Poikkeuslupa Finnet-yhtiöiden valtakunnalliseen hankintayhteistyöhön ja teletuotteiden myyntiyhteistyöhön sisältyvälle hintayhteistyölle

Päivämäärä

13.2.1998

Diaarinumero

547/67/1997

Osapuolet

Finnet Logistiikka Oy

Hakija

Finnet Logistiikka Oy, Helsinki

Hakemus

Finnet Logistiikka Oy, jäljempänä FL, on 27.6.1997 Kilpailuvirastolle saapuneessa kirjeessään katsonut, ettei sen toimintamalli edellytä kilpailunrajoituslain (480/92) 19 §:n mukaista poikkeuslupaa. Hakija on kuitenkin pyytänyt, että mikäli poikkeusluvan tarve on olemassa, poikkeuslupa Finnet-yhtiöiden FL:ssä harjoittamalle hintayhteistyölle myönnettäisiin pysyvästi tai vähintään kymmeneksi vuodeksi. Hakija on Kilpailuviraston pyynnöstä lähettänyt lisätietoja 27.10. ja 12.11.1997 sekä 15.1. ja 30.1.1998.

Yritykset

FL on Finnet-ryhmään kuuluvien itsenäisten paikallisten puhelinyhtiöiden, jäljempänä paikalliset puhelinyhtiöt, omistama hankintayhtiö, joka keskitetysti hankkii Finnet-yhtiöille televerkon rakentamiseen ja ylläpitoon tarvittavia tuotteita sekä teletoimintaan liittyviä tuotteita. Vuodesta 1993 alkaen yhtiö toimi nimellä Puhelinyhtiöiden Hankinta Oy ja vuonna 1996 sen nimi muuttui Finnet Logistiikka Oy:ksi. FL:ssä harjoitettavaan yhteistyöhön osallistuvat sen 45 osakkaan lisäksi neljä sellaista Finnet-ryhmään kuuluvaa yhtiötä, jotka eivät ole FL:n osakkaita. Yhteistyössä ovat mukana seuraavat paikalliset puhelinyhtiöt:

 • Alajärven Puhelinosuuskunta, Alajärvi
 • Etelä-Satakunnan Puhelin Oy, Vammala
 • Eurajoen Teleosuuskunta, Eurajoki
 • Forssan Seudun Puhelin Oy, Forssa
 • Helsingin Puhelin Oyj, Helsinki
 • Huittisten Puhelin Oy, Huittinen
 • Hämeen Puhelin Oy, Hämeenlinna
 • Härkätien Puhelin Oy, Marttila
 • Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö, Ikaalinen
 • Puhelinosuuskunta IPY, Iisalmi
 • Jakobstadsnejdens Telefon Ab – Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy, Pietarsaari
 • Joensuun Puhelin Oy, Joensuu
 • Kajaanin Puhelinosuuskunta, Kajaani
 • Kankaanpään Puhelin Oy, Kankaanpää
 • Karjaan Puhelin Oy, Karjaa
 • Keikyän Puhelinosuuskunta, Äetsä
 • Keski-Suomen Puhelin Osakeyhtiö, Jyväskylä
 • Kimito Telefonaktiebolag – Kemiön Puhelinosakeyhtiö, Kimito
 • Kokkolan Puhelin Oy, Kokkola
 • Puhelinosuuskunta KPY, Kuopio
 • Kymen Puhelin Oy, Kotka
 • Laitilan Puhelinosuuskunta, Laitila
 • Lohjan Puhelin Oy, Lohja
 • Loimaan Seudun Puhelin Oy, Loimaa
 • Loviisan Puhelinosuuskunta, Loviisa
 • Lännen Puhelin Oy, Rauma
 • Mariehamns Telefon Ab, Mariehamn
 • Mikkelin Puhelinyhdistys, Mikkeli
 • Oulun Puhelin Oy, Oulu
 • Outokummun Puhelin Oy, Outokumpu
 • Pargas Telefon Ab – Paraisten Puhelin Oy, Pargas
 • Pohjanmaan Puhelinosuuskunta, Ylivieska
 • Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, Ruovesi
 • Porin Puhelin Oy, Pori
 • Puhelin Oy Telekarelia, Kontiolahti
 • Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys, Lahti
 • Riihimäen Puhelin Oy, Riihimäki
 • Salon Seudun Puhelin Oy, Salo
 • Savonlinnan Puhelinyhdistys, Savonlinna
 • Tampereen Puhelin Oyj, Tampere
 • Turun Puhelin, Turku
 • Turun Seudun Puhelin Oy, Lieto
 • Vaasan Läänin Puhelin Oy, Vaasa
 • Vakka-Suomen Puhelin Oy, Uusikaupunki
 • Älands Telefonandelslag, Godby

FL:ssä harjoitetussa yhteistyössä ovat mukana myös seuraavat yhtiöt, jotka eivät ole FL:n osakkaita:

 • Oy Finnet International Ab, Helsinki
 • Oy Omnitele Ab, Helsinki
 • Oy Radiolinja Ab, Helsinki
 • Tele-Kolmio Oy, Hämeenlinna

Kaikista yhteistyössä mukana olevista yhtiöistä käytetään tässä päätöksessä nimitystä Finnet-yhtiöt.

