Liiton jäsenyys ja rahdinkuljetuspalvelut

Päivämäärä

21.8.2008

Diaarinumero

597/61/2002

Osapuolet

Oy Matkahuolto Ab / Linja-autoliitto ry

1 asia

Linja-autoliiton jäsenyys ja Matkahuollon rahdinkuljetuspalvelut

2 osapuolet

Oy Matkahuolto Ab, Helsinki

Linja-autoliitto ry,

Toimenpidepyynnön tekijä:
Liikennöitsijä Rauno Komulainen, Kuhmo

3 ratkaisu

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

4 asian vireilletulo

Liikennöitsijä Rauno Komulainen (jäljempänä ”Komulainen”) teki Kilpailuvirastolle asiassa toimenpidepyynnön 1.7.2002 (Dnro 597/61/02). Toimenpidepyynnön mukaan Komulainen ei ole päässyt Linja-autoliiton jäseneksi toistuvista hakemuksistaan huolimatta. Toimenpidepyynnön mukaan Komulainen ei ilman Linja-autoliiton ja sen paikallisosaston jäsenyyttä saisi Matkahuollon kautta kulkevaa rahtia kuljetettavakseen.

5 asiaselostus

5.1 Linja-autoliitto ry ja Oy Matkahuolto Ab

Linja-autoliitto on vuonna 1928 perustettu linja-autoliikenteen etujärjestö. Linja-autoliittoon kuuluu varsinaisina jäseninä lähes 400 linja-autoyritystä. Linja-autoliiton jäsenyritykset kuljettavat noin 70 prosenttia koko maan 340 miljoonasta vuotuisesta linja-automatkustajasta.

Matkahuolto on vuonna 1933 perustettu linja-autoliikenteen palvelu- ja markkinointiyritys. Yhtiön pääliiketoiminta-alat ovat henkilöliikenne- ja rahtiliikennepalvelut. Vuonna 2006 Matkahuollon kokonaisliikevaihto oli 42 miljoonaa euroa, josta rahtiliikenteestä kertynyttä liikevaihtoa oli 27 miljoonaa euroa.

Linja-autoliitto ja siihen kuuluvat jäsenosastot käyttävät yhteistä määräysvaltaa Matkahuollossa.

Komulainen katsoi Kilpailuvirastolle toimittamassaan toimenpidepyynnössä Matkahuollon edellyttävän, että rahdinkuljetussopimuksen tekevän linja-autoyrityksen on oltava Linja-autoliiton jäsen. Linja-autoliiton ja Matkahuollon toimittamien tietojen mukaan myös Linja-autoliittoon kuulumattomilla liikennöitsijöillä on kuitenkin mahdollisuus päästä osaksi Matkahuollon rahdinkuljetusjärjestelmää, jolloin palkkio vahvistetaan erikseen yrittäjän kanssa tehtävässä sopimuksessa.

5.2 Linja-autoliiton jäsenyys

Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan Komulainen on pyrkinyt Linja-autoliiton Oulun ja Lapin paikallisosaston jäseneksi vuonna 1997 tai 1998 sekä vuonna 2002. Viraston saamien tietojen mukaan Linja-autoliitto on hylännyt Komulaisen hakemuksen molemmilla kerroilla.

Linja-autoliiton ja sen paikallisosaston jäsenyys edellyttää liiton sääntöjen mukaan sitä, että liikennöitsijä maksaa vuosittaisen jäsenmaksun lisäksi automaksua jokaista jäsenkonsernin linja-autoa kohden. Jäsenyyden edellytyksenä on, että kaikki samaan omistukseen kuuluvat ammattimaista henkilöliikennettä harjoittavat yritykset ovat Linja-autoliiton jäseniä. Viraston saamien tietojen mukaan Linja-autoliitto on katsonut, ettei Komulainen ole täyttänyt näitä edellytyksiä.

6 oikeudellinen arviointi

Kilpailuvirasto katsoo, ettei asiassa ole ilmennyt, että Linja-autoliitto olisi syyllistynyt kilpailunrajoituslain vastaiseen menettelyyn hylätessään Komulaisen jäsenhakemukset.

Linja-autoliiton tai sen jäsenjärjestön jäsenyys ei ole edellytyksenä sille, että liikennöitsijä voisi kuljettaa rahtia Matkahuollon järjestelmässä tai, että liikennöitsijä voi harjoittaa liikennelupansa mukaista henkilöliikennettä, joista liikennöitsijän tulonmuodostus lähinnä kertyy.

Virasto katsoo, että asiassa on kyse Linja-autoliiton ja liiton jäsenyyttä hakevan liikennöitsijän välisestä erimielisyydestä, ei kilpailunrajoituslain soveltamisalaan kuuluvasta kilpailua merkittävästi rajoittavasta menettelystä.

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

7 lisätiedot

Lisätietoja antavat tutkimuspäällikkö Mika Hermas ja erikoistutkija Sanna Syrjälä.