Poikkeuslupa Finnet-yhtiöiden ja Sonera Oy:n tavoitettavuustietopalveluyhteistyöhön sisältyvälle hintayhteistyölle

Päivämäärä

23.9.1998

Diaarinumero

55/67/1998

Osapuolet

Suomen Numeropalvelu Oy

Hakija

Suomen Numeropalvelu Oy, Helsinki

Hakemus

Suomen Numeropalvelu Oy on 19.1.1998 Kilpailuvirastolle saapuneessa poikkeuslupahakemuksessaan katsonut, ettei sen toimintaan sisälly kilpailunrajoituslaissa (480/92) kiellettyä hintayhteistyötä. Hakija on kuitenkin pyytänyt, että mikäli poikkeusluvan tarve on olemassa, poikkeuslupa Finnet-yhtiöiden ja Telecom Finland Oy:n, 15.4.1998 alkaen Sonera Oy, tavoitettavuustietopalveluyhteistyöhön sisältyvälle hintayhteistyölle myönnettäisiin pysyvästi tai vähintään 15 vuodeksi. Hakija on Kilpailuviraston pyynnöstä lähettänyt lisätietoja 27.2., 31.3. ja 14.5.1998.

Yritykset

Suomen Numeropalvelu Oy, jäljempänä SNOY, on Finnet-Media Oy:n ja Sonera Oy:n yhteinen yhtiö. Finnet-Media Oy omistaa SNOY:stä 60 % ja Sonera Oy 40 %. SNOY toimi aiemmin Suomen Keltaiset Sivut Oy:n omistuksessa, mutta 21.8.1997 tehdyllä osakassopimuksella sen omistus siirtyi Finnet-Media Oy:lle ja Sonera Oy:lle.

Sonera Oy, jäljempänä Sonera, on Sonera Yhtymä Oyj:n omistama teleyritys, joka päätoimialaansa liittyen harjoittaa teleluettelo- ja tietokantaliiketoimintaa.

Finnet-Media Oy, jäljempänä Finnet-Media, on Finnet-ryhmään kuuluvien itsenäisten paikallisten puhelinyhtiöiden, jäljempänä paikalliset puhelinyhtiöt, omistama hakemistoalan yhtiö, jonka tehtävänä on muun muassa kehittää atk- ja tietokantapalveluja puhelinyhtiöiden hakemistoja varten. Finnet-Median osakkaina ovat seuraavat 42 paikallista puhelinyhtiötä:

  Alajärven Puhelinosuuskunta, Alajärvi

 • Etelä-Satakunnan Puhelin Oy, Vammala
 • Eurajoen Teleosuuskunta, Eurajoki
 • Forssan Seudun Puhelin Oy, Forssa
 • Helsingin Puhelin Oyj, Helsinki
 • Huittisten Puhelin Oy, Huittinen
 • Hämeen Puhelin Oy, Hämeenlinna
 • Härkätien Puhelin Oy, Marttila
 • Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö, Ikaalinen
 • Jakobstadsnejdens Telefon Ab – Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy, Pietarsaari
 • Joensuun Puhelin Oy, Joensuu
 • Kajaanin Puhelinosuuskunta, Kajaani
 • Kankaanpään Puhelin Oy, Kankaanpää
 • Karis Telefon Ab – Karjaan Puhelin Oy, Karjaa
 • Keikyän Puhelinosuuskunta, Äetsä
 • Keski-Suomen Puhelin Osakeyhtiö, Jyväskylä
 • Kimito Telefonaktiebolag – Kemiön Puhelinosakeyhtiö, Kimito
 • Kokkolan Puhelin Oy, Kokkola
 • Kymen Puhelin Oy, Kotka
 • Laitilan Puhelinosuuskunta, Laitila
 • Lohjan Puhelin Oy, Lohja
 • Loimaan Seudun Puhelin Oy, Loimaa
 • Loviisan Puhelinosuuskunta, Loviisa
 • Lännen Puhelin Oy, Rauma
 • Mikkelin Puhelinyhdistys, Mikkeli
 • Oulun Puhelin Oy, Oulu
 • Outokummun Puhelin Oy, Outokumpu
 • Pohjanmaan Puhelinosuuskunta, Ylivieska
 • Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, Ruovesi
 • Porin Puhelin Oy, Pori
 • Puhelin Oy Telekarelia, Kontiolahti
 • Puhelinosuuskunta IPY, Iisalmi
 • Puhelinosuuskunta KPY, Kuopio
 • Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys, Lahti
 • Riihimäen Puhelin Oy, Riihimäki
 • Salon Seudun Puhelin Oy, Salo
 • Savonlinnan Puhelinyhdistys, Savonlinna
 • Tampereen Puhelin Oyj, Tampere
 • Turun Puhelin, Turku
 • Turun Seudun Puhelin Oy, Lieto
 • Vaasan Läänin Puhelin Oy, Vaasa
 • Vakka-Suomen Puhelin Oy, Uusikaupunki
 • Tavoitettavuustietopalveluyhteistyössä ovat mukana myös seuraavat puhelinyhtiöt, jotka eivät ole Finnet-Median osakkaita:
 • Mariehamns Telefon Ab, Mariehamn
 • Pargas Telefon Ab, Pargas
 • Älands Telefonandelslag, Godby

Hakijan esittämä selvitys ja perustelut

Tavoitettavuustietopalveluyhteistyötä koskevat sopimukset

Finnet-Media ja Sonera tekivät 21.8.1997 SNOY:tä koskevan osakassopimuksen, jossa ne sopivat SNOY:n johtamisessa ja toiminnassa noudatettavista periaatteista ja menettelytavoista. Mainittu osakassopimus on ollut uusittuna voimassa 26.2.1998 alkaen. Lisäksi Finnet-Media paikallisten puhelinyhtiöiden puolesta ja Sonera ovat tammikuussa 1998 tehneet SNOY:n kanssa sopimukset yhteystietojen luovuttamisesta ja käytöstä. Samaan aikaan Finnet-Media ja Sonera tekivät SNOY:n kanssa sopimukset SNOY:n ylläpitämän sähköisen luettelotietokannan käytöstä Finnet-yhtiöiden ja Soneran sähköisissä puhelinluetteloissa ja sopimukset SNOY:n omistaman ja hallinnoiman luettelotietojärjestelmän (LIS/X) käytöstä. Mariehamns Telefon Ab, Pargas Telefon Ab ja Älands Telefonandelslag ovat tavoitettavuustietopalveluyhteistyössä mukana aiemmin tehtyjen sopimusten perusteella.

Suomen Numeropalvelu Oy:n toiminnasta

SNOY kokoaa paikallisilta puhelinyhtiöiltä ja Soneralta keräämänsä teleyhteystiedot yhdeksi valtakunnalliseksi tavoitettavuustietojen tietokannaksi, jota se ylläpitää. Valtakunnallinen tietokanta muodostuu numeropalvelutietokannasta, sähköisen puhelinluettelon tietokannasta ja LIS/X-tietokannasta, jota käytetään teleyhteystietojen ylläpitämiseen ja erilaisten luettelotuotteiden toimitustyöhön. Tämän valtakunnallisen tietokannan käyttöä SNOY tarjoaa tavoitettavuuspalvelujen tarjoajille. SNOY:llä on palveluksessaan yksi kokopäiväinen työntekijä, muulta osin SNOY:n työt on annettu useiden alihankkijoiden hoidettaviksi. Vuonna 1997 SNOY:n liikevaihto oli 38 miljoonaa markkaa.

Ostoyhteistyö yhteystietojen käyttöoikeuksien hankinnassa

Finnet-Median ja Soneran SNOY:n kanssa tekemien yhteystietojen luovuttamista ja käyttöä koskevien sopimusten mukaan paikalliset puhelinyhtiöt ja Sonera luovuttavat ajantasalla olevat yhteystietonsa SNOY:lle aikavälein sovitussa muodossa. Luovutettavien tietojen minimisisältö on puhelinluettelotietoa vastaavat nimi-, osoite- ja numerotiedot. Paikallisten puhelinyhtiöiden ja Soneran valtakunnalliseen tietokantaan luovuttamien tietojen omistusoikeus ja niitä koskeva tekijänoikeus kuitenkin säilyvät tietojen luovuttajilla. Yhteystietoja SNOY käyttää hallituksensa hyväksymiin tuotteisiin.

Yhteystietojen käyttökorvauksista sopiminen

SNOY:n hallitus päättää SNOY:n paikallisille puhelinyhtiöille ja Soneralle yhteystietojen käyttöoikeudesta maksamien korvausten suuruudesta. SNOY maksaa hallituksen päätöksen mukaisesti paikallisille puhelinyhtiöille ja Soneralle tietyn markkamäärän tietokantariviltä (listing) vuodessa.

Myyntiyhteistyö

1. Valtakunnallinen tavoitettavuustietokanta

SNOY tarjoaa kokoamaansa ja ylläpitämäänsä valtakunnallista tavoitettavuustietojen tietokantaa tavoitettavuuspalvelujen tarjoajille numeropalvelukäyttöön ja sähköiseen puhelinluettelokäyttöön.

Finnet-Median paikallisten puhelinyhtiöiden puolesta ja Soneran SNOY:n kanssa tekemien yhteystietojen luovuttamista ja käyttöä koskevien sopimusten mukaan paikalliset puhelinyhtiöt ja Sonera voivat liittyä käyttäjiksi SNOY:n valtakunnalliseen järjestelmään ja käyttää korvausta vastaan järjestelmän tietoja hyväksi ainoastaan omassa, asiakkailleen antamassaan henkilövälitteisessä numeropalvelussa. Soneran lisäksi numeropalvelua hoitaa nykyisin 21 Finnet-yhtiötä. Osa teleyrityksistä ei itse järjestä numeropalvelua, vaan ostaa sen toiselta teleyritykseltä. Numeropalvelu on järjestetty siten, että numerosta 118 on tarjolla numeropalvelua teleyrityksen omille tilaajille ja numeropalvelu sisältää valtakunnalliset yhteystiedot. Varsinainen kilpailu numeropalvelutoiminnassa tapahtuu näin ollen omilla numerosarjoilla. Esimerkiksi yhteistyössä mukana olevista teleyrityksistä Soneralla on tarjolla numeropalvelua numerossa 020202, jota se tarjoaa muillekin kuin omille tilaajilleen.

Finnet-Median ja Soneran SNOY:n kanssa tekemien numerotietojen käyttöä sähköisessä puhelinluettelossa koskevien sopimusten mukaan Finnet-Medialla ja Soneralla on oikeus käyttää SNOY:n sähköisen luettelon tietokantaa ja tarjota sitä edelleen omille asiakkailleen. Sähköisellä puhelinluettelolla sopimuksessa tarkoitetaan on-line-palvelua, jossa asiakas voi omalla päätelaitteellaan lukea tietokannan teleyhteystietoja. Teleyhteystiedoilla tarkoitetaan puhelinluettelotietoja sekä sähköistä luetteloa varten kerättyjä muita tietoja.

2. Tietojärjestelmä käyttöpalveluineen

Finnet-Median ja Soneran SNOY:n kanssa tekemien luettelojärjestelmän (LIS/X) käyttöä koskevien sopimusten mukaan SNOY tarjoaa tietojärjestelmän käyttöpalveluineen teleyhteystietojen ylläpitämiseen ja erilaisten luettelotuotteiden toimitustyöhön.

Tuotteiden hinnoittelu
1. Valtakunnallinen tavoitettavuustietojen tietokanta

SNOY:n hallitus päättää hinnoista, jotka tavoitettavuuspalvelujen tarjoajien tulee maksaa SNOY:lle käyttäessään valtakunnallista tavoitettavuustietojen tietokantaa numeropalveluunsa ja sähköiseen puhelinluettelopalveluunsa. Numeropalvelun hinnaston mukaan teleyritykset maksavat SNOY:lle liittymismaksun lisäksi tietokannan käytöstä. Tietokannan käytön hinta perustuu tehtyihin hakumääriin (calls). Sähköisen luettelon hinnastossa on annettu hinta hakua kohden sekä minimilaskutuksen markkamäärä, johon sisältyy tietty määrä hakuja kuukaudessa.

2. Tietojärjestelmä käyttöpalveluineen (LIS/X)

SNOY:n hallitus päättää tietojärjestelmän käytöstä perittävät hinnat. Luettelojärjestelmän käyttöpalvelun hinnat -nimisen hinnaston mukaan asiakkaalta peritään käyttömaksua, toimitustyöasemalisenssimaksua ja kyselypäätemaksua. Lisenssimaksut veloitetaan noin kuukausi ennen käyttöönottoa ja käyttömaksut veloitetaan 3 kk:n jaksoissa etukäteen. Hinnastossa on myös määrätty minimilaskutuksen suuruudesta.

Tuotteiden myynti ja markkinointi

SNOY ilmoittaa myyvänsä ja markkinoivansa tuotteensa itse. Sen asiakkaina ovat Finnet-Media, Sonera ja paikalliset puhelinyhtiöt. Osakassopimuksen mukaan SNOY:n hallituksen tulee olla päätöksessään yksimielinen, kun yhtiön toimialaan kuuluvia palveluja tarjotaan muille kuin osakkaille tai näiden omistajille tai osakkuusyrityksille. SNOY ilmoittaa, ettei se toistaiseksi ole tehnyt sopimuksia muiden kuin edellä mainittujen asiakkaidensa kanssa.

SNOY ilmoittaa osallistuvansa loppukäyttäjille suunnattuun markkinointiin vain 118-palvelun osalta. Palvelun tarjoajat kuitenkin päättävät itsenäisesti loppukäyttäjiltä perimistään 118-numeropalvelun hinnoista. Omien tuotteidensa eli ns. vaihtoehtoisten numeropalveluiden markkinoinnista ja mainonnasta Finnet-yhtiöt ja Sonera vastaavat itsenäisesti.

Yhteistyöhön mukaantulo ja siitä erottaminen

Tavoitettavuustietopalveluyhteistyö perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhteistyötä ei valvota eikä siihen liity sanktioita. Osakassopimuksen osakaspohjan laajentamista koskeva lauseke rajoittaa pääsyä SNOY:n osakkaaksi. Uusien osakkaiden ottaminen ja osakkeiden luovuttaminen ulkopuolisille edellyttää kaikkien hallituksen jäsenten yksimielistä suostumusta. Sopimuksiin sisältyy irtisanomislausekkeet sekä ehto sopimusten purkamisen ja erimielisyyksien varalta.

Hakijan ilmoituksen mukaan yhteistyön ulkopuolella olevat yritykset voivat päästä yhteistyöhön mukaan vastaavanlaisilla ehdoilla kuin mihin nykyisin yhteistyössä mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet. Tämän lisäksi hakijan ilmoituksen mukaan sopimuksen ulkopuolisella teleyrityksellä, joka ei halua osallistua tavoitettavuustietopalveluyhteistyöhön kokonaisuudessaan, on myös mahdollisuus saada asiakastietonsa SNOY:n valtakunnalliseen tietokantaan tekemällä pelkästään numerotietojen luovuttamista koskevan sopimuksen SNOY:n kanssa.

Hakijan näkemys tehokkuuseduista ja hyödyn siirtymisestä asiakkaille

Osakkaiden tavoitteena on SNOY:n avulla tehostaa tietojenkäsittelytoimintaansa hakemistopalveluissa niin, että niillä ja niiden omistaja- ja osakkuusyrityksillä on mahdollisuus itsenäisesti kehittää kilpailukykyisiä hakemistoja ja niihin perustuvia palveluja.

Yhteistyön tuloksena koko maan puhelinnumerotiedot kootaan keskitetysti SNOY:ssä. Vaihtoehtona olisi kaikkien yhteistyössä mukana olevien teleyritysten yhteystietojen siirtäminen yhtiöltä toiselle edestakaisin sekä tietojen talletus ja hallinnointi mahdollisesti kaikissa teleyrityksissä, mikäli jokainen teleyritys haluaisi tarjota valtakunnallista numeropalvelua. Yhteistyössä mukana olevat ovat myös säästyneet ohjelmistojen ja laitteiden hankinnalta ja käyttökustannuksilta sekä hallinnointimenoilta. Valtakunnallisen hakemistopalvelun perustamisesta on SNOY:lle tullut ohjelmistokustannuksia noin 10 miljoonaa markkaa, lisäksi ohjelman käyttökustannukset ovat viiden vuoden aikana yhteensä noin 5 – 6 miljoonaa markkaa. SNOY:n perustamisella on siten saatu aikaan kustannussäästöjä, sillä Finnet-yhtiöt ja Sonera olisivat joutuneet maksamaan mainitut kustannukset ainakin kaksinkertaisena, mikäli SNOY:tä ei olisi perustettu. Lisäksi yhteistyö mahdollistaa tuotekehitykseen panostamisen.

Hakijan mukaan kuluttajat ovat hyötyneet yhteistyöstä siten, että mahdollisimman ajantasaiset valtakunnalliset puhelinnumerotiedot ovat saatavilla yhden palvelunumeron kautta. Asiakkaan ei myöskään tarvitse tietää, minkä yrityksen liittymä on sillä asiakkaalla, jonka numeron hän haluaa käyttöönsä, vaan kaikkien operaattoreiden tiedot on saatavissa samasta paikasta.

Asiakkaat hyötyvät myös SNOY:n hakemistopalvelun korkeasta laadusta. Monissa euroopan maissa puhelinluettelotiedot saattavat olla puutteellisia ja esimerkiksi matkapuhelinnumeroiden tiedot saattavat puuttua numeropalvelusta kokonaan.

Markkinat

Teletoiminnan markkinoista

Suomessa oli 22.4.1997 yhteensä 71 teleyritystä. Merkittävimmät niistä ovat Sonera Yhtymä Oyj:n tytäryhtiö Sonera Oy, Finnet-liitto ry:n 46 jäsenyritystä tytär- ja osakkuusyrityksineen (Finnet-yhtiöt) sekä Telia Ab:n tytäryhtiö Telia Finland Oy, jäljempänä Telia. Vuonna 1996 teleyritysten liikevaihto oli yhteensä 12 316,6 milj. mk, josta Soneran osuus oli noin 52 % , Finnet-yhtiöiden noin 47 % ja Telian osuus noin 1 %. Muiden teleyritysten markkinaosuudet olivat pieniä.

Suomen yleisen teletoiminnan markkinat vuonna 1996 olivat noin 8,8 miljardia markkaa. Yleisen teletoiminnan markkinoista paikallispuhelintoiminnan osuus oli 36 %, kaukopuhelintoiminnan 5 %, kansainvälisen puhelintoiminnan 12 %, matkaviestinnän 35 %, datasiirron 11 % ja muun toiminnan osuus 1 %. Yleisen teletoiminnan markkinoilla Soneran markkinaosuus oli 58 % ja Finnet-yhtiöiden osuus 41 %.

Paikallispuhelintoiminnasta, jonka suuruus oli vuonna 1996 yhteensä 3149,1 milj. mk, Finnet-yhtiöiden osuus oli noin 67 %, Soneran noin 32 % ja Telian noin 1 %. Kaukopuhelintoiminnan suuruus oli yhteensä 447,2 milj. mk. Tästä Finnet-yhtiöiden osuus oli 54 %, Soneran 42% ja Telian 4 %. Kansainvälisestä puhelintoiminnasta, joka oli 1080,8 milj. mk vuonna 1996, Finnet-yhtiöiden osuus oli 23 %, Soneran 69 %, Telian 7 % ja muiden osuudeksi jäi noin 1 %. Matkaviestinnän 3144 milj. mk jakautui Finnet-yhtiöden ja Soneran kesken siten, että Finnet-yhtiöiden osuus oli 20 % ja Soneran osuus 80 %. Datasiirrosta, jonka suuruus oli 934,1 milj. mk, Finnet-yhtiöiden osuus oli 43 % ja Soneran osuus 57 %.

Kohderyhmien liikevaihdot

SNOY:n tavoitettavuustietopalvelut sisältävät tavoitettavuustietokannan tietojen tarjoamisen nurmeropalvelukäyttöön ja sähköiseen puhelinluettelokäyttöön. Tämän lisäksi SNOY:n tavoitettavuustietopalveluihin kuuluu luettelotietojärjestelmän (LIS/X) käyttöpalveluineen tarjoaminen mm. luettelotuotteiden toimitustyötä varten.

Koska SNOY:n tarjoamat tuotteet, tavoitettavuustietojen tietokannan tarjoaminen numeropalvelukäyttöön ja sähköiseen puhelinluettelokäyttöön sekä toisaalta luettelojärjestelmän tarjoaminen yhteystietojen ylläpitämiseen, liittyvät tässä tapauksessa toisiinsa mutta ovat kuitenkin erilaisia tuotteita, tarkastellaan tässä päätöksessä tuotteiden osuuksia tavoitettavuustietopalvelujen markkinoilla erikseen.

SNOY:lla ei ole merkittäviä kilpailijoita tavoitettavuustietojen tietokannan tarjoamisessa numeropalvelukäyttöön. Numeropalvelukäyttöön tapahtuvan tietokannan tarjonnan kokonaismarkkinat ovat noin 32 milj. mk, johon on laskettu mukaan myös tietokantojen tarjonta osoitepalvelua varten. Muun muassa Väestörekisterikeskus tarjoaa osoitteita puhelinpalveluna ja Turun Puhelin Oy tarjoaa omasta tietokannastaan nimen hakua numeron perusteella. SNOY:n osuus markkinoilla on noin 90 %.

Sähköiseen puhelinluettelokäyttöön tapahtuvan tietokantojen tarjonnan markkinoiden arviointia vaikeuttaa markkinoiden uutuus ja tutkimustietojen puute. Jos arvioidaan, että sähköiseen puhelinluettelokäyttöön tapahtuvan tietokantojen tarjonnan markkinat ovat noin 20 milj. mk, on hakija arvioinut SNOY:n osuudeksi noin 11 %. SNOY:n lisäksi muita alalla toimijoita ovat muun muassa Telia ja Helsinki-Media, jotka käyttävät omia tietokantojaan omien sähköisten tavoitettavuuspalvelujensa tarjontaan.

Tietojärjestelmän käyttöpalveluineen tarjoamisen kokonaismarkkinat ovat arviolta yli 2 miljardia markkaa, josta SNOY:n osuus on alle 1 %. SNOY:n tarjoaman tietojärjestelmän (LIS/X) kanssa kilpailevia tietojärjestelmiä tarjoavat IBM, ICL ym. tietotekniikkajärjestelmiä toimittavat yritykset.

Hakijan vastine Kilpailuviraston päätösluonnoksesta

Kilpailuvirasto varasi 21.8.1998 SNOY:lle mahdollisuuden antaa vastineensa Kilpailuviraston päätösluonnoksesta. SNOY toimitti virastolle vastineensa 8.9.1998.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Kilpailunrajoituksen määrittely

SNOY:ssä harjoitetussa tavoitettavuustietopalveluyhteistyössä on mukana 45 paikallista puhelinyhtiötä ja niiden yhteinen yhtiö Finnet-Media sekä Sonera. Yhteistyö perustuu Finnet-Median ja Soneran alunperin 21.8.1997 allekirjoittamaan ja 26.2.1998 uusimaan osakassopimukseen sekä Finnet-Median ja Soneran yhteisen yhtiönsä SNOY:n kanssa tammikuussa 1998 tekemiin teleyhtiöiden teleyhteystietojen luovuttamista ja SNOY:n tietokantojen käyttöä koskeviin sopimuksiin. Mariehamns Telefon Ab, Pargas Telefon Ab ja Älands Telefonandelslag ovat yhteistyössä mukana jo aiemmin tehtyjen sopimusten perusteella.

Kyseiseen tavoitettavuustietopalveluyhteistyöhön sisältyy hintayhteistyötä. Sekä SNOY:n paikallisille puhelinyhtiöille ja Soneralle teleyhteystietojen käyttöoikeuksista maksamat korvaukset että SNOY:n tarjoamien tavoitettavuustietopalvelutuotteiden hinnat päätetään SNOY:n hallituksessa.

Kilpailunrajoituslain 6 §:n mukaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivat elinkeinonharjoittajat tai näiden yhteenliittymät eivät saa sopimuksella, päätöksellä tai niihin rinnastettavalla menettelyllä määrätä tai suosittaa elinkeinotoiminnassa perittäviä tai maksettavia hintoja tai vastikkeita. Myös ostohinnoista sopiminen on kilpailunrajoituslain 6 §:n tarkoittamaa hintayhteistyötä. Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi kilpailunrajoituksista (HE 162/91) todetaan, että kilpailunrajoituslain 6 §:n säännös koskee sekä yritysten nimenomaisia sopimuksia tai tähän rinnastettavaa yritysten yhteisymmärrystä kuin myös yritysten yhteiselinten ja yhteenliittymien päätöksiä tai vastaavia järjestelyjä, joilla rajoitetaan tai ohjataan horisontaalisessa tasossa yritysten kilpailukeinojen käyttöä.

