Päätös lopettaa jäteastioiden korjaus- ja huoltotoimintaa koskeva yhteistyö

Päivämäärä

14.4.2015

Diaarinumero

519/KKV14.00.00/2014

Osapuolet

Molok Oy

Tiivistelmä

Toimenpidepyynnön tekijä: Kuljetusliike Törmä Oy.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta.