Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö paikallisten telepalveluiden ja yhteenliittämispalveluiden markkinoilla

Päivämäärä

26.6.2008

Diaarinumero

736/61/2004

Osapuolet

Telepohja Oy

Kilpailuvirasto on selvittänyt Saunalahti Group Oyj:n (SL) 23.8.2004 tekemän toimenpidepyynnön perusteella Telepohja Oy:n (Telepohja) menettelyä paikallisten telepalveluiden ja yhteenliittämispalveluiden markkinoilla. SL on nykyisin Elisa Oyj:n (Elisa) 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Elisa on 13.6.2008 ilmoittanut, että SL:n puolesta asian käsittelyn jatkamiselle Kilpailuvirastossa ei ole enää tarvetta. Edellä esitetty huomioiden ja koska asiassa ei muutoinkaan ole ilmennyt tarvetta enempään selvittämiseen, Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.