Poikkeuslupa Finnet-yhtiöiden valtakunnalliselle sähköistä puhelinluetteloa koskevalle hintayhteistyölle

Päivämäärä

29.3.1999

Diaarinumero

863/67/1997

Osapuolet

Finnet-Media Oy

Hakija

Finnet-Media Oy, Tampere

Hakemus

Finnet-Media Oy on 15.10.1997 Kilpailuvirastolle saapuneessa kirjeessään katsonut, ettei sen toimintamalli edellytä kilpailunrajoituslain (480/92) 19 §:n mukaista poikkeuslupaa. Hakija on kuitenkin pyytänyt, että mikäli poikkeusluvan tarve on olemassa, poikkeuslupa Finnet-yhtiöiden sähköistä puhelinluetteloa koskevalle hintayhteistyölle myönnettäisiin pysyvästi tai vähintään kymmeneksi vuodeksi. Hakija on Kilpailuviraston pyynnöstä lähettänyt lisätietoja 14.11.1997, 12.5., 25.5., 11.6., 22.6. ja 6.8.1998 sekä 5.2., 22.2. ja 12.3.1999.

Yritykset

Finnet-Media Oy, jäljempänä FM, on Finnet-ryhmään kuuluvien itsenäisten paikallisten puhelinyhtiöiden, jäljempänä paikalliset puhelinyhtiöt, omistama yhtiö, jonka tehtäviin kuuluu osakkaidensa tavoitettavuuspalveluliiketoiminnan edistäminen ja tukeminen valtakunnallisesti, tavoitettavuuspalvelujen markkinointi, keskitetty tuotekehitys ja edunvalvonta sekä hakemistotuotteiden julkaisu, markkinointi ja myynti. FM:ssä harjoitettavaan sähköistä puhelinluetteloa koskevaan yhteistyöhön osallistuvat seuraavat 42 sen osakkaina olevaa paikallista puhelinyhtiötä:

 • Alajärven Puhelinosuuskunta, Alajärvi
 • Etelä-Satakunnan Puhelin Oy, Vammala
 • Eurajoen Teleosuuskunta, Eurajoki
 • Forssan Seudun Puhelin Oy, Forssa
 • Helsingin Puhelin Oyj, Helsinki
 • Huittisten Puhelin Oy, Huittinen
 • Hämeen Puhelin Oy, Hämeenlinna
 • Härkätien Puhelin Oy, Marttila
 • Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö, Ikaalinen
 • Jakobstadsnejdens Telefon Ab – Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy, Pietarsaari
 • Joensuun Puhelin Oy, Joensuu
 • Kajaanin Puhelinosuuskunta, Kajaani
 • Kankaanpään Puhelin Oy, Kankaanpää
 • Karis Telefon Ab – Karjaan Puhelin Oy, Karjaa
 • Keikyän Puhelinosuuskunta, Äetsä
 • Keski-Suomen Puhelin Oyj, Jyväskylä
 • Kimito Telefonaktiebolag – Kemiön Puhelinosakeyhtiö, Kimito
 • Kokkolan Puhelin Oy, Kokkola
 • Kuopion Puhelin Oyj, Kuopio
 • Kymen Puhelin Oy, Kotka
 • Laitilan Puhelinosuuskunta, Laitila
 • Lohjan Puhelin Oy, Lohja
 • Loimaan Seudun Puhelin Oy, Loimaa
 • Loviisan Puhelinosuuskunta, Loviisa
 • Lännen Puhelin Oy, Rauma
 • Mikkelin Puhelinyhdistys, Mikkeli
 • Oulun Puhelin Oy, Oulu
 • Outokummun Puhelin Oy, Outokumpu
 • Pohjanmaan Puhelinosuuskunta, Ylivieska
 • Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, Ruovesi
 • Porin Puhelin Oy, Pori
 • Puhelin Oy Telekarelia, Kontiolahti
 • Puhelinosuuskunta IPY, Iisalmi
 • Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys, Lahti
 • Riihimäen Puhelin Oy, Riihimäki
 • Salon Seudun Puhelin Oy, Salo
 • Savonlinnan Puhelinyhdistys, Savonlinna
 • Tampereen Puhelin Oyj, Tampere
 • Turun Puhelin Oy, Turku
 • Turun Seudun Puhelin Oy, Lieto
 • Vaasan Läänin Puhelin Oy, Vaasa
 • Vakka-Suomen Puhelin Oy, Uusikaupunki