Hakijan esittämä selvitys ja perustelut

FL:n toimintamalli

Finnet-yhtiöiden hankintayhteistyö toteutetaan käytännössä siten, että Finnet-yhtiöt antavat FL:lle tehtäväksi määrätyn hankinnan hoitamisen. FL hoitaa hankinnan aikaisemman käytännön tai liiketoimintasopimuksen perusteella. FL pyytää tarjouksia, tekee tai teettää tekniskaupallisia vertailuja, valitsee toimittajat ja neuvottelee kaupalliset sopimukset. Finnet-yhtiöt tilaavat tarvitsemansa tuotteet FL:ltä, joka välittää tilaukset eteenpäin ja laskuttaa kutakin Finnet-yhtiötä. Useimmiten tuote toimitetaan suoraan kunkin Finnet-yhtiön osoittamaan paikkaan. Osan FL:n sopimuksilla tilattavista tuotteista Finnet-yhtiöt tilaavat suoraan toimittajalta ja laskutus tapahtuu myös suoraan Finnet-yhtiöön. Tällöin Finnet Logistiikka laskuttaa Finnet-yhtiöitä vain välittömien hankintakustannustensa kattamiseksi.

FL:n liikevaihto oli 445,8 Mmk vuonna 1996. Tämän lisäksi Finnet-yhtiöt hankkivat FL:n nimissä olevin puite- ja hankintasopimuksin tuotteita noin […]mk:lla.

Hankintayhteistyö

FL:n hankkimat teletuotteet

FL tarjoaa Finnet-yhtiöille televerkon rakentamiseen ja ylläpitoon tarvittavien tuotteiden ja palvelujen keskitettyä hankintapalvelua sekä teletoimintaan liittyvien tuotteiden hankintapalvelua, joista tässä päätöksessä käytetään nimitystä teletuotteet. Sillä ei ole Finnet-ryhmän ulkopuolisia asiakkaita. FL hankkii Finnet-yhtiöille muun muassa:

 • keskuslaitteita ja ohjelmistoja yleisiin puhelinkeskuksiin
 • johtoverkkoja (kupari- ja valokaapelit, suojaputket, kytkentärimat yms.)
 • puhelimia
 • puhelinvaihteita ja sarjapuhelinjärjestelmiä, yms.
 • datasiirtolaitteita
 • telekopiolaitteita
 • ilmoituksensiirtolaitteita
 • yleisöpuhelinlaitteita ja -ohjelmistoja
 • GSM-järjestelmien laitteita
 • GSM-verkon RF-teknisiä tarvikkeita ja radiolinkkejä
 • GSM-infrastruktuuria (mastot, laitesuojat yms.)
 • ATM-laitteita
 • SDH-laitteita/järjestelmiä
 • merkinantolaitteita
 • IN-järjestelmiä
 • ISDN-verkkopäätteitä
 • DCS-järjestelmien laitteita
 • DCS-verkon RF-teknisiä tarvikkeita
 • DCS-infrastruktuuria

Hakijan mukaan FL kilpailuttaa toimittajat runkosopimusten osalta 2 – 3 vuoden välein ja muiden tuoteryhmien osalta 1 – 2 vuoden välein. Runkosopimuksia se tekee yleisiin puhelinkeskuksiin tarkoitettujen keskuslaitteiden ja ohjelmistojen, GSM-järjestelmien laitteiden, ATM-laitteiden, SDH-laitteiden/järjestelmien ja DCS-järjestelmien laitteiden osalta.

FL:n osuus Finnet-ryhmän teletuotehankinnoista oli vuonna 1993 noin 24 %, vuonna 1994 noin 29 % ja vuonna 1995 noin 54 %. Vuonna 1996 FL:n osakkaat hankkivat 78,5 % teletuotteistaan FL:n kautta tai FL:n sopimuksin. Muiden yhteistyössä mukana olevien yhtiöiden osalta hankintaosuus oli noin […] %. Hakija arvioi osakkaiden osalta prosenttiosuuden vuonna 1997 pysyneen lähes saman suuruisena ja muiden yhtiöiden osalta osuuden olleen edellisvuotta selvästi suuremman. Hakija avioi Vuosina 1998 – 1999 osuuksien pysyvän vuoden 1997 tasolla tai mahdollisesti jopa kasvavan.

Yhteistyö ei rajoita Finnet-yhtiöiden oikeutta hankkia tuotteita myös muualta, mikäli Finnet-yhtiöt katsovat, että jokin toinen hankintatapa tai hankintalähde on edullisempi. Ostoyhteistyöhön ei sisälly velvoitteita täydellisestä tai osittaisesta ostouskollisuudesta.

Hankintahinnoista päättäminen

Hankinnoista ja hankintahinnoista FL:ssä päättävät hankinta/tapauskohtaisesti FL:n hankintapäälliköt tai FL:n ja Finnet-yhtiöiden asiantuntevista edustajista muodostuvat työryhmät, jotka FL ja Finnet-yhtiöt ovat erikseen valtuuttaneet hoitamaan kulloisenkin hankintaprosessin. Yhtiön nimen kirjoitukseen oikeutetut henkilöt allekirjoittavat hankintasopimukset. Useimmiten työryhmät eivät ole pysyviä, vaan ne hoitavat vain kyseisen hankinnan. Eräissä tuotteissa FL toimii myös maahantuojana. Joissakin työryhmissä Oy Radiolinja Ab ja Oy Omnitele Ab edustavat sellaisia Finnet-yhtiöitä, jotka eivät ole FL:n osakkaita. Oy Omnitele Ab osallistuu hankintayhteistyöhön vain muiden yhtiöiden edustajana. FL:n hallitus koostuu viiden paikallisen puhelinyhtiön edustajista. Hallituksen puheenjohtaja on Tampereen Puhelin Oyj:stä ja jäsenet Kokkolan Puhelin Oy:stä, Turun Seudun Puhelin Oy:stä, Helsingin Puhelin Oyj:stä ja Pohjanmaan Puhelinosuuskunnasta.

FL seuraa hankintoja keräämällä Finnet-yhtiöiltä tietoa sekä laatimalla raportteja ja yhteenvetoja. Se valvoo asiakkaiden etua määräalennusten suhteen ja ennusteiden toteutumista seuraamalla se pyrkii myös varmistamaan FL:n sopimusvelvoitteiden toteutumisen toimittajiin nähden.

Yhteistyöhön mukaantulo ja siitä erottaminen

Finnet-yhtiöiden hankintayhteistyö perustuu vapaaehtoisuuteen. Hankintoihin ei liity Finnet-yhtiöitä koskevia sanktioita. Mahdollisuutta päästä FL:n osakkeenomistajaksi rajoittaa yhtiöjärjestyksen suostumus- ja lunastuslauseke. Yhteistyöstä eroaminen voi tapahtua normaaleilla yhtiö- ja sopimusoikeudellisilla perusteilla. Yhteistyöstä eroamiselle ei myöskään ole asetettu sanktioita. FL:n ja Finnet-yhtiöiden välillä on solmittu erilaisia tuotteiden ja palvelujen liiketoiminta- ja yhteistyösopimuksia.

Myyntiyhteistyö

Hankintapalvelupalkkioista päättäminen

Niistä teletuotteista, jotka FL tilaa ja laskuttaa, FL veloittaa Finnet-yhtiöiltä ostohinnan lisäksi hankintapalvelupalkkion. Hankintapalvelupalkkiot määräytyvät siten, että FL:n hankintatyöryhmät arvioivat hankinnasta syntyvät kustannukset ja tekevät ehdotukset kunkin tuoteryhmän kustannuksia vastaaviksi hankintapalvelupalkkioiksi. FL:n hallitus, jossa edellämainitut paikalliset puhelinyhtiöt ovat edustettuina, päättää hankintapalvelupalkkioista hyväksyessään seuraavan toimintavuoden talousarvion. Hankintapalvelupalkkio kattaa muun muassa FL:n henkilökunnan ja muiden projekteihin osallistuvien henkilöiden palkka-, sosiaali- ja matkakustannukset, hallintokustannukset sekä ohjelmistojen ja eräiden tuotteiden testauksista aiheutuneet kustannukset.

FL:llä on käytössään seuraavat eri tuoteryhmiä koskevat hankintapalvelupalkkiot:

 • Keskuslaitteet ja ohjelmistot […] %
 • Siirtojärjestelmät […] %
 • Verkkotarvikkeet […] %
 • Radioverkot […] %
 • Päätelaitteet […] %
 • Erikoisjärjestelmät […] %
 • Lan-ryhmä […] %

Niiden FL:n nimissä olevin puite- ja hankintasopimuksin hankittujen teletuotteiden osalta, jotka Finnet-yhtiöt tilaavat suoraan toimittajilta ja laskutus tapahtuu suoraan Finnet-yhtiöön, FL laskuttaa Finnet-yhtiöitä vain välittömien hankintakustannusten kattamiseksi. Tällöin hankintapalvelupalkkiot ovat pienemmät kuin edellä mainitut hankintapalvelupalkkiot.

FL ei anna suositushintoja Finnet-yhtiöille, vaan kukin Finnet-yhtiö päättää itse FL:ltä hankkimiensa tuotteiden jälleenmyyntihinnoista.

Hakijan näkemys tehokkuuseduista ja hyödyn siirtymisestä asiakkaille

Hankintayhteistyöhön osallistuvat Finnet-yhtiöt ovat enimmäkseen pieniä tai keskisuuria yhtiöitä, jotka eivät pysty tehokkaasti kilpailuttamaan hankintojaan toimittajilla. Tästä syystä FL:n kautta tapahtuva toiminta on Finnet-yhtiöiden ainoa mahdollisuus saavuttaa kilpailuetuja ja suuruuden tuomia etuja.

FL tarjoaa Finnet-yhtiöille ostovaihtoehdon, joka mm. suuren ostovolyymin kautta alentaa teletuotteiden hintoja ja kustannuksia. FL tehostaa Finnet-yhtiöiden resurssien käyttöä neuvottelemalla Finnet-yhtiöiden puolesta tuotteiden hankinnasta silloin, kun Finnet-yhtiöiden yhteisesti muodostama hankintapotentiaali tekee mahdolliseksi edullisemmat hinta- ja muut kaupalliset ehdot. Kokoamalla hankintojaan yhteen Finnet-yhtiöt saavat vahvemman neuvotteluaseman ja pystyvät vahvistamaan tuotteiden saannin edulliseen hintaan ja oikea-aikaisesti. Yhteistyön ansiosta myös itse ostoprosessiin liittyvät kustannukset pienenevät. FL:n osakkaiden tavoitteena on, että kustannukset ovat alle […] % hankinnan arvosta. Saavutettu hyöty siirtyy omakustannusperiaatteella Finnet-yhtiöiden hyväksi ja sitä kautta myös loppuasiakkaiden hyväksi. Hankintayhteistyön ansiosta Finnet-yhtiöt pystyvät kilpailemaan markkinoilla tehokkaasti. Yhteistyön tarkoituksena on myös Finnet-yhtiöiden tietotaidon kartuttaminen ja tiedon välittäminen uusista tuotteista.

Yli neljänkymmenen rinnakkaisen hankintaprosessin sijaan käydään vain yksi hankintaprosessi ja tällöin hankintakustannukset kutakin Finnet-yhtiötä kohti ovat pienemmät kuin jos kukin tekisi hankinnan yksinään. Yhteishankinnasta saatavat määräalennukset ovat vähintään […] kertaa suuremmat kuin hankinnasta perittävä hankintapalvelupalkkio. Hankintapalvelupalkkio sisältää myös ohjelmistojen ja eräiden tuotteiden testauksen, mikä saattaa olla koko hankintaprosessin korkein yksittäinen kustannus. Mikäli Finnet-yhtiöt tekisivät testaukset kukin yksin, syntyisi huomattavia lisäkustannuksia. Lisäksi yhteinen testaus varmistaa sen, että testauksen suorittavat asintuntevat Finnet-ryhmän jäsenet.

Yhteishankinnoilla saavutetut säästöt lisäävät Finnet-yhtiöiden kustannustehokkuutta. Loppuasiakkaiden kannalta hankintayhteistyö merkitsee muun muassa edullisempia hintoja ja parempia ja tasalaatuisempia tuotteita, jotka tulevat koko markkina-alueelle samanaikaisesti.

Markkinat

Teletoiminnan markkinoista

Suomessa oli 22.4.1997 yhteensä 71 telelaitosta. Merkittävimmät niistä ovat valtionyhtiö Suomen PT Oy:n omistama Telecom Finland Oy, Finnet Liitto ry:n 45 jäsenyritystä tytär- ja osakkuusyrityksineen (Finnet-yhtiöt) sekä Telia Ab:n tytäryhtiö Telia Finland Oy. Telecom Finland Oy:llä oli vuonna 1996 noin 52 prosentin osuus kokonaismarkkinoista. Finnet-yhtiöiden markkinaosuus oli noin 47 %. Telia Finland Oy:llä oli viiden prosentin markkinaosuus kaukoteletoiminnassa ja yhdeksän prosentin markkinaosuus kansainvälisessä teletoiminnassa. Muiden teleyritysten markkinaosuudet ovat pieniä. Suomen yleisen teletoiminnan markkinat vuonna 1996 olivat noin 8,8 miljardia markkaa.

Kohderyhmän liikevaihto

Hakijan ilmoituksen mukaan FL:n hankkimien teletuotteiden kaltaisten tuotteiden kokonaismarkkinat Suomessa vuonna 1996 olivat noin 2,9 mrd. markkaa, josta FL:n tekemien hankintojen osuus oli 25 %. Tällöin FL:n hankintoihin on laskettu mukaan sekä FL:n liikevaihto 446 Mmk että Finnet-yhtiöiden suoraan FL:n sopimuksin tekemät hankinnat […] mk. FL:n tärkein kilpailija on Telecom Finland Oy, jonka osuus kokonaishankinnoista on noin 61 %. FL pitää potentiaalisina ja tulevaisuudessa erittäin todennäköisinä kilpailijoinaan suurimpia toimittajiaan, koska mainituilla yrityksillä on taloudellinen ja tekninen valmius tarjota samoja palveluja kilpailukykyiseen hintaan.

Hakemuksesta pyydetyt lausunnot

Kilpailuvirasto pyysi 4.11.1997 lausunnot seitsemältä yritykseltä, jotka toimittavat tuotteita FL:lle. Seitsemästä toimittajasta neljä antoi asiassa lausuntonsa.

Oy LM Ericsson Ab puoltaa lausunnossaan 20.11.1997 poikkeusluvan myöntämistä FL:lle. Yhtiö toteaa muun muassa, että Suomen telemarkkinat ovat edelleen jakaantuneet pääasiassa kahden vahvan operaattorin Telecom Finland Oy:n ja Finnet-ryhmän kesken, muiden uusien operaattorien vielä etsiessä rooliaan ja toimintatapaansa markkinoilla. Voidakseen kilpailla tasavertaisesti Finnet-ryhmältä vaaditaan yhtenäisen televerkon rakentamisen, ylläpidon ja kehittämisen osalta saumatonta yhteistyötä, josta FL on hyvä esimerkki. Oy LM Ericsson Ab on kokenut yhteistyön Finnet Logistiikka Oy:n kanssa asiallisena ja hyvänä.

Hewlett-Packard Oy toteaa lausunnossaan 20.11.1997 muun muassa, että Suomessa toteutetaan erilaisia pilot-hankkeita, jotka tuotekehityksen vuoksi ovat tärkeitä sekä myyjälle että ostajalle. Kun toimittajien kilpailu on kovaa, voi ostajien yhteistoiminta vaikuttaa hinnanasetantaan. Pilot-hankkeella ei kuitenkaan ole vakiohintaa, jota voitaisiin verrata jossakin toisessa tapauksessa perittyyn hintaan. Sen sijaan eräiden immateriaalioikeuksien, kuten tekijänoikeus, osalta yhtiö on ostajien kanssa keskustellut siitä, voisiko sopimukseen, joka on tehty yhden ostajayhtiön nimissä, sisällyttää ostajalle oikeus levittää ohjelmisto kaikkiin tai osaan puhelinyhtiöitä. Tällaisissa tapauksissa yhteisesiintyminen saattaisi vaikuttaa hinnanasetantaan tavalla, joka ei olisi myyjän edun mukaista. Yhtiö toteaa, että jos ostajien yhteistoiminnalla on vaikutusta myyjän toimintaan, on vaikutuksen määrällinen arviointi mahdotonta.

NK Cables Oy ei näe esteitä poikkeusluvan myöntämiselle. Yhtiö toteaa lausunnossaan 8.12.1997 muun muassa, että vallitsevissa markkinaolosuhteissa kilpailu estää Finnet-yhtiöitä käyttämästä järjestelyn avulla saamaansa ostovoimaa väärin. Yhtiö katsoo, että on tehokkaampaa toimittaa suuria eriä yhdelle asiakkaalle kuin pieniä yksittäisille ostajille. Koordinointi parantaa tiedon saantia asiakkaan tarpeista, helpottaa toimitusten suunnittelua ja järkeistää kuljetuksia. Suuret tilauserät ja suurempien kokonaisuuksien toimittaminen vaikuttavat positiivisesti myös NK Cables Oy:n tuotannon järjestämiseen. NK Cables Oy ei pidä pienten paikallisten puhelinyhtiöiden neuvotteluvoiman lisääntymistä uhkana, vaan pikemminkin positiivisena muutoksena. Yhdistetty markkinavoima parantaa Finnet-yhtiöiden kilpailukykyä ja lisää siten tosiasiallista kilpailua NK Cables Oy:n asiakkaitten välillä.

Siemens Osakeyhtiö kannattaa lausunnossaan 20.11.1997 poikkeusluvan myöntämistä FL:lle. Yhtiön kokemukset ostoyhteistyöstä ovat positiiviset. Yhtiön näkemyksen mukaan Finnet-yhtiöiden yhteishankinnat ovat selkiyttäneet ja helpottaneet Siemens Osakeyhtiön ja Finnet-yhtiöiden välistä yhteistyötä. Toiminta on tehostunut, koska aiempien kymmenien erilaisten hankintaneuvottelujen ja hankintasopimusten sijaan Finnet-ryhmän palvelu hoidetaan yhtenäisellä ja yksinkertaisemmalla sopimusmenettelyllä ja ehdoilla. Televerkkoja koskevissa hankinnoissa suuren yhtenäisen ostojoukon yhteishankinnan hintatasot eivät Siemens Osakeyhtiön mielestä ole olleet sille alan yleistä hintakehitystrendiä epäedullisempia eikä se myöskään ole kokenut yhteishankintamenettelyn heikentävän yksittäisen Finnet-yhtiön mahdollisuutta tehdä kahdenvälisiä sopimuksia Siemens Osakeyhtiön kanssa.

Hakijan vastine kilpailuviraston päätösluonnoksesta

Kilpailuvirasto varasi FL:lle 10.2.1998 mahdollisuuden antaa vastineensa Kilpailuviraston päätösluonnoksesta. FL toimitti virastolle vastineensa 11.2.1998.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Kilpailunrajoituksen määrittely

Paikalliset puhelinyhtiöt ovat perustaneet yhteisen yhtiön, FL:n, voidakseen hankkia tuotteita ja palveluja televerkkojen rakentamista ja ylläpitoa sekä teletoimintaa varten. Osakkaiden lisäksi hankintayhteistyössä mukana olevasta neljästä muusta Finnet- yhtiöstä kolme osallistuu yhteistyöhön kuten osakkaatkin, neljäs yhtiö toimii vain joissakin työryhmissä kolmen muun yhtiön edustajana.

Hankintayhteistyöhön sisältyy hintayhteistyötä. Hankinnoista ja hankintahinnoista FL:ssä päättävät sen hankintapäälliköt tai Finnet-yhtiöiden ja FL:n asiantuntevista edustajista muodostuvat työryhmät. Yhtiön nimen kirjoittamiseen oikeutetut henkilöt allekirjoittavat hankintasopimukset. FL:n hallituksessa ovat edustettuina Tampereen Puhelin Oyj, Helsingin Puhelin Oyj, Kokkolan Puhelin Oy, Pohjanmaan Puhelinosuuskunta ja Turun Seudun Puhelin Oy.

FL:n hallituksessa edustettuina olevat edellä mainitut FL:n osakkaat päättävät yhdessä vuosittain FL:n Finnet-yhtiöiltä perimien hankintapalvelupalkkioiden suuruudesta. FL lisää kulloinkin kysymyksessä olevan tuoteryhmäkohtaisen hankintapalvelupalkkion teletuotteen ostohintaan laskuttaessaan Finnet-yhtiöitä. FL velottaa hankintapalvelupalkkion myös silloin, kun hankinta tapahtuu FL:n sopimuksin, mutta Finnet-yhtiöt tilaavat teletuotteet suoraan toimittajalta ja laskutus tapahtuu suoraan Finnet-yhtiöön.

Paikalliset puhelinyhtiöt ovat samalla tuotanto- ja jakeluportaalla toimivia elinkeinonharjoittajia, joiden väliseen yhteistyöhön sovelletaan kilpailunrajoituslakia. Yhteistyössä mukana olevat neljä muuta Finnet-yhtiötä; Oy Finnet International Ab, Oy Omnitele Ab, Oy Radiolinja Ab ja Tele-Kolmio Oy ovat paikallisten puhelinyhtiöiden yhteisiä yrityksiä.

Kilpailunrajoituslain (480/92) 6 §:n 1 kohdassa kielletään samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien tai näiden yhteenliittymien hintoja ja vastikkeita koskevat sopimukset, suositukset ja vastaavat järjestelyt. Myös ostohinnoista sopiminen on kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdassa tarkoitettua hintayhteistyötä. Hallituksen esityksen kilpailunrajoituslaiksi (HE 162/91) mukaan säännös koskee sekä yritysten nimenomaisia sopimuksia että yritysten yhteiselinten ja yhteenliittymien päätöksiä, joilla rajoitetaan ja ohjataan horisontaalisessa tasossa yritysten kilpailukeinojen käyttöä. Finnet-yhtiöiden televerkon rakentamiseen ja ylläpitoon tarvitsemien tuotteiden ja palvelujen sekä teletoimintaan liittyvien palvelujen hankintayhteistyöhön sisältyvä hintayhteistyö, jossa FL sopii Finnet-yhtiöiden puolesta toimittajien kanssa hankittavien tuotteiden hinnat ja toimitusehdot on kilpailunrajoituslain 6 §:n kieltämää hintayhteistyötä. Myös myyntiyhteistyöhön sisältyvä hintayhteistyö, jossa FL:n osakkaat FL:n hallituksessa päättävät FL:n Finnet-yhtiöiltä perimistä hankintapalvelupalkkioista, on kilpailunrajoituslain 6 §:n vastaista hintayhteistyötä.

Kilpailunrajoituksen vaikutukset tehokkuuteen

Kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaan Kilpailuvirasto voi elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän hakemuksesta määrätä, ettei lain 6 §:n säännöstä sovelleta kilpailunrajoitukseen, jos se osaltaan tehostaa tuotantoa tai hyödykkeiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä ja jos hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Hakemuksen mukaan FL pyytää Finnet-yhtiöiden puolesta tarjouksia, tekee ja teettää tekniskaupallisia vertailuja, valitsee toimittajat ja neuvottelee kaupalliset sopimukset toimittajien kanssa. Hankintayhteistyöjärjestelyillään yhteistyössä mukana olevat yhtiöt pyrkivät ensisijaisesti ostohintojen alentamiseen. Hankintayhteistyö mahdollistaa suuremmat ostovolyymit ja siten paremman neuvotteluaseman mukanaan tuomat paljousalennukset. Hankintayhteistyö pienentää myös itse ostoprosessiin liittyviä kustannuksia, lisää yhteistyössä mukana olevien tietotaitoa ja lisää tietoa uusista tuotteista.

Kilpailuvirasto katsoo, että edellä kuvattu Finnet-yhtiöiden FL:ssä harjoittama hankintayhteistyö todennäköisesti tehostaa yhteistyössä mukana olevien yhtiöiden toimintaa ja edistää taloudellista kehitystä kilpailunrajoituslain 19 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Hankintojen keskitetty hoitaminen aikaansaa säästöjä. Finnet-yhtiöt voivat yhdessä hankintalähteitä kilpailuttamalla ja hankintoja yhdistämällä alentaa tuotteidensa hankintahintoja. Finnet-yhtiöiden kustannustehokkuus on parempi sekä ostoprosessiin liittyvät vaihdantakustannukset, kuten tarjousten hankkimisen ja sopimusneuvottelujen kustannukset, pienemmät kuin tilanteessa, jossa yhteistyötä ei olisi.

Koska hankintayhteistyössä mukana olevat Finnet-yhtiöt ovat enimmäkseen pieniä tai keskisuuria yhtiöitä, ei niiden hankintayhteistyö todennäköisesti voimista merkittävästi niiden markkinavoimaa suhteessa toimittajiin. Hakija katsoo pieniksi ja keskisuuriksi yrityksiksi sellaiset yhtiöt, joiden liikevaihto oli alle 150 Mmk vuonna 1996. Näin laskettuna hankintayhteistyössä mukana olevista 48 Finnet-yhtiöstä peräti 41 (85 %) kuuluu pienten ja keskisuurten puhelinyhtiöiden ryhmään; osakkaista 39 (87 %) ja muista yhtiöistä kaksi (67 %). Pienten ja keskisuurten yhtiöiden osuus yhteistyössä mukana olevien yhtiöiden liikevaihdosta on 31% ja FL:n sopimuksin tehdyistä hankinnoista 32 %. Toisaalta FL:n merkittävimmät tuotteiden toimittajat ovat enimmäkseen suuria yrityksiä. Finnet-yhtiöiden yhteisostot eivät näin ollen todennäköisesti muodosta niin huomattavaa osaa tuotteiden kokonaisostoista, että FL:n markkinavoiman voitaisiin katsoa pakottavan toimittajia epäedullisiin sopimuksiin, mikä merkitsisi sitä, että ostajat saisivat taloudellista hyötyä myyjien kustannuksella.

Hankintayhteistyön kilpailua rajoittavan vaikutuksen todennäköisyyttä vähentää myös se, että ostoyhteistyöhön ei sisälly velvoitteita täydellisestä tai osittaisesta ostouskollisuudesta, vaan Finnet-yhtiöt voivat hankkia vapaasti tuotteita myös muilta yrityksiltä kuin niiltä, jotka FL on kilpailuttamisen perusteella valinnut. FL:n osuus Finnet-ryhmän teletuotehankinnoista oli vuonna 1993 noin 24 %, vuonna 1994 noin 29 % ja vuonna 1995 noin 54 %. Vuonna 1996 FL:n osakkaat hankkivat yhteisostoilla FL:n kautta noin 78,5 % teletuotteistaan, muut yhteistyössä mukana olevat Finnet-yhtiöt noin […] %. Hakijan arvion mukaan vuonna 1997 osakkaiden osalta osuus on ollut edellisvuotisella tasolla ja muiden yhtiöiden osalta selvästi edellisvuotta suurempi. Myös vuosina 1998 ja 1999 hakija arvioi FL:n osuuden Finnet-yhtiöiden teletuotehankinnoista pysyvän vuoden 1997 tasolla tai kasvavan hieman.

Hankintayhteistyö ei myöskään näyttäisi vaikeuttavan uusien toimittajien alalletuloa, koska FL kilpailuttaa toimittajat. Niin sanottujen runkosopimusten osalta FL on ilmoittanut kilpailuttavansa toimittajat 2 – 3 vuoden välein ja muiden tuoteryhmien osalta 1 – 2 vuoden välein.

Hankintapalvelupalkkioiden osalta Kilpailuvirasto toteaa, että vaikkakin osakkaiden yhdessä päättämät palkkiot vaikuttavat omalta osaltaan FL:n Finnet-yhtiöiltä perimiin teletuotteiden hintoihin, on tämä vaikutus kuitenkin suhteellisen pieni. Kysymys on FL:n hankintakustannusten määrittelystä ja korvaamisesta eikä Finnet-yhtiöiden lopullisten tuotteiden hintoja koskevasta hintayhteistyöstä. Jokaisella yhteistyössä mukana olevalla Finnet-yhtiöllä on oikeus vapaasti päättää omista asiakashinnoistaan.

Edellä mainittujen seikkojen perusteella Kilpailuvirasto pitää kilpailunrajoitusten aikaansaamia tehokkuutta vähentäviä vaikutuksia tässä vaiheessa vähäisempänä kuin edellä mainittuja myönteisiä tehokkuusseurauksia.

