Poikkeuslupa Finnet-yhtiöiden valtakunnalliseen paikallispuheluyhteistyöhön sisältyvälle hintayhteistyölle

Päivämäärä

19.6.1996

Diaarinumero

131/67/1996

Osapuolet

FinnetCom Oy

Hakija

FinnetCom Oy

Hakemus

FinnetCom Oy on 12.4.1996 Kilpailuvirastolle saapuneella kirjeellään hakenut kilpailunrajoituslain (480/92) 19 §:n mukaista poikkeuslupaa valtakunnalliselle paikallispuhelulle. Hakija on hakemuksessaan viitannut myös 14.2.1996 Kilpailuvirastolle antamaansa muistioon sekä 5.3.1996 lähettämäänsä kirjeeseen. Lisäksi hakija on Kilpailuviraston pyynnöstä lähettänyt lisätietoja 3.5.1996. Hakija pyytää, että poikkeuslupa myönnettäisiin pysyvästi, vähintään viideksi vuodeksi.

Yritykset

FinnetCom Oy on 15.9.1995 perustettu palveluyhtiö, joka tarjoaa tietoliikenneratkaisuja valtakunnallisille, monessa toimipisteessä toimiville yrityksille. Yhtiön palveluvalikoima käsittää valtakunnalliset tietoliikenteen kokonaisratkaisut. Lisäksi yhtiö tarjoaa valtakunnallisesti yhtenäiset tietoliikenteen laskutus- ja raportointipalvelut. Yhtiön palvelutarjonnan on suunniteltu käynnistyvän syksyllä 1996. Yhtiön markkina-alueena on koko Suomi.

FinnetCom Oy toimii Kaukoverkko Ysi Oy:n tytäryhtiönä ja FinnetCom Oy:ssä harjoitettavaan yhteistyöhön, joka sisältää myös poikkeuslupahakemuksen tarkoittaman valtakunnallisen paikallispuheluyhteistyön, osallistuvat seuraavat 47 Kaukoverkko Ysi Oy:n osakkaina olevaa Finnet-yhtiötä:

 • Alajärven Puhelinosuuskunta, Alajärvi Oy Datatie Ab, Helsinki
 • Etelä-Satakunnan Puhelin Oy, Vammala Eurajoen Teleosuuskunta, Eurajoki
 • Forssan Seudun Puhelin Oy, Forssa Helsingin Puhelin Oy, Helsinki
 • Huittisten Puhelin Oy, Huittinen Hämeen Puhelin Oy, Hämeenlinna
 • Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö,
 • Ikaalinen Puhelinosuuskunta IPY, Iisalmi
 • Joensuun Puhelin Oy, Joensuu Kajaanin Puhelinosuuskunta, Kajaani
 • Kankaanpään Puhelin Oy, Kankaanpää Karjaan Puhelin Oy, Karjaa
 • Keikyän Puhelinosuuskunta, Äetsä Kemiön Puhelinosakeyhtiö, Kimito
 • Keski-Suomen Puhelin Osakeyhtiö, Jyväskylä Kokkolan Puhelin Oy, Kokkola
 • Kymen Puhelin Oy, Kotka Puhelinosuuskunta KPY, Kuopio
 • Laitilan Puhelinosuuskunta, Laitila Liedon Puhelinosuuskunta, Lieto
 • Lohjan Puhelin Oy, Lohja Loimaan Seudun Puhelin Oy, Loimaa
 • Loviisan Puhelinosuuskunta, Loviisa Lounais-Suomen Puhelin Oy, Paimio
 • Lännen Puhelin Oy, Rauma Mariehamns Telefon Ab, Mariehamn
 • Marttilan Seudun Puhelinosuuskunta, Marttila Mikkelin Puhelinyhdistys, Mikkeli
 • Oulun Puhelin Oy, Oulu Outokummun Puhelin Oy, Outokumpu
 • Paraisten Puhelin Oy, Parainen Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy, Pietarsaari
 • Pohjanmaan Puhelinosuuskunta, Ylivieska Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, Ruovesi
 • Porin Puhelin Oy, Pori Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys, Lahti
 • Riihimäen Puhelin Oy, Riihimäki Salon Seudun Puhelin Oy, Salo
 • Savonlinnan Puhelinyhdistys, Savonlinna Tampereen Puhelinosuuskunta, Tampere
 • Puhelin Oy Telekarelia, Kontiolahti Turun Puhelin, Turku
 • Vaasan Läänin Puhelin Oy, Vaasa Vakka-Suomen Puhelin Oy, Uusikaupunki
 • Älands Telefonandelslag, Godby

Hakijan esittämä selvitys ja perustelut

Nykyinen paikallispuhelun tarjonta

Paikalliset puhelinyhtiöt eivät nykyisin pysty tehokkaasti tarjoamaan valtakunnallista paikallispuhelutuotetta usealla paikkakunnalla toimivalle yritysasiakkaalleen. Tuotteen suunnittelu, tuotekehitys, markkinointi, tutkimus ja tietojärjestelmät ovat hajanaisia. Kukin paikallinen puhelinyhtiö laskuttaa asiakkaitaan omien hinnastojensa mukaisesti. Asiakkaat tosin lopulta saavat yhden laskelman, mutta laskelma on monimutkainen ja puutteellinen, koska Finnet-yhtiöillä ei ole kunnollista yhteistä tietojärjestelmää.