Hakijan esittämä selvitys ja perustelut

FM:n perustaminen ja osakkaiden tekemät sopimukset

Paikalliset puhelinyhtiöt perustivat FM:n vuonna 1995. FM:n osakkaat noudattavat yhtiöjärjestyksen ohella 7.9.1995 allekirjoittamaansa osakassopimusta, jossa ne ovat sopineet FM:n johtamisessa ja toiminnassa noudatettavista periaatteista ja menettelytavoista. Vuonna 1998 FM:n liikevaihto oli 7 milj. mk ja henkilökuntaa sillä oli 2 henkilöä.

Myyntiyhteistyö

FM tarjoaa markkinoille seuraavia tuotteita:

1. Sähköinen puhelinluettelo

FM aloitti vuoden 1996 loppupuolella valtakunnallisen sähköisen puhelinluettelon tuotekehityksen ja valtakunnallisen markkinoinnin. Siihen mennessä FM:n osakkaista ainoastaan Helsingin Puhelin Oyj:llä oli ollut jonkin verran sähköistä puhelinluetteloliiketoimintaa lähinnä oman paikallisalueensa markkinoilla. FM tuotti jonkin aikaa Infotel- ja DianaCat-nimisiä sähköisiä puhelinluetteloita, jotka kuitenkin vuoden 1998 alusta alkaen käyttöön otettu sähköinen puhelinluettelo, NumeroNetti, korvasi.

NumeroNetti on hakemisto, joka sisältää kaikki puhelinnumerot, salaisia numeroita lukuunottamatta. Se on käytettävissä internetin kautta mikrotietokoneella ja yritysten tietoverkkoihin kytketyllä mikrolla. NumeroNetin käyttö on maksullista, ja päästäkseen palveluun käyttäjällä on oltava käyttäjätunnus ja salasana. Tietoja voidaan NumeroNetistä hakea monella hakukriteerillä: nimellä, numerolla, osoitteella, ammatilla, toiminimellä, yksittäisellä sanalla tai millä tahansa näiden yhdistelmällä.

FM käyttää sähköisen puhelinluettelon tuottamiseen Suomen Numeropalvelu Oy:n, jäljempänä SNOY, operoimaa valtakunnallista tietokantaa. FM:n SNOY:n kanssa 2.1.1998 tekemän numerotietojen käyttöä sähköisessä puhelinluettelossa koskevan sopimuksen mukaan FM:llä on oikeus käyttää SNOY:n sähköisen luettelon tietokantaa ja tarjota sitä edelleen omille asiakkailleen. SNOY on FM:n ja Sonera Oy:n, jäljempänä Sonera, yhteinen yhtiö, josta FM omistaa 60 % ja Sonera 40 %.

2. Sähköiset mediatuotteet

FM myy sähköisen puhelinluettelon, NumeroNetin, etu- ja hakusivuille ilmoitustilaa mainosbannereille eli mainoslinkeille. Mainosbanneri on tuote, jossa asiakas saa näkyviin oman yrityksensä tietoja, liikkuvaa kuvaa tai viittauksen omille kotisivuilleen tietyksi ajaksi.

Hakija on ilmoittanut, että sähköisiä mediatuotteita koskeva kehitystyö on vielä kesken. FM tulee kuitenkin todennäköisesti tulevaisuudessa tarjoamaan markkinoille mainosbannerin lisäksi myös muita sähköisiä mediatuotteita. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi sähköinen lisärivi, tehoteksti, palstalogo, kotisivulinkki ja sähköpostiosoitelinkki.

