Esitys EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan sekä kilpailunrajoituslain 4 §:n vastaisten kilpailunrajoitusten toteamiseksi ja kilpailunrikkomismaksun määräämiseksi

Päivämäärä

6.11.2006

Diaarinumero

832/61/2006

Osapuolet

Lastentarvike Oy

Tiivistelmä

Kilpailuvirasto esitti 6.11.2006, että markkinaoikeus määräisi Lastentarvike Oy:lle 100 000 euron seuraamusmaksun EU:n kilpailusääntöjen ja kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä lastenvaunujen ja -rattaiden jälleenmyynnissä.

Lastentarvike sisällytti useiden vuosien ajan jälleenmyyjiensä kanssa tehtyihin sopimuksiin ehtoja, jotka estivät näitä myymästä Lastentarvikkeelta hankkimiaan lastenvaunuja ja -rattaita toimialueittensa ulkopuolisille kuluttajille. Lisäksi ehdot estivät valtuutettuja jälleenmyyjiä myymästä ja markkinoimasta ao. tuotteita internetissä ja valtakunnallisissa erikoislehdissä.

Markkinaoikeus vahvisti päätöksessään (dnro 336/06/KR) 13.2.2009, että Lastentarvike Oy oli toiminut lainvastaisesti rajoittamalla valikoivaan jakelujärjestelmäänsä kuuluneiden jälleenmyyjien myyntiä kuluttajille. Seuraamusmaksuksi kielletystä menettelystä oikeus määräsi 15 000 euroa.