Alma Media Oyj, Keskisuomalainen Oyj, Ilkka-Yhtymä Oyj, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Länsi-Savo Oy / Alma Markkinapaikat Oy, Arena Interactive Oy

Päivämäärä

14.7.2010

Diaarinumero

10/14.00.10/2010

Osapuolet

Alma Media Oyj, Keskisuomalainen Oyj, Ilkka-Yhtymä Oyj, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Länsi-Savo Oy / Alma Markkinapaikat Oy, Arena Interactive Oy

1 Asia

1. Yrityskaupan hyväksyminen Alma Media Oyj, Keskisuomalainen Oyj, Ilkka-Yhtymä Oyj, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Länsi-Savo Oy / Alma Markkinapaikat Oy, Arena Interactive Oy

2 Asian vireilletulo

2. Alma Media Oyj ja Arena Osapuolet Keskisuomalainen Oyj, Ilkka-Yhtymä Oyj, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj ja Länsi-Savo Oy ovat ilmoittaneet 1.4.2010 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa ne hankkivat yhteisen määräysvallan Alma Markkinapaikat Oy:ssä (”Alma Markkinapaikat”) ja Arena Interactive Oy:ssä (”Arena Interactive”).

3. Kilpailuvirasto on 3.5.2010 tekemällään päätöksellä siirtänyt asian kilpailun-rajoituslain 11 e §:n mukaiseen jatkokäsittelyyn.

3 Yritysjärjestelyn kuvaus

4. Yritysjärjestely toteutetaan siten, että Alma Media -konserniin kuuluva Alma Media Interactive Oy yhtiöittää kuluttajailmoittelun (Mikko.fi), autoilmoittelun (Autotalli.com) ja asuntoilmoittelun (Etuovi.com, mukaan lukien Vuokraovi.com) liiketoiminnot uuteen perustettavaan yhtiöön Alma Markkinapaikat, jonka osakkeista Arena Osapuolten omistama Arena Partners Oy (”Arena Partners”) ostaa 35 %. Alma puolestaan ostaa 35 % Arena Interactiven osakkeista. Ennen yrityskaupan toteuttamista Arena Interactive on Arena Partnersin omistama tytäryhtiö.

4 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

5. Alma Media Oyj on Alma Media -konsernin (”Alma”) emoyhtiö. Almalla on kolme liiketoiminta-aluetta: Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä sekä Markkinapaikat. Sanomalehdet-liiketoimintaan kuuluvat iltapäivälehti Iltalehden, viiden maakuntalehden sekä 27 paikallis- ja kaupunkilehden kustannus- ja verkkoliiketoiminta. Alman maakuntalehdet ovat: Aamulehti (Tampere), Satakunnan Kansa (Pori), Lapin Kansa (Rovaniemi), Kainuun Sanomat (Kajaani) ja Pohjolan Sanomat (Kemi-Tornio). Kauppalehti-ryhmään kuuluvat Kauppalehti, sen verkkopalvelut ja hyötytietopalvelut Balance Consulting ja ePortti sekä asiakaslehtitalo Lehdentekijät ja Baltiassa toimiva uutistoimisto Baltic News Service. Markkinapaikat-liiketoiminta sisältää luokitellun ilmoittelun verkkopalvelut, joita tuetaan tarpeen mukaan painotuotteilla. Suomessa toimivat markkinapaikkapalvelut ovat Mikko.fi, Autotalli.com, Etuovi.com (ml. Etuovi.com-lehti ja Vuokraovi.com), Monster.fi ja Mascus.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat City24, Mascus, Bovision ja Objektvision.