Tuotteiden myynti ja markkinointi

Sähköistä puhelinluetteloa, NumeroNettiä, myyvät ja markkinoivat sekä FM että paikalliset puhelinyhtiöt. Sähköisen puhelinluettelon käyttäjinä ovat yritykset ja kuluttajat. Asiakas rekisteröityy itse internetin kautta NumeroNetin kotisivulla olevalla rekisteröitymislomakkeella FM:n asiakkaaksi tai tekee sopimuksen paikallisen puhelinyhtiön kanssa sähköisen puhelinluettelon käytöstä. Sähköisen puhelinluettelon valtakunnallisen markkinoinnin ja mainonnan hoitaa FM. Jälleenmyyjiä voivat olla myös muut Finnet-yhtiöt ja yritykset, jotka myyvät tietoliikennealan tuotteita ja palveluja. Ilmoituksensa mukaan FM oli 12.3.1999 mennessä tehnyt jälleenmyyntisopimukset 18 jälleenmyyjän kanssa.

Tällä hetkellä NumeroNettiin myytävää sähköistä mediatuotetta, mainosbanneria, myy ainoastaan FM. Hakijan suunnitelmien mukaan tulevaisuudessa sähköisiä mediatuotteita todennäköisesti myyvät FM ja/tai Finnet-yhtiöt ja muut jakelijat.

Tuotteiden hinnoittelu

1. Sähköinen puhelinluettelo

FM:n hallitus päättää FM:n loppukäyttäjille myymän sähköisen puhelinluettelon vähittäismyyntihinnoista. NumeroNetin käytön hinnoittelu perustuu suoritettuihin hakuihin. Laskutus tapahtuu Money-Penny laskutusjärjestelmän kautta. Yksittäisen tiedon hinta perustuu NumeroNetin kuukausittaiseen hakumäärään. Mitä enemmän tietoja käyttäjätunnuksella haetaan, sitä edullisemmaksi yksittäisen tiedon hinta muodostuu. 11.2.1999 voimassa olleen hinnaston mukaan lähtöhinta on 2,70 mk ja 100 haun jälkeen yksittäisen tiedon hinta on 1,89 mk. Yksittäisen tiedon hinta 500 haun jälkeen on 1,49 mk. Edellä mainitut hinnat ovat arvonlisäverottomia.

Jos käyttäjä tekee sähköistä puhelinluetteloa koskevan sopimuksen paikallisen puhelinyhtiön (jälleenmyyjän) kanssa, paikallinen puhelinyhtiö ja käyttäjä sopivat keskenään sähköisen puhelinluettelopalvelun hinnoista. Tällöin FM:n hallitus päättää paikalliselta puhelinyhtiöltä (jälleenmyyjältä) laskuttamiensa tukkuhintojen suuruudesta ja antaa paikalliselle puhelinyhtiölle (jälleenmyyjälleen) sähköisen puhelinluettelon ohjehinnaston vähittäismyyntiä varten.

2. Sähköiset mediatuotteet

Tällä hetkellä mainosbanneria loppuasiakkaille myy vain FM ja FM:n hallitus päättää mainosbannerin loppuasiakashinnoista. FM:n 11.2.1999 voimassa olleen hinnaston mukaan mainosbannerin hinta on 1500-2500 mk/viikko sivusta riippuen.

Mainosbannerin sekä muiden myyntiin tulossa olevien sähköisten mediatuotteiden osalta hakija on todennut, että mikäli sähköisiä mediatuotteita tulevaisuudessa myy FM, se päättää tuotteiden asiakashinnan. Jos sähköisiä mediatuotteita tulevaisuudessa myyvät Finnet-yhtiöt tai muut jakelijat, FM päättää tuotteen tukkuhinnan ja/tai ohjeellisen asiakashinnan.

Ostoyhteistyö palvelujen hankinnassa

Hakijan selvitysten mukaan sähköistä puhelinluetteloa koskevaan yhteistyöhön sisältyy myös ostoyhteistyötä. FM on tehnyt sopimuksia eri palvelujen tarjoajien kanssa palvelujen hankkimisesta sähköistä puhelinluetteloa varten. Tällaisia palveluja tällä hetkellä ovat:

 • ylläpito- ja ohjelmistopalvelut
 • muut alihankintapalvelut, esim. HelpDesk-toiminnan ja laskutuksen toteuttamista varten
Ostohinnoista sopiminen

Hankkiessaan erilaisia palveluja sähköistä puhelinluetteloa varten FM sopii palvelujen tarjoajien kanssa näiltä ostamiensa palvelujen hinnoista ja hinnoitteluperusteista.