Valtakunnallinen paikallispuhelu

Finnet-yhtiöiden yhteisen yhtiön, FinnetCom Oy:n, tarkoituksena on tuottaa valtakunnallinen paikallispuhelu jälleenmyyjille myyntivalmiina. FinnetCom Oy:n tuottama valtakunnallinen paikallispuhelu käsittää paikallisliittymät, paikallispuhelut ja paikallispuheluun liittyvät lisäarvopalvelut. Lisäarvopalvelulla hakija tarkoittaa palvelua, joka toteutetaan tietojärjestelmällä, joka ei ole televerkon osa ja johon ei ole tarvittu toimilupaa. FinnetCom Oy:n lisäarvopalveluja tulevat olemaan laskutus-, raportointi- ja liikenteen analysointipalvelut, ISDN:ään pohjautuvat lisäpalvelut, valtakunnalliset kutsunumerot, puhelunohjaukset, virtuaaliset vaihdeverkkopalvelut ja muut älyverkkotekniikan tulevaisuudessa mahdollistamat lisäarvopalvelut sekä puhepostipalvelut osana FinnetCom Oy:n puhelinliittymää. FinnetCom Oy:n jälleenmyymiä lisäarvopalveluja tulevat olemaan Kolumbus-palvelu sekä nykyiset 0800-, 0600- ja Diana-palvelut.

Puhelu on tarkoitettu yrityksille ja ensivaiheessa tuotteen myynti kohdistetaan valtakunnallisiin suurasiakkaisiin. Hakija arvioi potentiaalisia asiakkaita alkuvaiheessa olevan noin viisisataa.

FinnetCom Oy hankkii valtakunnallista paikallispuhelupalvelua varten tietojärjestelmät ja kehittää palvelun teknisesti ja hallinnollisesti. FinnetCom Oy ei rakenna omaa verkkoa, vaan vuokraa palvelua varten tarvittavat paikallisverkon yhteydet ja kytkentäpalvelut verkkoyhtiöiltä, kuten Finnet-yhtiöiltä, Telecom Finland Oy:ltä ja mahdollisesti muilta Suomessa toimivilta verkko-operaattoreilta. FinnetCom Oy hankkii tarvittavat liittymät ja paikallispuhelut ostamalla osatuotteita kulloinkin erikseen neuvoteltavin hinnoin joko kyseisellä alueella toimivalta paikalliselta puhelinyhtiöltä tai mahdolliselta muulta verkko-operaattorilta. FinnetCom Oy kokoaa palvelupaketin, myy sen jälleenmyytäväksi paikallisille puhelinyhtiöille tai suoraan asiakkaalle. FinnetCom Oy tuottaa myös asiakkaalle menevät laskut ja raportit.

Valtakunnallisen paikallispuhelun hinnoittelu ja jälleenmyyntihintoja koskevat hintatutkimukset

FinnetCom Oy:n hallitus päättää hinnan, jolla valtakunnallinen paikallispuhelu myydään jälleenmyyntiin Finnet-yhtiöille. Hakijan ilmoituksen mukaan tarkoituksena on, että hallituksen päättämät ”tukkuhinnat” ovat kaikille jälleenmyyjille samat. Jokainen Finnet-yhtiö kuitenkin päättää omasta jälleenmyyntihinnastaan.

Varmistaakseen kannattavuutensa FinnetCom Oy tutkii kilpailijoiden hintoja ja antaa jälleenmyyjilleen informaatiota kilpailukykyisistä hinnoista. Vertailuhinnat saadaan tekemällä kyselyjä jälleenmyyjille. Tutkimuksessa käytetään kilpailijoiden hinnastoja ja tiedossa olevia kilpailijoiden saamia kauppoja. Näin tietoon tulleista hinnoista laaditaan tilasto. Tämä tieto on jälleenmyyjälle tärkeä apu taloussuunnittelussa ja välttämätön FinnetCom Oy:lle, jotta se pystyy takaamaan tuotteensa menekin.

Valtakunnallisen paikallispuhelun jälleenmyyjät ja markkinointi

Valtakunnallista paikallispuhelua myyvät sekä paikalliset puhelinyhtiöt että FinnetCom Oy. Valtakunnallisen paikallispuhelun myynti on paikallisille puhelinyhtiöille vapaaehtoista. Valtakunnallinen paikallispuhelu on tarkoitettu täydentämään Finnet-yhtiöiden tuotevalikoimaa, mutta sitä voidaan antaa jälleenmyyntiin myös muille kuin Finnet-yhtiöille, edellyttäen, että jälleenmyyjä täyttää FinnetCom Oy:n laatuvaatimukset. Hakija on lähettänyt kilpailuvirastolle nähtäväksi luonnoksen FinnetCom Oy:n ja Finnet-yhtiön väliseksi jälleenmyyntisopimukseksi.