Hyödyn siirtyminen Finnet-yhtiöiden asiakkaille

Hakijan mukaan Finnet-yhtiöiden FL:ssä harjoittamalla yhteistyöllä saavutetut säästöt lisäävät Finnet-yhtiöiden kustannustehokkuutta. Asiakkaille tuleva hyöty ilmenee edullisempina hintoina sekä parempina ja tasalaatuisempina tuotteina, jotka tulevat koko markkina-alueelle samanaikaisesti.

Kilpailuvirasto katsoo, että Finnet-yhtiöiden FL:n puitteissa harjoittama yhteistyö todennäköisesti tuottaa edelläkuvattuja kustannussäästöjä ja antaa Finnet-yhtiöille mahdollisuuden asiakashintojensa alentamiseen. Finnet-yhtiöiden yhteistyöllään saavuttaman hyödyn välittyminen lopullisille asiakkaille riippuu kuitenkin sekä FL:n hankkimien tuotteiden hankinnassa vallitsevasta kilpailutilanteesta että hankintayhteistyöhön osallistuvien Finnet-yhtiöiden telepalvelutuotteiden myynnissä vallitsevasta kilpailutilanteesta.

Yhteistyössä mukana olevien Finnet-yhtiöiden lisäksi myös muut puhelinyhtiöt ostavat teletuotteita. Samoja tuotteita kuin FL ostaa Suomessa hakijan arvion mukaan noin 70 puhelinyhtiötä, joista suurin on Telecom Finland Oy. FL:n osuus teletuotteiden kokonaishankinnoista maassamme on noin 25%. FL:n osakkaat voivat tehdä hankintansa myös itsenäisesti ilman, että siitä seuraisi sakkoja tai muita vastaavia sanktioita. Edellä mainitut seikat Kilpailuviraston mukaan osoittavat, ettei FL:n kautta tapahtuva yhteistyö todennäköisesti merkittävissä määrin poista kilpailua kysymyksessä olevien tuotteiden markkinoilla.

Paikallinen televiestintä ja kaukotelekilpailu avautuivat kilpailulle 1.1.1994 sekä kansainvälinen teletoiminta 1.7.1994. Finnet-yhtiöiden osuus koko tietoliikennealan kokonaisliikevaihdosta on 47 %. Sen merkittävimmän kilpailijan Telecom Finland Oy:n osuus on 52 %. Tämän lisäksi alalla on useita pienempiä yrityksiä. Tehostaakseen toimintaansa paikalliset puhelinyhtiöt ovat tiivistäneet yhteistyötään mm. perustamalla yhteisiä yrityksiä kuten FL. Kilpailu lisää todennäköisyyttä siitä, että teletuotteiden hankintayhteistyöhön ja myyntiyhteistyöhön osallistuvat yhtiöt välittävät sekä edellä selostetulla osto- että myyntiyhteistyöllä saamansa kustannushyödyn asiakkailleen.

Perustelut poikkeusluvan voimassaoloajalle

Hakija esittää, että poikkeuslupa tulisi myöntää pysyvästi, vähintään kuitenkin kymmeneksi vuodeksi. Kilpailuvirasto katsoo, ettei poikkeusluvan myöntäminen pysyvästi eikä kymmeneksi vuodeksi ole perusteltua telemarkkinoiden nopean muutoskehityksen vuoksi. Tästä syystä Kilpailuvirasto ei pidä perusteltuna poikkeusluvan myöntämistä pidemmäksi ajaksi kuin viideksi vuodeksi.

Poikkeuslupa

Kilpailuvirasto määrää, että kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohtaa ei sovelleta Finnet-yhtiöiden Finnet Logistiikka Oy:ssä harjoittamaan valtakunnalliseen hankintayhteistyöhön sisältyvään hintayhteistyöhön eikä myyntiyhteistyöhön sisältyvään hintayhteistyöhön, joka käsittää Finnet Logistiikka Oy:n hankintapalvelupalkkioiden määrittämisen.

Poikkeusluvan rajaus

Poikkeuslupa koskee ainoastaan Finnet Logistiikka Oy:n puitteissa harjoitettavaan hankintayhteistyöhön sisältyvää hintayhteistyötä sekä Finnet Logistiikka Oy:ssä tapahtuvaa Finnet Logistiikka Oy:n hankintapalvelupalkkioiden määrittämistä edellyttäen, että hintayhteistyöhön osallistuminen ei millään tavoin rajoita Finnet-yhtiöiden muuta toimintaa. Hintayhteistyöhön osallistuminen tulee olla vapaaehtoista ja Finnet-yhtiöiden tulee voida hankkia tuotteita myös sellaisilta tavarantoimittajilta, joiden kanssa Finnet Logistiikka Oy ei ole tehnyt hankintasopimusta.

Poikkeusluvan voimassaoloaika

Poikkeuslupa on voimassa 28.02. 2003 asti

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 §, 19 §

Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain (480/92) 21 §:n 3 momentin mukaan Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.