Yhteistyöhön mukaantulo ja siitä erottaminen

Osakkaiden yhteistyö on vapaaehtoista, yhteistyötä ei valvota, eikä siihen liity sanktioita. Yhtiöjärjestyksen suostumus- ja lunastuslausekkeet rajoittavat pääsyä FM:n osakkeenomistajaksi. Yhteistyöstä eroaminen voi tapahtua normaaleilla yhtiö- ja sopimusoikeudellisilla perusteilla. Yhteistyöstä eroamiselle ei ole asetettu sanktioita.

Hakijan näkemys tehokkuuseduista ja hyödyn siirtymisestä asiakkaille

FM:n kautta toteutettavalla yhteistyöllä yhtiön osakkaat pystyvät poistamaan päällekkäisiä toimintoja ja toimintojen keskitetty hoitaminen saa aikaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Sähköisen puhelinluettelon ja sähköisten mediatuotteiden kehittäminen vaativat huomattavia panostuksia tuotekehitykseen. Yksittäisen puhelinyhtiön resurssit eivät ole riittäviä, vaan kehitystyö pystytään parhaiten toteuttamaan yhteistyössä. Vastaavasti FM:n kautta toteutettu edunvalvonta- ja neuvotteluyhteistyö vahvistaa osakkaiden neuvotteluasemaa. Neuvotteluaseman vahvistuminen ilmenee toisaalta parempana uskottavuutena ja toisaalta edullisempina hankintahintoina.

FM hoitaa keskitetysti valtakunnallisen markkinoinnin suunnittelun, aineistojen valmistelun ja kampanjoinnin. Markkinointiyhteistyön ansiosta osakkaiden ilmoitus- ja markkinointikustannukset ovat pienemmät kuin tilanteessa, jossa kukin osakas markkinoisi itse ja yhteismarkkinoinnilla osakkaat voivat saavuttaa suuremman mainosvolyymin. Valtakunnallinen yhteismarkkinointi on kilpailun välttämätön edellytys. FM:n pääkilpailijat voivat markkinoida omia vastaavia tuotteitaan valtakunnallisesti.

Jotta FM voisi myydä sähköistä puhelinluettelopalveluaan ja sähköisiä mediatuotteitaan suoraan asiakkailleen, tulee FM:n voida määrittää palvelujensa hinnat itse. Mikäli FM:llä ei ole mahdollisuutta määrittää itse myymilleen tuotteille vähittäismyyntihintoja, ei FM pysty lainkaan myymään näitä tuotteita. Tämä olisi omiaan vähentämään kilpailua sähköisen luettelon markkinoilla.

FM on käynnistänyt todellisen kilpailun sähköisen luettelon ja siihen sisältyvien sähköisten mediatuotteiden markkinoilla. FM:ssä harjoitettava yhteistyö tehostaa yhtiön osakkaiden tavoitettavuuspalvelujen toteuttamista sekä aikaansaa ja lisää kilpailua markkinoilla. Puhelinyhtiöt eivät yksin pysty aikaansaamaan kilpailevaa vaihtoehtoa valtakunnallisen Soneran vastaaville palveluille. Asiakkaille tuleva hyöty ilmenee parempina tuotteina, parempana palveluna ja alhaisempina hintoina.

Markkinat

Teletoiminnan markkinoista

Suomessa oli 30.7.1998 yhteensä 90 teleyritystä. Merkittävimmät niistä olivat Sonera Yhtymä Oyj:n omistama Sonera Oy, Finnet-liitto ry:n 46 jäsenyritystä tytär- ja osakkuusyrityksineen (Finnet-yhtiöt) sekä Telia Ab:n tytäryhtiö Telia Finland Oy. Vuonna 1997 teleyritysten liikevaihto oli yhteensä 17 226 milj. mk, josta Soneran osuus oli noin 52 %, Finnet-yhtiöiden noin 46 %, Telian noin 1 % ja muiden teleyritysten osuus noin 1 %.