FinnetCom Oy kehittää palvelun markkinoinnin ja suunnittelee valtakunnallisen mainonnan. Paikallisilla puhelinyhtiöillä on oikeus markkinoida FinnetCom Oy:n tuotteita myös itse parhaaksi katsomallaan tavalla. Yhteisyrityksen toiminta ei hakijan mukaan rajoita tai vääristä paikallisten puhelinyhtiöiden keskinäistä kilpailua, sillä ne voivat markkinoida, hinnoitella ja kehitellä vastaavia tuotteita itse parhaaksi katsomallaan tavalla. Ne voivat myös myydä kilpailevia tuotteita. Asiakkaiden jakautumisesta Finnet-yhtiöiden kesken ei sovita eikä sopijapuolten keskinäisissä sopimuksissa ei ole sanktioita.

Hakijan näkemys tehokkuuseduista ja hyödyn siirtymisestä asiakkaalle

Valtakunnallinen paikallispuhelu on välttämätön lisä Finnet-yhtiöiden tuotevalikoimaan, jotta ne pystyisivät palvelemaan asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti ja jotta ne pystyisivät kilpailemaan Telecom Finland Oy:n kanssa valtakunnallisesti. Koko valtakunnan kattavan toimilupansa nojalla Telecom Finland Oy on ainoa yritys, joka nykyisin voi tehokkaasti toimittaa valtakunnallisen paikallispuhelun yrityksille. Paikalliset puhelinyhtiöt eivät resurssien puuttuessa yksinään pysty kilpailemaan Telecom Finland Oy:n kanssa valtakunnallisen paikallispuhelun tarjonnassa.

Valtakunnallisen paikallispuhelun markkinoille tulon on esitetty edistävän kilpailua ja tehostavan tuotekehitystä. Hakijan tekemien laskelmien mukaan FinnetCom Oy pystyy säästämään kustannuksia valtakunnallisen paikallispuhelun tuottamisessa noin […]*markkaa verrattuna Finnet-yhtiöiden nykyiseen menettelyyn. Laskelmassa on otettu huomioon ne kustannussäästöt, jotka saataisiin aikaan asiakastietojen ylläpidon, tarjousten laatimisen, valtakunnallisten tietojenselvittelyn, raportoinnin ja laskutuksen osalta.

Asiakas puolestaan hyötyy FinnetCom Oy:n valtakunnallisesta paikallispuhelusta alempien hintojen ja laajemman tuotevalikoiman muodossa. Asiakas saa selkeän palvelun, joka näkyy asiakkaalle yksinkertaisena sopimuskäytäntönä, raportointina ja laskutuksena. Laskun ja kehittyneiden raporttien avulla asiakas pystyy kontrolloimaan paikallispuhelukuluja ja vertailemaan hintoja. Hakijan selvityksen mukaan asiakkaan maksama hinta laskisi […] %.

Markkinat

Markkinoilla toimivat yritykset ja tietoliikenteen kokonaisliikevaihto

Suomessa oli 1.5.1995 yhteensä 77 telelaitosta. Merkittävimmät niistä ovat valtionyhtiö Suomen PT Oy:n omistama Telecom Finland Oy, Finnet Liitto ry:n 46 jäsenyritystä tytär- ja osakkuusyrityksineen (Finnet-yhtiöt) sekä valtionyhtiö Imatran Voima Oy:n omistama Telivo Oy. Telecom Finland Oy:llä on tällä hetkellä noin 52 prosentin osuus kokonaismarkkinoista. Finnet-yhtiöiden ja niiden osakkuusyhtiöiden markkinaosuus on noin 46 %. Vuonna 1994 markkinoille tulleella Telivo Oy:llä on noin viiden prosentin markkinaosuus kaukoteletoiminnassa ja lähes 10 prosentin markkinaosuus kansainvälisessä teletoiminnassa. Muiden teleyritysten markkinaosuudet ovat pieniä.

Suomen yleisen teletoiminnan markkinat vuonna 1995 olivat noin 7,4 miljardia markkaa. Kokonaisliikevaihdosta puhelintoiminnan, joka on pääasiassa puheen välittämistä kiinteässä puhelinverkossa, osuus oli noin 4,6 miljardia markkaa, matkaviestinnän osuus 2,1 miljardia ja datasiirron noin 0,7 miljardia. Puhelintoiminnan suurimman lohkon, paikallispuhelujen, osuus oli noin 3,1 miljardia markkaa. Kaukopuhelujen osuus oli noin 0,5 miljardia ja ulkomaanpuhelujen noin 1,1 miljardia markkaa. Paikallispuheluliikenteestä paikallisten puhelinyhtiöiden osuus oli noin 70 %.

Paikallispuhelinliikenne on siirtymässä yhä enenevässä määrin telekaapeleista johdottomaan, radioteitse välitettävään toimintaan. Matkapuhelinliikenteestä GSM-liikenteen osuus oli noin 500 miljoonaa markkaa. GSM-liikenne jakautui noin puoliksi Finnet-ryhmän Oy Radiolinja Ab:n ja Telecom Finland Oy:n kesken. Loput eli noin 75 % matkapuhelinliikenteestä on Telen NMT-liiketoimintaa.

Kohderyhmän liikevaihto

Valtakunnallisten suurasiakkaiden kaikkien puhelujen (paikallis-, kauko-, ulkomaan- ja matkapuhelut) arvo on hakijan ilmoituksen mukaan noin 500 miljoonaa markkaa, josta paikallispuhelujen osuus on noin 150 miljoonaa markkaa. Tästä 150 miljoonan markan osuudesta FinnetCom Oy tavoittelee tulevaisuudessa […] %:n markkinaosuutta.

Hakemuksesta pyydetty lausunto

Kilpailuvirasto pyysi 6.6.1996 liikenneministeriöltä lausunnon FinnetCom Oy:n poikkeuslupahakemuksesta.

Liikenneministeriö toteaa lausunnossaan 11.6.1996, ettei se näe esteitä FinnetCom Oy:n poikkeuslupahakemuksen hyväksymiselle. Telekilpailu on Suomessa aktiivisella toimilupapolitiikalla toteutettu siten, että pääkilpailijat ovat toisaalta Finnet-yhtiöt, toisaalta Telecom Finland Oy. Finnet-yhtiöt eivät ole halunneet, eivätkä toimilupiensa sisällöstä johtuen voineetkaan kilpailla paikallispuheluista keskenään. Finnet-yhtiöiden valtakunnallinen paikallispuheluyhteistyö saattaa ne kilpailullisesti samaan asemaan kuin jo nyt paikallispuheluita valtakunnallisesti myyvän Telecom Finland Oy:n. Finnet-yhtiöt eivät yksinään toimien voisi lainkaan tarjota sellaisia valtakunnallisia palveluita kuin nyt FinnetCom Oy:n puitteissa.

Liikenneministeriö arvioi, että varsinkin suurasiakkaiden saama kilpailuhyöty voi parantua uudella järjestelyllä. Myös poikkeuslupahakemuksessa esitetyt hakemuksen perustelut halvemmista hinnoista ja laajemmista tuotevalikoimista, kuten valtakunnallinen puhelinnumero sekä myös muut lisäarvopalvelut, voivat esitetyllä järjestelyllä toteutua aikaisempaa paremmin. Samoin Finnet-yhtiöiden valtakunnallisten asiakkaiden laskutus- ja puhelutilastot yksinkertaistuvat ja siten tuottavat kustannussäästöjä.

Hakijan vastine Kilpailuviraston päätösluonnoksesta

Kilpailuvirasto varasi 14.6.1996 FinnetCom Oy:lle mahdollisuuden antaa vastineensa Kilpailuviraston päätösluonnoksesta. FinnetCom Oy toimitti virastolle vastineensa 18.6.1996.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Alaa koskevasta sääntelystä

Teletoimintalain (183/87) mukaan teletoimintaa on televerkon rakentaminen ja ylläpito sekä teleliikenteen hoito televerkossa. Oikeuden yleisen teletoiminnan harjoittamiseen voi saada teletoimintalain 4 §:n (muutettu lailla 676/92) mukaisella toimiluvalla, jonka myöntää valtioneuvosto. Toimiluvat on vuoden 1994 alusta lukien myöntänyt liikenneministeriö, silloin kun ne eivät ole olleet yhteiskuntapoliittisesti tai taloudellisesti merkittäviä. Teletoimintaa erillisverkossa saa harjoittaa se, jolle liikenneministeriö on myöntänyt siihen luvan teletoimintalain 5 §:n (muut. 661/90) nojalla. Tämän luvan voi saada käyttäjän omaa tarvetta palvelevaan teletoimintaan. Teletoimintalain nojalla liikenneministeriö on antanut päätöksen vähäisestä teletoiminnasta (452/93), jonka mukaan teletoimintalaki ei koske vähäistä teletoimintaa, eikä sen harjoittaminen näin ollen edellytä toimilupaa eikä ilmoittautumista.

Uudella, 1.8.1996 voimaan tulevalla teletoimintalain muutoksella pyritään helpottamaan yritysten pääsyä telealalle, purkamaan telemaksujen erityissääntelyä ja keventämään toimilupajärjestelmää. Muutoksen voimaantultua yleisen teletoiminnan harjoittaminen edellyttää toimilupaa vain silloin, kun yritys rakentaa itse yleisen televerkon puhelin- tai matkaviestintoimintaa varten ja toimilupa on aina myönnettävä laissa säädetyt ehdot täyttävälle hakijalle. Telelaitos, jolla on oikeus rakentaa verkkoja, on velvollinen antamaan liittymiään ja vuokraamaan verkostaan kiinteitä yhteyksiä muille telelaitoksille. Näin ollen teletoimintalain muutos tulee mahdollistamaan palvelujen laajamittaisen tarjoamisen vuokraverkoissa.

Aiotussa valtakunnallisessa paikallispuheluyhteistyössä mukana olevat paikalliset puhelinyhtiöt harjoittavat yleistä teletoimintaa kukin omalla toimialueellaan toimilupiensa mukaisesti. Oy Datatie Ab, joka myös on FinnetCom Oy:n osakas, tarjoaa datasiirtopalvelua koko maassa oman toimilupansa mukaisesti.

Kilpailunrajoituksen määrittely

Paikalliset puhelinyhtiöt (Finnet-yhtiöt) ovat perustaneet yhteisen yhtiön, FinnetCom Oy:n, jotta ne voisivat yhdessä kehittää ja tuottaa valtakunnallisen paikallispuhelun sekä myös markkinoida uutta tuotettaan yhdessä. FinnetCom Oy on Kaukoverkko Ysi Oy:n tytäryhtiö ja sen hallituksen puheenjohtajana toimii Kaukoverkko Ysi Oy:n toimitusjohtaja. Kaukoverkko Ysi Oy puolestaan on paikallisten puhelinyhtiöiden ja Oy Datatie Ab:n omistama yhteinen yhtiö, jolla on toimilupa kaukoteletoiminnan harjoittamiseen Suomessa.

Nykyisin paikalliset puhelinyhtiöt myyvät paikallispuheluja ja -liittymiä omilla toimilupa-alueillaan ja laskuttavat asiakkaitaan omien hinnastojensa mukaisesti. Asiakas, joka toimii usean paikallisen puhelinyhtiön alueella, hankkii liittymät paikallisverkkoon jokaisen paikallisen puhelinyhtiön alueella erikseen. Puhelinyhtiöt voivat kuitenkin toimia toistensa edustajina, mutta tällöin ne joutuvat sopimaan jokaisesta asiakastapauksesta erikseen jokaisen muun sellaisen paikallisen puhelinyhtiön kanssa, jonka alueella asiakkaalla on toimipiste. Eri alueilla toimivat paikalliset puhelinyhtiöt toimivat paikallispuhelujen ja- liittymien tarjoajina samoilla tuotemarkkinoilla ja ovat siten samalla tuotanto- ja jakeluportaalla toimivia elinkeinonharjoittajia.

Teletoimintalain elokuun 1996 alussa voimaan tuleva muutos mahdollistaa sen, että samalle toimialueelle voidaan myöntää lupa useallekin puhelinyhtiölle, jotka voivat rakentaa alueelle kilpailevia verkkoja. Lisäksi puhelinyhtiöt voivat jatkossa tarjota asiakkailleen palveluja oman perinteisen toimialueensa ulkopuolella vuokraamalla verkkokapasiteettia muilta yhtiöiltä. Näin ollen paikalliset puhelinyhtiöt ovat jatkossa potentiaalisia kilpailijoita myös samoilla maantieteellisillä markkinoilla.

FinnetCom Oy on samalla tuotanto- ja jakeluportaalla toimivien puhelinyhtiöiden perustama yritys. Yhtiön hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä, jotka edustavat viittä eri paikallista puhelinyhtiötä. FinnetCom Oy:n hallitus päättää siitä hinnasta, jolla yhtiö myy valtakunnallisen paikallispuhelun jälleenmyyntiin paikallisille puhelinyhtiöille. Hallituksen päättämät ”tukkuhinnat” ovat kaikille jälleenmyyjille samat. Hakijan Kilpailuvirastolle lähettämässä luonnoksessa FinnetCom Oy:n ja paikallisten puhelinyhtiöiden väliseksi jälleenmyyntisopimukseksi on määrätty myös maksuehdosta ja viivästyskorosta.

Kilpailunrajoituslain 6 §:ssä kielletään samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien tai näiden yhteenliittymien hintoja ja vastikkeita koskevat sopimukset, suositukset ja vastaavat järjestelyt. Hallituksen esityksen (HE 162/91) mukaan säännös koskee sekä yritysten nimenomaisia sopimuksia että yritysten yhteiselinten ja yhteenliittymien päätöksiä, joilla rajoitetaan ja ohjataan horisontaalisessa tasossa yritysten kilpailukeinojen käyttöä. Finnet-yhtiöiden valtakunnalliseen paikallispuheluyhteistyöhön sisältyvä hintayhteistyö, johon kuuluu FinnetCom Oy:n myyntihinnan sekä maksuehdon ja viivästyskoron määrittäminen, on kilpailunrajoituslain 6 §:n kieltämää hintayhteistyötä.

