitä, että Uponor olisi syyllistynyt 32 mm:n muoviputkiyhteitten hinnoittelussa määräävän markkina-aseman väärinkäytön tunnusmerkit täyttävään saalistushinnoitteluun tai ristisubventioon vuosien 2001–05 aikana. Lisäksi Kilpailuviraston selvityksissä ei ole saatu näyttöä Uponorin syyllistymisestä markkina-aseman väärinkäytön tunnusmerkit täyttäviin kiellettyihin alennuskäytäntöihin lvi-tuotteiden tarjonnassa vuosien 2001–05 aikana. Kilpailuviraston tekemissä selvityksissä ei ole myöskään saatu näyttöä siitä, että Uponor olisi syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäytön tunnusmerkit täyttävään tuotannon tai markkinoiden rajoittamiseen muovisten lattiakaivojen tarjonnassa vuosien 2001–02 aikana.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslain (480/1992) 3 §:n 2 mom. ja 7 § (laissa 318/2004 6 §)

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Valitusosoitus on päätöksen liitteenä

Lisätiedot

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.


[1] Kilpailuvirasto on vastaanottanut kirjalliset selvitykset seuraavilta lvi-tuotteiden valmistajilta: Oy KWH Pipe Ab:ltä 8.8.2006, Meriseriltä 14.8.2006, Pipelife Finland Oy:ltä 14.8.2006, Prevexiltä 14.8.2006, Oy Rehau Ab:ltä 7.7.2006, Saint-Gobain Pipe Systems Oy:ltä 11.8.2006, Serres Oy:ltä 28.7.2006 ja 30.8.2006 sekä Wavin-Labko Oy:ltä 8.9.2006. Lisäksi virasto on Prevexin toimenpidepyynnössään alulle paneman asian selvitystyössä vastaanottanut kirjalliset selvitykset seuraavilta lvi-alan tukkuliikkeiltä: Rautakesko Oy:ltä 21.3.2002, Onninen Oy:ltä 10.6.2002, LVI-Dahl Oy:ltä 19.6.2002 ja Ahlsell Oy:ltä 30.7.2002.