SNOY:n osakkaina ovat Finnet-ryhmään kuuluvien paikallisten puhelinyhtiöiden yhteinen yhtiö Finnet-Media ja Sonera. Paikalliset puhelinyhtiöt ja Sonera ovat keskenään kilpailevia, samalla tuotanto- ja jakeluportaalla toimivia elinkeinonharjoittajia. SNOY:n hallitus koostuu kahdesta Finnet-Median nimeämästä ja kahdesta Soneran nimeämästä henkilöstä. 27.2.1998 Finnet-Median nimeämät henkilöt edustivat Helsingin Puhelin Oyj:tä ja Finnet-Mediaa. Finnet-yhtiöiden ja Soneran harjoittamaan tavoitettavuustietopalveluyhteistyöhön sisältyvä hintayhteistyö, johon kuuluu tavoitettavuustietokannan käytöstä perittävien numeropalvelun hintojen ja sähköisen luettelon hintojen sekä luettelojärjestelmän käyttöpalvelun hintojen määrittäminen on kilpailunrajoituslain 6 §:n kieltämää hintayhteistyötä. Tavoitettavuustietopalveluyhteistyöhön sisältyy myös ostoyhteistyötä. Ostoyhteistyöhön sisältyvä hintayhteistyö, jossa Finnet-yhtiöiden ja Soneran edustajat SNOY:n hallituksessa päättävät SNOY:n teleyrityksille maksamista teleyhteystietojen käyttöoikeuden hinnoista on myös kilpailunrajoituslain 6 §:n vastaista hintayhteistyötä.

Kilpailunrajoituksen vaikutukset tehokkuuteen

Kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaan Kilpailuvirasto voi elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän hakemuksesta määrätä, ettei lain 6 §:n säännöstä sovelleta kilpailunrajoitukseen, jos se osaltaan tehostaa tuotantoa tai hyödykkeiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä ja jos hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Hakemuksen mukaan osakkaiden tavoitteena on SNOY:ssa harjoitetun tavoitettavuustietopalveluyhteistyön kautta tehostaa tietojenkäsittelytoimintaa hakemistopalveluissa niin, että osakkailla ja niiden omistaja- ja osakkuusyrityksillä on mahdollisuus itsenäisesti kehittää kilpailukykyisiä hakemistoja ja niihin perustuvia palveluja. SNOY hoitaa keskitetysti teleyhteystietojen keräämisen valtakunnalliseksi tavoitettavuustietojen tietokannaksi ja tietokannan ylläpidon. SNOY hoitaa myös keskitetysti tavoitettavuustietopalvelujen tuotannon, sekä palvelujen tuotekehityksen. Yhteistoimintaan on ilmoitettu kuuluvan myös tuotteiden ja niiden tuottamisen vaatimien tietojärjestelmien jatkuvaa teknistä kehitystä.

Kilpailuvirasto katsoo, että edellä kuvattu Finnet-yhtiöiden ja Soneran tavoitettavuustietopalveluyhteistyö, johon sisältyy sekä osto- että myyntiyhteistyötä, todennäköisesti tehostaa yhteistyössä mukana olevien yhtiöiden toimintaa ja edistää taloudellista kehitystä kilpailunrajoituslain 19 §:ssä tarkoitetulla tavalla. SNOY:ssä harjoittamansa tavoitettavuustietopalveluyhteistyön kautta Finnet-yhtiöt ja Sonera ovat aikaansaaneet valtakunnallisen tavoitettavuustietojen tietokannan, jota mikään yhteistyössä mukana olevista yrityksistä ei yksin pystyisi aikaansaamaan. Yhteistyönsä kautta yhtiöt pystyvät tuottamaan uusia tavoitettavuustietopalvelutuotteita. Yhteystietojen keskitetty kerääminen ja ylläpito aikaansaa säästöjä ja teleyritysten kustannustehokkuus on parempi kuin tilanteessa, jossa jokainen teleyritys, tai ainakin Finnet-ryhmä ja Sonera kumpikin erikseen, keräisivät yhteystiedot itse ja pitäisivät omia tietokantojaan. Yhteinen tuotekehitys estää päällekkäistä tutkimustyötä ja yhteinen palvelutuotanto antaa suurtuotannon etuja.