Kohderyhmien liikevaihdot

Hakijan ilmoituksen mukaan tavoitettavuuspalvelujen kokonaismarkkinat Suomessa ovat noin 1650 Mmk/vuosi, josta hakija arvioi FM:n osuuden olevan alle 1 prosenttia. Tällöin hakija on laskenut tavoitettavuuspalvelujen kokonaismarkkinoihin sisältyviksi käyttömaksulliset palvelut kuten numeropalvelu, osoitepalvelut, KeltainenPörssi ja sähköiset hakemistot sekä ilmoittajarahoitteiset palvelut kuten hakemistot ja luokitellut ilmoitukset.

Sähköisen puhelinluettelon markkinoiden hakija arvioi olevan noin 15 Mmk, josta FM:n osuus on 11 %. FM:n tärkeimmät kilpailijat sähköisen luettelon markkinoilla ovat Sonera noin 70 %:n ja TT-tieto 19 %:n osuudella.

Sähköisten mediatuotteiden kokonaismarkkinat ovat noin 30 milj. mk. Markkinoihin on laskettu mukaan muun muassa internet-mainonta. Sähköisiä mediatuotteita markkinoivat muun muassa Telia Infomedia Oy, Sanoma Oy, Talentum Oy, MTV ja Sonera. FM:n osuus markkinoista on alle 1 %.

Hakemuksesta pyydetty lausunto

Kilpailuvirasto pyysi 4.11.1998 liikenneministeriöltä lausunnon FM:n poikkeuslupahakemuksesta.

Liikenneministeriö toteaa lausunnossaan 30.11.1998, ettei se näe esteitä FM:n poikkeuslupahakemuksen hyväksymiselle. Finnet-yhtiöiden valtakunnallinen sähköistä puhelinluetteloa koskeva yhteistyö saattaa Finnet-yhtiöt kilpailullisesti samaan asemaan sähköistä luetteloa valtakunnallisesti myyvän Soneran kanssa. FM:n sähköinen puhelinluettelo luo vaihtoehdon Soneran vastaavalle palvelulle. Kilpailukykyisen valtakunnallisen vaihtoehdon tarjoamiseen yksittäiset Finnet-yhtiöt eivät pysty.

Liikenneministeriö pitää perusteltuina poikkeuslupahakemuksen perusteluita kustannustehokkuudesta, asiakkaille koituvasta hyödystä, markkinointiyhteistyöstä ja valtakunnallisen yhteismarkkinoinnin valttämättömyydestä sekä tuotekehitystä koskevista näkökohdista. FM:n palveluiden markkinointi olisi erittäin vaikeaa, mikäli yrityksen palveluistaan perimä hinta ei olisi yhtenäinen koko maassa. Liikenneministeriö arvioi, että Finnet-yhtiöiden FM:n puitteissa tapahtuva sähköiseen puhelinluetteloon liittyvä hintayhteistyö on ehdoton edellytys luoda asiakashinnoiltaan kilpailukykyinen valtakunnallinen sähköinen puhelinluettelo.

Hakijan vastine Kilpailuviraston päätösluonnoksesta

Kilpailuvirasto varasi 25.2.1998 FM:lle mahdollisuuden antaa vastineensa Kilpailuviraston päätösluonnoksesta. FM toimitti virastolle vastineensa 5.3.1999.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Kilpailunrajoituksen määrittely

FM:ssä harjoitetussa sähköistä puhelinluetteloa koskevassa yhteistyössä on mukana 42 sen osakkaina olevaa paikallista puhelinyhtiötä. Yhteistyö perustuu 7.9.1995 allekirjoitettuun osakassopimukseen, jota osakkaat yhtiöjärjestyksen ohella noudattavat.