FinnetCom Oy tutkii kannattavuutensa varmistamiseksi myös asiakashintoja ja antaa niistä tietoa jälleenmyyjille. Tutkimuksessa käytetään kilpailijoiden hinnastoja ja tiedossa olevia kilpailijoiden saamia kauppoja. Vertailuhinnat saadaan tekemällä kyselyjä jälleenmyyjille. Näin tietoon tulleista hinnoista laaditaan tilasto. Yleistä hinta- ja kustannustasoa kuvaavien tietojen kokoaminen ja julkaiseminen ei ole kilpailunrajoituslain 6 §:n vastaista. Jos tilastoinnin ja tietojenvaihdon kuitenkin voidaan katsoa johtavan asiakashintojen yhdenmukaistamiseen, saattaa kyseessä olla kilpailunrajoituslain 6 §:n vastainen hintayhteistyö.

Kilpailunrajoituksen vaikutukset tehokkuuteen

Kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaan Kilpailuvirasto voi elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän hakemuksesta määrätä, ettei lain 6 §:n säännöstä sovelleta kilpailunrajoitukseen, jos se osaltaan tehostaa tuotantoa tai hyödykkeiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä ja jos hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Finnet-yhtiöihin kuuluu 46 varsinaista puhelinyritystä, joiden liiketoiminnan ydinalueen muodostavat paikallispuhelinpalvelut. Yhtiöt ovat perustaneet valtakunnallista tietoliikennettä hoitamaan neljä osakkuusyhtiötä: tiedonsiirtopalveluja tarjoavan Datatie Oy:n, matkapuhelinpalveluja tarjoavan Radiolinja Oy:n, kotimaista kaukoliikennettä tarjoavan Kaukoverkko Ysi Oy:n ja ulkomaanpuheluja tarjoavan Finnet International Oy:n. Tietoliikenteen tuotekehitystoimintaa ja konsultointia harjoittaa Omnitele Oy. Radiolinja Oy:ssä ja Datatie Oy:ssä on myös asiakasomistajia.

Yksityiset alueelliset puhelinyhtiöt ja niiden tytär- ja osakkuusyhtiöt ovat vaihe vaiheelta tiivistäneet yhteistyötään viimeisten vuosien aikana. Koko puhelinyhtiöryhmä on vuoden 1995 elokuusta lähtien toiminut yhtenä konsortiona Finnet-yhtiöiden nimellä. Kukin puhelinyhtiö on kuitenkin edelleen itsenäinen yritys. Finnet-ryhmä on ilmoittanut, että kiinteä yhteistyö on puhelinyhtiöiden tapa vastata alan kilpailun vapautumiseen ja ryhmän tarkoituksena on organisoida Finnet-yhtiöt valtakunnallisen ja kansainvälisen toimintakyvyn omaavaksi ryhmäksi. Yhtiörakenteiden tiivistäminen etenee evolutionaarisesti (Finnet-yhtiöt: Valkoinen kirja 1996). FinnetCom Oy:n perustaminen hoitamaan valtakunnallisesti puhelinyhtiöiden aiemmin itsenäisesti tarjoamien paikallispuhelupalvelujen myyntiä suurasiakkaille on osa Finnet-ryhmän puitteissa tapahtuvaa puhelinyhtiöiden yhteistyön tiivistymistä ja uusien yhteisten tuotteiden kehittelyä. Valtakunnallinen paikallispuhelu on puhelinyhtiöiden tuote, joka on hakemuksen mukaan kehitetty kilpailemaan erityisesti Telecom Finland Oy:n yrityspuhelun kanssa.

Hakija on esittänyt, että valtakunnallisen paikallispuhelun tuottaminen vaatii huomattavia investointeja tekniikka- ja tietojärjestelmiin. FinnetCom Oy hankkii valtakunnallista paikallispuhelua varten tietojärjestelmät sekä kehittää palvelun teknisesti ja hallinnollisesti pystyäkseen tarjoamaan valtakunnallisen paikallispuhelun paikallisille puhelinyhtiöille myyntivalmiina. Varsinkaan pienet paikalliset puhelinyhtiöt eivät pystyisi yksin tarjoamaan vastaavaa tuotetta valtakunnallisille asiakkailleen. Yhteistyön avulla aikaansaatu valtakunnallinen paikallispuhelu tarjoaa siten asiakkaille uuden vaihtoehdon.

Puhelinyhtiöiden yhteistyö FinnetCom Oy:n puitteissa alentaa myös asiakastietojen ylläpidon, tarjousten laatimisen sekä raportoinnin ja laskutuksen kustannuksia. Hakija on esittänyt, että puhelinyhtiöiden päällekkäisten toimintojen poistuminen ja toimintojen keskitetty hoitaminen saa aikaan merkittäviä säästöjä, joiden hakija on arvioinut olevan noin […] markkaa vuodessa. FinnetCom Oy kehittää myös palvelun markkinoinnin ja suunnittelee valtakunnallisen mainonnan. Yhteismarkkinoinnissa paikallisten puhelinyhtiöiden ilmoitus- ja muut markkinointikustannukset ovat todennäköisesti pienemmät kuin jos paikalliset puhelinyhtiöt markkinoisivat valtakunnallisen paikallispuhelun jokainen erikseen. Yhteismarkkinoinnilla paikalliset puhelinyhtiöt voivat saavuttaa suuremman mainosvolyymin, mikä myös merkitsee kustannusten laskua.