Kilpailuvirasto kuitenkin toteaa, että tavoitettavuustietopalveluyhteistyö saattaa rajoittaa yhteistyön ulkopuolella olevien yritysten alalletuloa ja niiden tavoitettavuuspalvelujen tarjontaa, jos ne eivät tasapuolisin ja syrjimättömin perustein saa asiakkaidensa teleyhteystietoja valtakunnalliseen tavoitettavuustietojen tietokantaan tai eivät voi käyttää tietokantaa tavoitettavuuspalveluja tarjotessaan. Yhteistyöhön pääsylle ei ole todellisia vaihtoehtoja, koska muita vastaavia valtakunnallisia tietokantoja ei ole eikä uusilla yhteistyöhön mukaan pyrkivillä yrityksillä todennäköisesti ole mahdollisuuksia koko maata kattavaan rinnakkaiseen tavoitettavuustietopalvelujen tarjontaan.

Hakijan ilmoituksen mukaan tavoitettavuustietopalveluyhteistyön ulkopuolella olevat yritykset pääsevät yhteistyöhön mukaan vastaavilla ehdoilla kuin mitkä on asetettu nykyisin yhteistyössä mukana oleville yrityksille tai yhteistyöhön mukaan pyrkivien on sitouduttava ainakin osaan niistä sopimuksista, jotka yhteistyössä mukana olevat yritykset ovat tehneet. Tämä tarkoittaa sitä, että uusi sopimusosapuoli pääsee osallistumaan kyseiseen tavoitettavuustietopalveluyhteistyöhön sopimalla yhteistyöstä Finnet-yhtiöiden ja Soneran kanssa. Näin ollen Finnet-yhtiöt ja Sonera päättävät niistä perusteista, joilla uudet osapuolet pääsevät yhteistyöhön mukaan. Tämän vuoksi Kilpailuvirasto edellyttää, että tavoitettavuustietopalveluyhteistyöhön mukaan pääsyn ehdot ovat kustannusvastaavat ja syrjimättömät. Muussa tapauksessa virasto ryhtyy toimenpiteisiin poikkeusluvan peruuttamiseksi.

Hyödyn siirtyminen asiakkaille

Hakijan mukaan SNOY:ssä harjoitetun tavoitettavuustietopalveluyhteistyön seurauksena syntyy kustannussäästöjä ja tietojenkäsittelytoiminta hakemistopalveluissa tehostuu siten, että osakkailla ja niiden omistaja- ja osakkuusyrityksillä tulee mahdollisuus itsenäisesti kehittää kilpailukykyisiä hakemistoja ja niihin perustuvia palveluja. Yhteistyö mahdollistaa tuotekehityksen ja kuluttajat hyötyvät mm. ajantasaisista valtakunnallisista puhelinnumerotiedoista.

Kilpailuvirasto katsoo, että SNOY:n puitteissa harjoitettu Finnet-yhtiöiden ja Soneran tavoitettavuustietopalveluyhteistyö todennäköisesti tuottaa edellä kuvattuja kustannussäästöjä. Olennainen edellytys tavoitettavuustietopalveluyhteistyöllä saavutettujen tehokkuushyötyjen välittymiselle asiakkaille on kuitenkin se, että yhteistyössä mukana olevat yhtiöt joutuvat markkinoilla kilpailemaan muiden vastaavia palveluja tarjoavien yritysten kanssa. Muussa tapauksessa yhteistyöhön osallistuvilta puuttuu kannuste tai ulkoinen paine välittää hintayhteistoiminnan hyöty riittävässä määrin asiakkaalle.

Kilpailuvirasto toteaa, että Finnet-yhtiöillä ja Soneralla on merkittävä asema telepalvelujen ja -tuotteiden markkinoilla Suomessa. Soneran osuus teleyritysten liikevaihdosta on 52 % ja teletoiminnan markkinoista 58 %. Finnet-yhtiöiden osuus liikevaihdosta on 47 % ja teletoiminnan markkinoista 41 %. Näihin markkinoihin poikkeuslupahakemuksen tarkoittama tavoitettavuustietopalveluyhteistyö läheisesti liittyy ja näillä markkinoilla Finnet-yhtiöt ja Sonera ovat kilpailijoita keskenään. SNOY:n markkinaosuus tietokannan tarjonnassa numeropalvelukäyttöön on arviolta ainakin 90 % ja sähköiseen puhelinluettelokäyttöön noin 11 %. SNOY:n tarjoaman tietojärjestelmän (LIS/X) kaltaisten tietojärjestelmien tarjoamisen markkinoilla SNOY:n osuus on alle 1 %:n.

Kilpailuvirasto katsoo, että SNOY:ssä harjoitettava tavoitettavuustietopalveluyhteistyö antaa siinä mukana oleville merkittävää neuvotteluvoimaa, jonka avulla ne saattavat määrittää tavoitettavuustietopalvelutuotteiden hinnat korkeammiksi kuin mitä palvelujen kilpailullinen taso edellyttää, mikä vähentää tehokkuutta. Tavoitettavuuspalveluja ostaville asiakkaille välittyvää hyötyä vähentäisikin oleellisesti se, jos tavoitettavuustietopalveluyhteistyössä mukana olevat puhelinyhtiöt yhtenäistäisivät myös lopullisille asiakkaille myytäviä tavoitettavuuspalvelujensa hintoja.