Sähköistä puhelinluetteloa koskevaan yhteistyöhön sisältyy sekä myynti- että ostoyhteistyötä. Tuotteiden myyntihinnoista päätetään FM:n hallituksessa ja erilaisissa ostosopimuksissa FM:n edustajat sopivat palvelujen tarjoajien kanssa sähköistä puhelinluetteloa varten ostamiensa palvelujen hinnoista ja hinnoitteluperusteista.

Kilpailunrajoituslain 6 §:ssä kielletään samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien tai näiden yhteenliittymien hintoja ja vastikkeita koskevat sopimukset, suositukset ja vastaavat järjestelyt. Myös ostohinnoista sopiminen on kilpailunrajoituslain 6 §:n tarkoittamaa hintayhteistyötä. Hallituksen esityksen kilpailunrajoituslaiksi (HE 162/91) mukaan säännös koskee sekä yritysten nimenomaisia sopimuksia että yritysten yhteiselinten ja yhteenliittymien päätöksiä, joilla rajoitetaan ja ohjataan horisontaalisessa tasossa yritysten kilpailukeinojen käyttöä.

FM:n osakkaina ovat Finnet-ryhmään kuuluvat paikalliset puhelinyhtiöt. Paikalliset puhelinyhtiöt ovat keskenään kilpailevia, samalla tuotanto- ja jakeluportaalla toimivia elinkeinonharjoittajia. FM:n hallituksessa ovat edustettuina Helsingin Puhelin Oyj, Keski-Suomen Puhelin Oyj, Kuopion Puhelin Oyj sekä Oulun Puhelin Oy. Finnet-yhtiöiden valtakunnalliseen sähköistä puhelinluetteloa koskevaan yhteistyöhön sisältyvä hintayhteistyö, johon kuuluu FM:n loppukäyttäjille myymän sähköisen puhelinluettelon ja ilmoitustilan ostajille myymän sähköisen mediatuotteen vähittäishintojen määrittäminen, FM:n jälleenmyyjiltään perimien sähköisen puhelinluettelon tukkuhintojen määrittäminen sekä FM:n jälleenmyyjilleen antamien sähköisen puhelinluettelon ohjeellisten vähittäishintojen määrittäminen on kilpailunrajoituslain 6 §:n kieltämää hintayhteistyötä. Yhteistyöhön sisältyy myös ostoyhteistyötä. Ostoyhteistyöhön sisältyvä hintayhteistyö, jossa FM sopii palvelujen tarjoajien kanssa näiltä ostamiensa palvelujen hinnoista ja hinnoitteluperusteista on myös kilpailunrajoituslain 6 §:n vastaista hintayhteistyötä.

Kilpailunrajoituksen vaikutukset tehokkuuteen

Kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaan Kilpailuvirasto voi elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän hakemuksesta määrätä, ettei lain 6 §:n säännöstä sovelleta kilpailunrajoitukseen, jos se osaltaan tehostaa tuotantoa tai hyödykkeiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä ja jos hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Hakija on esittänyt, että sähköisen puhelinluettelon ja sähköisten mediatuotteiden tuottaminen ja markkinointi vaativat huomattavaa taloudellista panostusta. Yksittäinen paikallinen puhelinyhtiö ei pystyisi yksin kilpailemaan markkinoilla ja omin resurssein tarjoamaan asiakkailleen vastaavia tuotteita kuin FM. Yhteistyön avulla aikaansaadut tuotteet tarjoavat siten asiakkaille uusia vaihtoehtoja.

Hakemuksen mukaan FM hoitaa keskitetysti tuotteiden tuotekehityksen, markkinoinnin ja edunvalvonnan sekä tietokannan hallinnoinnin. Yhteinen tuotekehitys estää päällekkäistä tutkimustyötä ja FM:n kautta paikalliset puhelinyhtiöt vahvistavat neuvotteluasemaansa ja niiden uskottavuus luotettavina palvelun tarjoajina paranee. Yhteisten hankintojen kautta hankintahinnat alenevat. Yhteismarkkinoinnissa paikallisten puhelinyhtiöiden ilmoitus- ja muut markkinointikustannukset ovat pienemmät kuin jos puhelinyhtiöt markkinoisivat jokainen erikseen. Lisäksi yhteismarkkinoinnilla puhelinyhtiöt voivat saavuttaa suuremman mainosvolyymin, mikä myös merkitsee kustannusten laskua.

