Epäilty kilpailijoiden välinen yhteistyö vammaisten tulkkauspalvelujen markkinoilla

Päivämäärä

12.12.2014

Diaarinumero

98/14.00.00/2014

Osapuolet

Eventia Oy ja sen määräysvallassa olevat yritykset, Helsinki; Viittomakielialan Osuuskunta Via, Helsinki; Tulkkipalvelut Sivupersoona Oy, Tampere

Tiivistelmä

KKV ei selvityksissään löytänyt näyttöä kilpailulain 5 §:n vastaisesta menettelystä. Virasto poistaa asian käsittelystä.