Finnet-yhtiöiden ja Soneran yhteistyö SNOY:ssä koskee kuitenkin vain SNOY:n tarjoamia tavoitettavuustietopalveluja eikä yhteistyö rajoita SNOY:n tarjoamien tavoitettavuustietopalvelujen käyttöä erilaisten tavoitettavuuspalvelujen tarjontaan. Jokaisella yhteistyössä mukana olevalla yhtiöllä on myös oikeus vapaasti päättää omista tavoitettavuuspalvelujensa asiakashinnoista. Yhteistyössä mukana olevien yhtiöiden välinen kilpailu sekä tavoitettavuuspalvelujen markkinoinnissa loppuasiakkaille että koko telemarkkinoilla lisää todennäköisyyttä, että Finnet-yhtiöt ja Sonera välittävät edellä mainitulla tavoitettavuustietopalveluyhteistyöllä saamansa kustannushyödyt asiakkailleen.

Finnet-yhtiöiden ja Soneran alueelliseen puhelinluetteloyhteistyöhön, sähköisiä mediatuotteita koskevaan yhteistyöhön ja Finnet-yhtiöiden sähköistä puhelinluetteloa koskevaan yhteistyöhön sisältyviä kilpailunrajoituksia Kilpailuvirasto tarkastelee erillisissä päätöksissään.

Perustelut poikkeusluvan voimassaoloajalle

Hakija esittää, että poikkeuslupa tulisi myöntää pysyvästi, vähintään kuitenkin viideksitoista vuodeksi. Kilpailuvirasto katsoo, ettei poikkeusluvan myöntäminen pysyvästi eikä viideksitoista vuodeksi ole perusteltua telemarkkinoiden nopean muutoskehityksen vuoksi. Poikkeuslupa myönnetään viideksi vuodeksi.

Poikkeuslupa

Kilpailuvirasto määrää, että kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohtaa ei sovelleta Finnet-yhtiöiden ja Sonera Oy:n Suomen Numeropalvelu Oy:ssä harjoittamaan tavoitettavuustietopalveluyhteistyöhön sisältyvään hintayhteistyöhön. Hintayhteistyö käsittää Suomen Numeropalvelu Oy:n teleyhteystietojen käyttöoikeudesta teleyrityksille maksamien hintojen määrittämisen sekä Suomen Numeropalvelu Oy:n asiakkailtaan perimien tavoitettavuustietopalvelujen hintojen määrittämisen. Suomen Numeropalvelu Oy:n tavoitettavuustietopalveluja tällä hetkellä ovat valtakunnallisen tavoitettavuustietokannan tarjoaminen numeropalvelukäyttöön ja sähköiseen puhelinluettelokäyttöön sekä luettelojärjestelmän (LIS/X) käyttöpalveluineen tarjoaminen teleyhteystietojen ylläpitämiseen ja erilaisten luettelotuotteiden toimitustyöhön.

Poikkeusluvan ehto

Poikkeusluvan ehtona on, että Finnet-yhtiöiden ja Sonera Oy:n tavoitettavuustietopalveluyhteistyöhön mukaan pääsemiselle asettamat ehdot ovat kustannusvastaavat ja syrjimättömät. Mikäli edellä mainitun ehdon ei voida todeta käytännössä toteutuvan, Kilpailuvirasto ryhtyy toimenpiteisiin poikkeusluvan peruuttamiseksi.

Poikkeusluvan rajaus

Poikkeuslupa koskee ainoastaan Suomen Numeropalvelu Oy:n puitteissa harjoitettavaan tavoitettavuustietopalveluyhteistyöhön sisältyvää hintayhteistyötä edellyttäen, että hintayhteistyöhön osallistuminen ei millään tavoin rajoita Finnet-yhtiöiden ja Sonera Oy:n muuta toimintaa. Hintayhteistyöhön osallistumisen tulee olla vapaaehtoista. Poikkeuslupa ei koske tavoitettavuustietopalveluyhteistyössä mukana olevien yritysten mahdollisesti harjoittamaa muuta tavoitettavuustietopalveluyhteistyötä.

Muu yhteistyö

Finnet-yhtiöiden ja Sonera Oy:n alueelliseen puhelinluetteloyhteistyöhön sisältyvien kilpailunrajoitusten osalta Kilpailuvirasto antaa erikseen päätöksen numerolla 466/67/97.

Finnet-yhtiöiden Finnet-Media Oy:ssä harjoittamaan sähköistä puhelinluetteloa koskevaan yhteistyöhön sisältyvien kilpailunrajoitusten osalta Kilpailuvirasto antaa erikseen päätöksen numerolla 863/67/97.

Finnet-yhtiöiden ja Sonera Oy:n sähköisiä mediatuotteita koskevaan yhteistyöhön sisältyvien kilpailunrajoitusten osalta Kilpailuvirasto antaa erikseen päätöksen numerolla 693/67/98.

Poikkeusluvan voimassaoloaika

Poikkeuslupa on voimassa 30.9.2003 asti.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 §, 19 §

Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain (480/92) 21 §:n 3 momentin mukaan Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.