Hämeen Linja Oy:n ja Vekka Liikenne Oy:n yhteistoiminta tarjouskilpailussa

Päivämäärä

20.4.1999

Diaarinumero

677/61/98

Osapuolet

Hämeen Linja Oy / Vekka Liikenne Oy

Asian kuvaus

Hattulan kunta kilpailutti keväällä 1998 kunnan koulujen lukuvuoden 1998-1999 aamukuljetukset. Tarjouspyynnöt lähetettiin kaikille Hattulan kunnassa toimiville taksiautoilijoille sekä kunnan alueella lähiliikennettä harjoittaville yrityksille. Yhdestä bussikalustoa edellyttävästä tarjouskohteesta jätettiin kolme tarjousta, joiden joukossa oli Hämeen Linja Oy:n ja Vekka Liikenne Oy:n yhteistarjous. Kunta hyväksyi tarjouskilpailun halvimmat tarjoukset, joiden joukossa oli em. yhteistarjous. Koulujen iltapäiväkuljetukset kilpailutettiin syksyllä 1998. Myös tähän tarjouskilpailuun Hämeen Linja Oy ja Vekka Liikenne Oy jättivät yhteistarjouksen, jonka kunta hyväksyi. Sama kuljettaja ja bussi hoitaa koulupäivinä sekä aamu- että iltapäiväkuljetukset

Etelä-Suomen lääninhallituksen selvityksen mukaan yhteistarjous johtui siitä, että Hämeen Linja Oy:llä ja Vekka Liikenne Oy:llä on yhteinen linjaliikennelupa Hämeenlinnan paikallisliikenteessä. Luvan mukaisesti yritykset ajavat siellä yhtä yhteistä linjaa vuoroviikoin. Tästä johtuen kummallakin yrityksellä jää vapaata kuljetuskapasiteettia joka toiselle viikolle. Yhteistarjous mahdollisti tämän vapaan kuljetuskapasiteetin hyödyntämisen. Kummallakaan yrityksellä ei ilmoituksensa mukaan olisi ollut riittävästi vapaata kuljetuskalustoa oman tarjouksen tekemiseen.

Ratkaisun kuvaus

Kilpailuvirasto katsoo, että Hämeenlinja Oy ja Vekka Liikenne Oy eivät ole yhteistarjouksellaan rikkoneet kilpailunrajoituslain 5 §:ää.Virasto katsoo, että kysymyksessä on kilpailunrajoituslain 5 §:n 2 momentin mukainen järjestely, jonka mukaan tarjouksen antajat ovat liittyneet yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta. Kummankaan yhteistarjoukseen osallistuneen yrityksen oma käytettävissä oleva kapasiteetti ei yksin olisi riittänyt tarjouksen tekemiseen mutta yhteisen liikenneluvan kummallekin yritykselle joka toiseksi viikoksi vapaaksi jättämän kapasiteetin yhdistäminen mahdollisti yhteisen tarjouksen tekemisen.