6. Keskisuomalainen Oyj on Keskisuomalainen-konsernin (”Keskisuomalainen”) emoyhtiö. Keskisuomalaisen toimialana on sanomalehtien kustantaminen, sanomalehtien ja muiden painotuotteiden painaminen ja jakelu sekä sähköinen viestintä. Keskisuomalaisen tunnetuimpia lehtiä ovat Keskisuomalainen (Jyväskylä) ja Savon Sanomat (Kuopio). Ilkka-Yhtymä Oyj on Ilkka-Yhtymä-konsernin (”Ilkka”) emoyhtiö. Ilkan toimialoja ovat sanomalehtien kustantaminen ja painaminen ja niihin liittyvä sähköinen liiketoiminta. Ilkan tunnetuimpia lehtiä ovat Ilkka (Seinäjoki) ja Pohjalainen (Vaasa). Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ja sen tytäryhtiöt harjoittavat kustannus- ja painotoimintaa sekä sähköistä viestintää. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tunnetuin lehti on Karjalainen (Joensuu). Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden pääliiketoiminta-alueet ovat kustantaminen sekä graafiset ja viestintäpalvelut. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n tunnetuin lehti on Keskipohjanmaa (Kokkola). Länsi-Savo Oy on Länsi-Savo-konsernin emoyhtiö. Länsi-Savon Oy:n päätoimialana on sanomalehtien kustantaminen ja sen tunnetuimmat sanomalehdet ovat Länsi-Savo (Mikkeli) ja Itä-Savo (Savonlinna). Arena Osapuolilla on lisäksi edellä mainituilla levikkialueillaan ilmestyviä paikallis- ja kaupunkilehtiä.

7. Arena Partners on Arena Osapuolten omistama sähköisen liiketoiminnan kehitysyhtiö, joka on perustettu vuonna 2000. Arena Partners vastaa Arena.fi-kauppapaikan kehityksestä ja tuotannosta.

8. Alma Markkinapaikat jatkaa sille yrityskaupan myötä Alma Media Interactivelta siirtynyttä luokitellun ilmoittelun liiketoimintaa, kuten kuluttajailmoittelun (Mikko.fi), autoilmoittelun (Autotalli.com) ja asuntoilmoittelun (Etuovi.com, mukaan lukien Etuovi.com-lehti ja Vuokraovi.com) palvelujen tuottamista, kehittämistä, ylläpitämistä ja myyntiä. Luokitellun ilmoittelutilan lisäksi Alma Markkinapaikat myy sen verkkopalveluihin ja Etuovi.com-lehteen sekä alueellista että valtakunnallista mainostilaa.

9. Mikko.fi-verkkopalvelussa voi myydä, ostaa, antaa vuokralle, lahjoittaa ja ottaa vastaan erilaisia tuotteita, pääpainon ollessa tavarakaupassa. Palvelussa ilmoittelevat sekä kuluttajat että verkkokaupat.

10. Autotalli.com on valtakunnallinen autokaupan verkkopalvelu, jossa on esillä laaja valikoima autoliikkeiden vaihtoautoja sekä tiedot kaikista myynnissä olevista uusista henkilöautoista.

11. Etuovi.com-tuotteita ovat Etuovi.com-verkkopalvelu sekä alueelliset lehdet asuntojen, uudiskohteiden, loma-asuntojen, tonttien ja maa- ja metsätilojen myyntiin. Etuovi.com-verkkopalveluun kohteitaan voivat jättää myyntiin vain kiinteistönvälittäjät ja rakennuttajat. Etuovi.com-verkkopalvelu tarjoaa lisäksi kiinteistönvälittäjille erilaisia palvelutuotteita, kuten hintaseurantapalvelun, KIVI-kiinteistönvälitysjärjestelmän ja TUTKA-markkinainformaatiojärjestel-män. Näiden lisäksi verkkopalvelu tarjoaa kiinteistönvälittäjille kotisivuratkaisuja ja räätälöityjä palveluja.

12. Etuovi.com-lehti ilmestyy pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Turussa, Porissa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Lahdessa. Lehti jaetaan Pirkanmaata ja Poria lukuun ottamatta ilmaisjakeluna. Lehti ilmestyy Pirkanmaalla Aamulehden ja Porissa Satakunnan Kansan liitteenä.

13. Vuokraovi.com-verkkopalvelu toimii vuokra-asuntojen portaalina. Palvelussa välitetään yritys-, yksityis- ja kuntasektorin asuntoja. Liiketoiminta-alueeseen kuuluu myös käyttöoikeuden myynti REI-asukasvalintajärjestelmään, jonka avulla laajan asuntokannan omistavat toimijat voivat hallinnoida asuntokantaansa.

14. Arena Interactive on perustettu vuonna 2007, kun Arena Partnersin mobiililiiketoiminta yhtiöitettiin. Yhtiön liikevaihto on kertynyt yhtiössä kehitetyn AIMO-mobiilityökalun käyttöoikeuden myynnistä sekä seuranhakupalvelu Treffiarenasta saatavista viestiliikennetuloista.

15. AIMO-järjestelmällä voidaan toteuttaa mediatoimialan mobiilimarkkinoinnin kampanjoita. Järjestelmä sisältää useita erilaisia mobiilityökaluja, joiden avulla voidaan luoda, hallita ja segmentoida kohderyhmiä ja toteuttaa markkinointiviestintää eri teknologioin.

5 Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

16. Alman yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2009 oli noin 308 miljoonaa euroa, josta noin 295 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Arena Osapuolten liikevaihdot vuonna 2009 olivat seuraavat: Keskisuomalainen noin 98 miljoonaa euroa, Ilkka noin 49 miljoonaa euroa, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n noin 83 miljoonaa euroa, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj noin 29 miljoonaa euroa ja Länsi-Savo Oy noin 60 miljoonaa euroa. Kaikkien Arena Osapuolten liikevaihto kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

6 Kilpailuoikeudellinen arviointi

6.1 Johdanto

17. Yrityskaupan osapuolten mukaan Alma Markkinapaikat tulee solmimaan liiketoimintasopimukset Alman ja Arena Osapuolten ja/tai näiden tytäryhtiöiden kanssa. Yrityskaupan tavoitteena on tarjota Alma Markkinapaikkojen palveluja aiempaa laajemmalle asiakaskunnalle yhteistyössä Arena Osapuolten lehtitalojen kanssa. Yrityskaupan myötä Alman lisäksi myös Arena Osapuolten lehtitalot ryhtyvät markkinoimaan ja myymään omalle lukijakunnalleen Mikko.fi-, Autotalli.com- ja Etuovi.com[1]-tuotteita. Alma Markkinapaikat voivat näin hyödyntää Arena Osapuolten lehtitalojen paikallisia myyntikontakteja yrityskaupan toteuttamisen jälkeen. Lisäksi yrityskaupan myötä Alma Markkinapaikkojen brändien näkyvyys laajenee Arena Osapuolten sanomalehdissä ja niiden verkkopalveluissa.

18. Yrityskaupan osapuolten mukaan yrityskaupan myötä Arena Partnersin Arena.fi-palvelun verkkopalvelut Asuntoarena ja Autoarena poistuvat. Lisäksi siirtymävaiheen jälkeen kuluttajailmoittelun verkkopalvelut Mikko.fi ja Markkina-arena korvataan uudella yhteisesti rakennettavalla kuluttajien verkkopalvelulla. Arena.fi-kattobrändi ja -verkkopalvelu jäävät Arena Partners Oy:lle. Yrityskaupan piiriin eivät kuulu Ura-arena, Konearena tai Treffiarena.

19. Yrityskauppa mahdollistaa Arena Osapuolille mukaanpääsyn valtakunnalliseen luokiteltujen ilmoitusten liiketoimintaan. Alma puolestaan pääsee osallistumaan Arena Interactiven mobiilipalvelujen kehittämiseen yhteistyössä Arena Osapuolten kanssa.

20. Arena Interactive tulee jatkamaan harjoittamaansa mobiililiiketoimintaa. Sen liikevaihto on kertynyt yhtiössä kehitetyn AIMO-mobiilityökalun käyttöoikeuden myynnistä sekä Treffiarenasta saatavista viestiliikennetuloista. Koska Almalla ja Arena Osapuolilla ei ole vastaavaa toimintaa ja Arena Interactiven markkinaosuus on yrityskaupan osapuolten mukaan marginaalinen, Kilpailuvirasto ei tässä päätöksessä käsittele tämän enempää mobiilipalvelujen markkinoita.

21. Kilpailuvirasto on arvioinnissaan ottanut huomioon, että yrityskaupan osapuolet myyvät luokitellun ilmoittelutilan lisäksi muutakin mainostilaa sanomalehtiinsä, niiden verkkosivustoille sekä verkkopalveluihinsa, mutta järjestelyn rakenteen vuoksi tämän yrityskaupan merkittävimmät kilpailuvaikutukset kohdistuvat luokiteltuun ilmoitteluun. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on alle 15 % muun kuin luokitellun ilmoittelutilan osalta.

6.2 Relevantit markkinat

6.2.1 Relevantit hyödykemarkkinat

22. Alma Markkinapaikat harjoittaa edellä kuvatun mukaisesti luokitellun kuluttaja-, auto- ja asuntoilmoittelun liiketoimintaa Mikko.fi-, Autotalli.com-, Etuovi.com- ja Vuokraovi.com-verkkopalveluilla sekä Etuovi.com-lehdillä. Ennen yrityskaupan toteuttamista Arena Osapuolet ovat harjoittaneet sähköistä luokiteltua kuluttaja-, auto- ja asuntoilmoittelua Arena.fi-palvelussaan. Alma ja Arena Osapuolet harjoittavat lisäksi luokiteltua kuluttaja-, auto- ja asuntoilmoittelun liiketoimintaa maakunta-, paikallis- ja kaupunkilehdissään.

23. Euroopan komission ja Kilpailuviraston tapauskäytäntöön[2] viitaten yrityskaupan osapuolet katsovat, että kapeimmalla mahdollisella tavalla määriteltyinä nyt käsiteltävänä olevan yrityskaupan kannalta relevantit tuotemarkkinat ovat tuotekohtaisesti rajatut (asunnot, autot, muu kuluttajailmoittelu) luokiteltujen ilmoitusten sähköiset markkinat. Osapuolten mukaan Kilpailuviraston Oikotie-päätöksen mukaisesti sähköisiä ilmoittelupalveluja tarkasteltaessa on tärkeää antaa painoa kuitenkin myös läheisten tuotemarkkinoiden tarkastelulle. Tällaisina läheismarkkinoina päätöksessä pidettiin sanomalehti-ilmoittelun markkinoita.

24. Kilpailuvirasto katsoi Oikotie-päätöksessä, että sähköisen ilmoittelun markkinoita on pidettävä perinteisistä sanomalehti-ilmoittelumarkkinoista erillisinä markkinoina. Tähän tulkintaan virasto päätyi muun muassa sen vuoksi, että sähköisiä verkkopalveluja ovat sanomalehtien lisäksi lähteneet kehittämään esimerkiksi kiinteistönvälittäjät, jotka eivät odota suoraan voittoja itse verkkopalvelulta, vaan palvelun tuottamisen lähtökohtana on muiden tuotteiden markkinoiminen. Tällaiset toimijat ovat valinneet tyypillisesti kapeamman toimialasektorin verkkopalvelulleen. Markkinaoikeus vahvisti Kilpailuviraston markkinamäärittelyn Oikotie-asiassa antamassaan päätöksessä.[3]

25. Myös Euroopan komission tapauskäytännössä on omaksuttu vastaava tulkinta. Päätöksissään asioissa Google/DoubleClick[4] sekä APW/GMG/Emap[5] komissio katsoi, että verkkoilmoittelu (online advertising) muodostaa muusta ilmoittelusta (offline advertising) erilliset omat relevantit markkinansa erityisesti siksi, että verkkoilmoittelulla voidaan tavoittaa rajatumpia kohderyhmiä tehokkaammin kuin muulla ilmoittelulla ja että verkkoilmoitustilan myynnin hinnoittelu ja muun ilmoitustilan myynnin hinnoittelu poikkeavat merkittävällä tavalla toisistaan.[6]

