Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö paikallispuheluiden markkinoilla

Päivämäärä

1.9.2006

Diaarinumero

919/61/2001

Osapuolet

Vaasan Läänin Puhelin Oy

Kilpailuvirasto on selvittänyt Elisa Communications Oyj:n (jäljempänä Elisa) 26.8.2002 tekemän toimenpidepyynnön (Dnro 750/61/02) perusteella mm. Vaasan Läänin Puhelin Oy:n (jäljempänä VLP) epäiltyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä paikallispuheluiden markkinoilla. Elisa pyysi Kilpailuvirastoa selvittämään toimenpidepyynnön kohteena olevien yritysten hinnoittelukäytäntöä. Elisa katsoi toimenpidepyynnössään, että yritykset harjoittavat hinnoittelukäytäntöä, jossa niiden jäsenet/omistajat saavat telepalvelunsa edullisemmin kuin muut käyttäjät. Asia on poistettu käsittelystä 1.9.2006.

Kilpailuvirasto on selvittänyt VLP:n hinnoittelukäytäntöä myös oma-aloitteisesti (Dnro 919/61/01). Kilpailuvirasto on saanut VLP:ltä vastineet asiassa 17.10.2001 ja 21.3.2003. Viitaten päätökseensä Dnro 750/61/02, annettu 1.9.2006, Kilpailuvirasto katsoo, ettei asiassa ole tarvetta enempiin toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.