Lisäksi FinnetCom Oy hankkii valtakunnallista paikallispuhelua varten tarvittavat osatuotteet ja -palvelut eri verkko-operaattoreilta. FinnetCom Oy:n kautta paikalliset puhelinyhtiöt vahvistavat neuvotteluasemaansa hankinnoissa ja pystyvät siten varmistamaan osatuotteiden ja palvelujen ostot edullisempaan hintaan kuin ilman yhteistyötä.

Kilpailuvirasto katsoo, että edellä kuvattu puhelinyhtiöiden yhteistyö, joka liittyy valtakunnallisen paikallispuhelinpalvelun tarjoamiseen erityisesti usealla paikkakunnalla toimiville suurasiakkaille, todennäköisesti tehostaa yhteistyössä mukana olevien yhtiöiden toimintaa ja edistää taloudellista kehitystä kilpailunrajoituslain 19 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Puhelinyhtiöt voivat yhteistoimintansa perusteella tarjota asiakkaille uudentyyppisen tuotteen, joka tehostaa alalla käytävää kilpailua niiden yritysten kanssa, joilla jo nyt on mahdollisuus vastaavanlaiseen valtakunnan laajuiseen ja keskitettyyn toimintaan. Yhteistoimintaan on ilmoitettu kuuluvan myös tuotteen ja sen tuottamisen vaatimien tietojärjestelmien teknistä kehitystä.

FinnetCom Oy:n puitteissa hoidetaan keskitetysti asiakasyrityksiin kohdistuva markkinointi, asiakastietojen ylläpito ja laskutus. Yhteistyö ja siihen liittyvä puhelinyhtiöiden päällekkäisten toimintojen karsiminen parantavat siten yhtiöiden kustannustehokkuutta. Tähän johtaa myös muiden, asiakkaiden ja puhelinyhtiöiden väliseen kaupankäyntiin liittyvien vaihdantakustannusten väheneminen.

Toisaalta puhelinyhtiöiden yhteistoiminta rajoittaa siinä mukana olevien yritysten keskinäistä kilpailua. Ainakin yhteistyössä mukana olevilla suurimmilla yrityksillä olisi mahdollisuus kehittää vastaavantyyppistä tuotetta myös yksin tai yhteistyössä muiden kuin Finnet-ryhmään kuuluvien yritysten kanssa. Vaikkakin yhteistyön tuottamalla kustannusten alenemisella luodaan edellytyksiä hintakilpailuun erityisesti Telecom Finland Oy:n kanssa, on mahdollista että Finnet-ryhmään kuuluvien puhelinyhtiöiden erilaisesta kustannusrakenteesta ja toimintaolosuhteista johtuen, yhteistyössä määritellyt hinnat eivät ole kaikilta osin kustannusvastaavia. Tämän vuoksi yhteistyön voidaan katsoa aikaansaavan myös tehokkuuden ja taloudellisen kehityksen vähenemiseen johtavia vaikutuksia. Kilpailuvirasto pitää näitä vaikutuksia kuitenkin tässä vaiheessa vähäisempänä kuin edellä mainittuja myönteisiä tehokkuusseurauksia. Samalla virasto toteaa, että tilanteessa, jossa FinnetCom Oy:n puitteissa harjoitettuun yhteistyöhön osallistuvalla puhelinyhtiöllä on katsottava olevan alueellinen määräävä markkina-asema paikallispuhelumarkkinoilla, kustannusvastaamatonta, kohtuutonta tai asiakkaita diskriminoivaa hinnoittelua on pidettävä kilpailunrajoituslain tarkoittamana määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä.

Hyödyn siirtyminen asiakkaille

Hakija arvioi asiakashintojen laskevan […] % ja on tämän lisäksi esittänyt, että tuotekehitys ja asiakaspalvelu paranevat. Suurasiakkaille voidaan tarjota aikaisemmin puhelinyhtiöiden erillisinä tuottamien paikallispuhelinpalvelujen sijaan selkeä tuote ja palvelu, joka näkyy asiakkaalle yksinkertaisena sopimuskäytäntönä, laskutuksena ja raportointina. Palvelun tarjoaminen keskitetysti säästää myös aikaa, joka asiakkailta kuluu palvelun hankkimiseen.

Kilpailuvirasto katsoo, että FinnetCom Oy:n puitteissa harjoitettu puhelinyhtiöiden yhteistyö saattaa tuottaa edellä kuvattuja kustannussäästöjä ja antaa mahdollisuuden asiakashintojen alentamiseen. Toisaalta asioiden keskitetty hoitaminen yksinkertaistaa asiakkaiden sopimusneuvotteluja puhelinyhtiöiden kanssa. Olennainen edellytys valtakunnallisella paikallispuheluyhteistyöllä saavutettujen tehokkuushyötyjen välittymiselle asiakkaille on kuitenkin se, että FinnetCom Oy jälleenmyyjineen joutuu markkinoilla kilpailemaan muiden vastaavaa palvelua tarjoavien yritysten kanssa. Muussa tapauksessa yhteistyöhön osallistuvilta puuttuu kannuste tai ulkoinen paine välittää hintayhteistoiminnan hyöty riittävässä määrin asiakkaille.