26. Komissio on lisäksi katsonut, että verkkoilmoittelu voitaisiin mahdollisesti jakaa kolmeen kategoriaan: hakupohjaiseen (search ads), ei-hakupohjaiseen (non-search ads) ja luokiteltuun (classified ads) verkkoilmoitteluun.[7] Komissio on edelleen jaotellut luokiteltua verkkoilmoittelua. Komission mukaan luokitellut verkkoilmoitukset on ryhmitelty erityisille verkkosivuille tuotteet ja palvelut luokittelevien otsikoiden alle (esimerkiksi myytävänä olevat talot tietyllä alueella, tietyssä kaupungissa toimivat putkimiehet).[8] Asiassa APW/GMG/Emap komissio on tarkastellut keskittymän aiheuttamia kilpailuvaikutuksia erikseen luokiteltujen autoilmoitusten osalta verkossa, mutta jättänyt markkinoiden määrittelyn auki, koska keskittymästä ei aiheutunut haitallisia kilpailuvaikutuksia.[9]

27. Myös Kilpailuvirasto on Oikotie-päätöksessään jaotellut sähköisen luokitellun ilmoittelun markkinat kolmiin tuotealakohtaisiin markkinoihin eli työpaikkojen, asuntojen ja autojen sähköisen ilmoittelun markkinoihin. Kilpailuvirasto perusteli tulkintaansa sillä, että Oikotien edustamat ilmoitusluokat edustavat hyvin erityyppisiä tuotteita. Loppukäyttäjäasiakas lähestyy ilmoittelupalvelua tarpeidensa mukaan joko työpaikka-, asunto- tai autoilmoittelusta kiinnostuneena.

28. Toisaalta virasto katsoi Oikotie-päätöksessään, että sähköisen ilmoittelun segmenttiä tarkasteltaessa huomiota on kuitenkin lähimarkkinoina kiinnitettävä myös luokiteltuun ilmoitteluun muissa medioissa, etenkin sanomalehdissä:

29. ”… sanomalehti-ilmoitusta edelleen olisi pidettävä sähköiselle ilmoitukselle hyvin läheisenä tuotteena. Koska poikkeusluvan hakijat ovat vakiintuneita sanomalehtitaloja ja siten asiakkaan kannalta tunnettuja ilmoittelupalvelujen tarjoajia, Kilpailuvirasto pitää tärkeänä, että sähköisten ilmoittelupalveluiden toimialan tarkastelun lisäksi painoa annetaan läheisten tuotemarkkinoiden tarkastelulle. Sanomalehtiyhtiöiden välisen sähköistä ilmoittelua tai kontaktimediaa koskevan yhteistyön tapauksessa tällaisina läheismarkkinoina on pidettävä sanomalehti-ilmoittelun markkinoita.

30. Yrityskaupan osapuolten mukaan mainostilaa myydään pääsääntöisesti erikseen luokiteltuun sähköiseen ilmoitteluun ja luokiteltuun painettuun ilmoitteluun. Esimerkiksi Alma myy kuluttaja-, vaihtoauto- ja asuntoilmoittelua lähtökohtaisesti erikseen verkkoon ja lehtiin. Arena Osapuolet myyvät vastaavasti yritysasiakkaille pääsääntöisesti vaihtoauto- ja asuntoilmoitusten verkko- ja sanomalehtinäkyvyyden erikseen. Arena Osapuolten kuluttaja-asiakkaat saavat ostaessaan luokitellun rivi-ilmoituksen sanomalehdestä yleensä ilmoituksen verkkonäkyvyyden ilmaiseksi.