Kilpailuvirasto katsoo, että edellä kuvattu Finnet-ryhmään kuuluvien paikallisten puhelinyhtiöiden sähköistä puhelinluetteloa koskeva yhteistyö, johon sisältyy sekä myynti- että ostoyhteistyötä, todennäköisesti tehostaa yhteistyössä mukana olevien yhtiöiden toimintaa ja edistää taloudellista kehitystä kilpailunrajoituslain 19 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Puhelinyhtiöt voivat yhteistoimintansa perusteella tarjota asiakkaille uusia tuotteita, jotka kilpailevat muiden kyseisillä markkinoilla tarjolla olevien hyödykkeiden kanssa ja tämän seurauksena kilpailu alalla lisääntyy. Sähköistä puhelinluetteloa koskevaan yhteistyöhön sisältyvä ostoyhteistyö sekä toimintojen keskitetty hoitaminen aikaansaavat säästöjä ja yhtiöiden kustannustehokkuus on parempi kuin tilanteessa, jossa yhteistyötä ei olisi.

Yhteistyön voidaan kuitenkin katsoa aikaansaavan myös tehokkuuden ja taloudellisen kehityksen vähenemiseen johtavia vaikutuksia. Helsingin Puhelin Oyj:llä oli jo ennen vuotta 1996 sähköistä luettelotoimintaa lähinnä oman paikallisalueensa markkinoilla, mutta yhtiö myi tuotekehityksensä FM:lle, koska se katsoi, ettei sillä ollut mahdollisuuksia valtakunnalliseen toimintaan. Kilpailuviraston näkemyksen mukaan yhteistyössä mukana olevilla suurimmilla yrityksillä saattaisi olla mahdollisuus kehittää sähköistä puhelinluetteloa myös yksin tai ainakin yhteistyössä muiden kuin Finnet-ryhmään kuuluvien yritysten kanssa. Kilpailuvirasto pitää kuitenkin kilpailunrajoitusten aikaansaamia tehokkuutta vähentäviä vaikutuksia tässä vaiheessa vähäisempänä kuin edellä mainittuja myönteisiä tehokkuusseurauksia.

Hyödyn siirtyminen asiakkaille

Hakijan mukaan FM on käynnistänyt todellisen kilpailun sähköisen puhelinluettelon markkinoilla. Sähköisen puhelinluettelon käyttäjille ja sähköisestä puhelinluettelosta mediatilaa ostaville asiakkaille tuleva hyöty ilmenee parempina tuotteina, parempana palveluna ja alhaisempina hintoina.

Kilpailuvirasto katsoo, että paikallisten puhelinyhtiöiden FM:n puitteissa harjoittama sähköistä puhelinluetteloa koskeva yhteistyö todennäköisesti tuottaa edellä kuvattuja kustannussäästöjä ja antaa mahdollisuuden asiakashintojen alentamiseen. Olennainen edellytys valtakunnallisella sähköistä puhelinluetteloa koskevalla yhteistyöllä saavutettujen tehokkuushyötyjen välittymiselle asiakkaille on kuitenkin se, että FM jakelijoineen joutuu markkinoilla kilpailemaan muiden vastaavia palveluja tarjoavien yritysten kanssa. Muussa tapauksessa yhteistyöhön osallistuvilta puuttuu kannuste tai ulkoinen paine välittää hintayhteistoiminnan hyöty riittävässä määrin asiakkaille.

Hakemuksen mukaan FM:n osuus tavoitettavuuspalvelujen kokonaismarkkinoista on alle 1 %, sähköisen puhelinluettelon markkinoista 11 % ja sähköisten mediatuotteiden markkinoista alle 1%. Kilpailuvirasto pitääkin todennäköisenä, etteivät paikalliset puhelinyhtiöt kykene nykyisissä kilpailuolosuhteissa hintayhteistyönsä avulla hinnoittelemaan tarjoamiensa tuotteiden hintoja korkeammiksi, kuin mitä tuotteiden kilpailullinen hintataso edellyttää.