Finnet-yhtiöiden osuus koko tietoliikennealan kokonaisliikevaihdosta on 46 % sekä liittymistä ja lähipuheluista 70 %. Puhelinyhtiöiden puhelinliittymistä 76 % on kotiliittymiä. FinnetCom Oy on ilmoittanut hakemuksessaan tavoittelevansa yrityspuhelullaan […] % markkinaosuutta suurasiakkaiden paikallispuhelumarkkinoista.

FinnetCom Oy:n merkittävin kilpailija on Telecom Finland Oy, joka valtakunnallisen toimilupansa nojalla tarjoaa yrityksille valtakunnallista paikallispuhelua jo tälläkin hetkellä. Teletoimintalain muutoksen myötä alalle on mahdollisesti tulossa myös muita vastaavanlaisen tuotteen tarjoajia. Kilpailuvirasto pitää todennäköisenä, etteivät Finnet-yhtiöt kykene nykyisissä kilpailuolosuhteissa hintayhteistyönsä avulla hinnoittelemaan yrityksille tarjottavan valtakunnallisen paikallispuhelun hintaa korkeammaksi, kuin mitä puhelun kilpailullinen hintataso edellyttää. Kuten edellä on todettu, kaikkien Finnet-ryhmässä nyt toimivien puhelinyhtiöiden sitoutuminen yhä laajempaan yhteistoimintaan Finnet-ryhmän puitteissa saattaa kuitenkin myös vähentää alalla käytävää kilpailua ja tätä kautta osaltaan ehkäistä asiakkaille välittyvien tehokkuushyötyjen syntymistä

Perustelut poikkeusluvan voimassaoloajalle

Hakija esittää, että poikkeuslupa tulisi myöntää pysyvästi, vähintään kuitenkin viideksi vuodeksi. Kilpailuvirasto katsoo, ettei poikkeusluvan myöntäminen pysyvästi ole perusteltua, koska FinnetCom Oy:n valtakunnallisen paikallispuhelun tarjonta käynnistyy vasta teletoimintalain muutoksen voimaantultua syksyllä 1996 eikä tuotteen vaikutuksia markkinoiden kehitykseen näin ollen vielä voida arvioida. Tämän vuoksi Kilpailuvirasto ei pidä perusteltuna poikkeusluvan myöntämistä pidemmäksi ajaksi kuin viideksi vuodeksi.

Poikkeuslupa

Kilpailuvirasto määrää, että kilpailunrjoituslain 6 §:n 1 kohtaa ei sovelleta Finnet-yhtiöiden FinnetCom Oy:ssä harjoittamaan suurasiakkaille tarjottavaa valtakunnallista paikallispuhelua koskevaan hintayhteistyöhön. Hintayhteistyö käsittää valtakunnallisen paikallispuhelun tukkuhinnan ja sitä koskevan maksuehdon ja viivästyskoron määrittämisen sekä valtakunnalliseen paikallispuheluun välittömästi liittyvien paikallisliittymien ja lisäarvopalvelujen hinnoittelun.

Poikkeusluvan rajaus

Poikkeuslupa koskee ainoastaan valtakunnallisen paikallispuhelun tukkuhinnoittelua ja sitä koskevia ehtoja. FinnetCom Oy:n tuottaman valtakunnallisen paikallispuhelun jälleenmyyjien tulee siten hinnoitella valtakunnallinen paikallispuhelu asiakkailleen itsenäisesti sekä voida halutessaan myös mainostaa tuotetta itsenäisesti. Lisäksi jokaisella Finnet-yhtiöllä on oltava mahdollisuus kehittää ja tarjota asiakkailleen paikallispuhelupalvelua myös oman toimialueensa ulkopuolella ja kilpailla näin FinnetCom Oy:n tarjoaman palvelun kanssa.

Poikkeusluvan ehto

Poikkeusluvan ehtona on, että FinnetCom Oy:n puitteissa harjoitettu yhteistyö ei johda siinä mukana olevien puhelinyhtiöiden asiakkaiden kohtuuttomaan tai kilpailun rajoittamista ilmeisesti tarkoittavan hinnoittelukäytännön soveltamiseen taikka muihin sellaisiin menettelytapoihin, joita on pidettävä puhelinyhtiöiden mahdollisten alueellisten määräävien markkina-asemien väärinkäyttönä paikallispuhelumarkkinoilla. Jos poikkeusluvan ehtoja rikotaan kilpailuneuvosto voi kilpailunrajoituslain 19 §:n 3 momentin nojalla Kilpailuviraston esityksestä peruuttaa luvan.

Poikkeusluvan voimassaoloaika

Poikkeuslupa on voimassa 30.6.2001 asti.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 §, 7 §, 19 §

Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain (480/92) 21 §:n 3 momentin mukaan Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.