Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö laajakaistamarkkinoilla

Päivämäärä

25.10.2010

Diaarinumero

477/61/2008

Osapuolet

DNA Oy

1. Kilpailuvirasto aloitti 28.5.2008 oma-aloitteisen selvityksen koskien DNA Oy:n (DNA) laajakaistahinnoittelua entisten PHP Liiketoiminta Oyj:n[1] (PHP), Oulun Puhelin Holding Oyj:n[2] (OPOY) ja Kuopion Puhelin Oy:n (KPY) perinteisillä toimialueilla[3].

2. Kilpailuvirastossa oli tuolloin vireillä PHP:n, OPOY:n ja KPY:n epäiltyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevat asiat. Näiden yritysten sekä kolmen muun teleyrityksen teleliiketoiminnot siirrettiin 1.7.2007 alkaen DNA Oy:lle (DNA) ja samalla PHP:sta, KPY:sta sekä OPOY:sta tuli DNA:n omistajia.

3. Liiketoimintasiirron jälkeen DNA Oy on vastannut entisten PHP:n, OPOY:n sekä KPY:n perinteisten toimialueiden laajakaistaliiketoiminnasta. Virasto aloitti oma-aloitteisen DNA:n hinnoittelua koskevan selvityksen selvittääkseen, onko omistajayhtiöiden aloittama epäilty kilpailunrajoitus jatkunut alueilla vielä liiketoimintasiirron jälkeen.

4. Kilpailuvirasto selvitti PHP:n, OPOY:n sekä KPY:n operaattori-DSL-tukkutuotteiden hinnoittelua ajalta ennen liiketoimintasiirtoa. Kesäkuussa 2008 Kilpailuvirasto teki tarkastuksen, jonka se ulotti yhtiöiden lisäksi myös DNA:n toimipaikkoihin Lahdessa, Kuopiossa, Oulussa sekä Vantaalla. Kilpailuvirasto on selvitystensä perusteella päätynyt poistamaan edellä mainittuja yhtiöitä koskevat asiat käsittelystä[4].

5. Kaikissa kolmessa edellä mainitussa asiassa yritykset muuttivat asian vireilläoloaikana ADSL-hinnoitteluaan siten, että viraston käyttämän arviointimallin mukaan epäilty väärinkäyttö poistui. Ratkaisuissa huomioitiin myös se, että DNA muutti alueiden tukkuhinnoittelua 1.1.2009 alkaen samalla, kun se yhtenäisti koko DNA:n hinnoittelun. Kilpailuviraston alustavan arvion mukaan myöskään tässä hinnoittelumallissa ei näyttänyt olevan niitä ongelmia, joihin Kilpailuvirasto oli kiinnittänyt huomiota selvitystensä aikana.

6. Tapauksissa painoarvoa annettiin myös sille, että rikkomusten vaikutukset olivat jääneet vähäisiksi osin siitä syystä, että DNA:n kanssa kilpailevat teleyritykset olivat rakentaneet omia kattavia DSL-verkkojaan alueille. Lisäksi Elisa Oyj ja Saunalahti Group Oyj peruivat toimenpidepyyntönsä koskien PHP:n ja KPY:n hinnoittelua.

7. Kilpailuvirasto on arvioinut tarkastuksilta saamaansa DNA:ta koskevaa materiaalia ja päätynyt sen sekä edellä mainittujen kolmen jo ratkaistun asian perusteella siihen lopputulokseen, ettei nyt käsillä olevassa asiassa ole ilmennyt tarvetta asian enempään selvittämiseen. Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

8. Lisätietoja antaa Timo Mattila.


[1] Entinen Päijät-Hämeen Puhelin Oyj

[2] Entinen Oulun Puhelin Oyj, 14.6.2010 alkaen Oulu ICT Oy

[3] Entisen PHP:n perinteinen toimialue muodostuu siitä alueesta, jolla PHP:lla oli rajoitukseton oikeus paikallisen teletoiminnan harjoittamiseen 31.12.1993 saakka eli pääosin Artjärven, Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Hämeenkosken, Kärkölän, Lahden, Mäntsälän, Nastolan, Orimattilan ja Sysmän kuntien alueesta. OPOY:lla oli 31.12.1993 saakka rajoitukseton oikeus paikallisen teletoiminnan harjoittamiseen Oulun kaupungin sekä Oulunsalon, Kempeleen, Lumijoen, Limingan, Tyrnävän, Muhoksen, Utajärven, Haukiputaan ja Vaalan kuntien alueilla. Kuopion Puhelinta edeltäneellä Kuopion Puhelinyhdistyksellä oli 31.12.1993 saakka rajoitukseton oikeus paikallisen teletoiminnan harjoittamiseen Karttulan, Kuopion, Maaningan, Nilsiän, Siilinjärven, Tervon ja Vehmersalmen kuntien alueella.

[4] Ks. Kilpailuviraston päätökset asioissa dnro 747/61/04 (KPY, annettu 10.12.2009), 731/61/05 (PHP, annettu 23.6.2010) ja 901/61/05 (OPOY, annettu 5.10.2010).