Perustelut poikkeusluvan voimassaoloajalle

Hakija esittää, että poikkeuslupa tulisi myöntää pysyvästi, vähintään kuitenkin kymmeneksi vuodeksi. Kilpailuvirasto katsoo, ettei poikkeusluvan myöntäminen pysyvästi eikä kymmeneksi vuodeksi ole perusteltua telemarkkinoiden muutoksen ja erityisesti sähköisten mediatuotteiden nopean kehityksen vuoksi. Tästä syystä Kilpailuvirasto ei pidä perusteltuna poikkeusluvan myöntämistä pidemmäksi ajaksi kuin neljäksi vuodeksi.

Poikkeuslupa

Kilpailuvirasto määrää, että kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohtaa ei sovelleta Finnet-ryhmään kuuluvien paikallisten puhelinyhtiöiden Finnet-Media Oy:ssä harjoittamaan valtakunnalliseen sähköistä puhelinluetteloa koskevaan hintayhteistyöhön. Hintayhteistyö käsittää Finnet-Media Oy:n käyttäjille myymän sähköisen puhelinluettelon ja Finnet-Media Oy:n ilmoitustilan ostajille myymien sähköisten mediatuotteiden, kuten mainosbannerin, vähittäishintojen määrittämisen, Finnet-Media Oy:n jälleenmyyjiltään perimien sähköisen puhelinluettelon ja sähköisten mediatuotteiden tukkuhintojen määrittämisen sekä sähköisen puhelinluettelon ja sähköisten mediatuotteiden ohjeellisten vähittäishintojen antamisen. Hintayhteistyö käsittää myös sähköistä puhelinluetteloa varten hankittujen palvelujen hinnoista ja hinnoitteluperusteista sopimisen.

Poikkeusluvan rajaus

Poikkeuslupa koskee ainoastaan Finnet-Media Oy:n puitteissa harjoitettavaan sähköistä puhelinluetteloa koskevaan yhteistyöhön sisältyvää hintayhteistyötä edellyttäen, että hintayhteistyöhön osallistuminen ei millään tavoin rajoita yhteistyössä mukana olevien yritysten muuta toimintaa. Hintayhteistyöhön osallistumisen tulee olla vapaaehtoista. Finnet-Media Oy:n jälleenmyyjien tulee myös itse voida päättää tarjoamiensa hyödykkeiden vähittäishinnoista. Lisäksi jokaisella yhteistyössä mukana olevalla yrityksellä on oltava mahdollisuus kehittää ja tarjota asiakkailleen vastaavia tuotteita ja kilpailla näin Finnet-Media Oy:n tarjoaman palvelun kanssa. Poikkeuslupa ei koske sähköistä puhelinluetteloa koskevassa yhteistyössä mukana olevien yritysten mahdollisesti harjoittamaa muuta sähköistä puhelinluetteloa koskevaa yhteistyötä kuin tässä päätöksessä on määritelty.

Muu yhteistyö

Finnet-yhtiöiden ja Soneran alueelliseen puhelinluetteloyhteistyöhön sisältyvien kilpailunrajoitusten osalta Kilpailuvirasto on antanut erikseen päätöksen numerolla 466/67/97.

Finnet-yhtiöiden ja Soneran Suomen Numeropalvelu Oy:ssä harjoittamaan tavoitettavuustietopalveluyhteistyöhön sisältyvien kilpailunrajoitusten osalta Kilpailuvirasto on antanut erikseen päätöksen numerolla 55/67/98.

Poikkeusluvan voimassaoloaika

Poikkeuslupa on voimassa 31.3.2003 asti.

Poikkeusluvan peruuttaminen

Kilpailuvirasto toteaa, että poikkeuslupa voidaan kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaan peruuttaa, jos olosuhteet poikkeusluvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuvat.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 §, 19 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.