31. Kilpailuviraston markkinatoimijoilta saamien lausuntojen mukaan sähköisten ilmoittelupalvelujen yleistymisestä huolimatta sanomalehti-ilmoittelu koetaan yhä merkitykselliseksi. Asuntojen luokitellun ilmoittelun osalta sanomalehti-ilmoittelua pidetään jopa välttämättömänä esimerkiksi brändin rakentamisessa. Sähköinen ilmoittelu ja sanomalehti-ilmoittelu palvelevatkin ainakin osittain eri tarpeita. Lisäksi sanomalehti-ilmoittelu on yhä kalliimpaa kuin sähköinen ilmoittelu.

32. Luokitellun ilmoittelun jaottelu erikseen kuluttaja-, auto- ja asuntoilmoitteluun vaikuttaa viraston saamien lausuntojen mukaan perustellulta, koska palvelut vastaavat eri tarpeisiin ja niillä on eri käyttäjät.

33. Kilpailuvirasto on arvioinut yrityskaupan kilpailuvaikutuksia osapuolten esittämän kapeimman mahdollisen jaottelun mukaisesti niin, että luokiteltujen ilmoitusten sähköiset markkinat jaetaan erikseen kuluttaja-, auto- ja asuntoilmoitteluun. Arvioinnissaan Kilpailuvirasto on ottanut huomioon sanomalehdissä tapahtuvan luokitellun kuluttaja-, auto- ja asuntoilmoittelun. Lopullinen hyödykemarkkinoiden määritteleminen voidaan kuitenkin jättää avoimeksi, koska jäljempänä ilmenevillä perusteilla kyseessä oleva yritysjärjestely ei aiheuta kilpailuongelmia kapeimmallakaan mahdollisella markkinamäärittelyllä.

6.2.2 Relevantit maantieteelliset markkinat

34. Euroopan komission ja Kilpailuviraston aiempaan tapauskäytäntöön viitaten yrityskaupan osapuolet katsovat, että sähköisen ilmoittelun markkinat rajautuvat kansallisesti tai kielirajan mukaisesti.[10]

35. Markkinaoikeus vahvisti Oikotie-asiassa tekemässään päätöksessä[11] viraston tulkinnan, jonka mukaan sanomalehti- ja Internet-ilmoittelun maantieteelliset markkinat eivät ole yhteneväiset. Sanomalehden markkina-alue on sen levikkialue ja siten maantieteellisesti rajattavissa, kun taas Internet-ilmoittelun markkina-alue rajattiin Oikotie-tapauksessa kansalliseksi lähinnä palvelun kielen ja tunnettuuden mukaan. Myös Lapin Kansa -tapauksessa katsottiin sanomalehti-ilmoittelun osalta, että tarkasteltavana ollut Rovaniemen talousalue muodosti sekä mainonnan ja ilmoittelun tarpeiden että käytettävissä olevien mainosvälineiden kannalta omat alueelliset markkinansa.[12]

36. Euroopan komissio tarkasteli päätöksessään Wegener/PCM[13] ilmoitustilan myyntiä painetussa mediassa ja vahvisti, että ilmoitustilan myynti valtakunnallisessa painetussa mediassa ei kuulu samoille markkinoille alueellisessa tai paikallisessa painetussa mediassa tapahtuvan ilmoitustilan myynnin kanssa.

37. Google/DoubleClick-päätöksessä komissio on lisäksi todennut luokitelluista ilmoituksista, että muualla kuin verkossa tapahtuva luokiteltu ilmoittelu on perinteisesti ryhmitelty täysin omaan osioonsa kyseisessä mediassa ja ilmoittelu on yleensä kytköksissä kyseisen median maantieteelliseen jakelualueeseen. Luokiteltu verkkoilmoittelu puolestaan mahdollistaa ilmoittelun maantieteellisen kohdentamisen Internetin käyttäjän kyseiseen palveluun tekemien maantieteellisten määritysten perusteella.[14]

38. Edellä esitetystä yrityskaupan osapuolten näkemyksestä ja aiemmasta tapauskäytännöstä poiketen Kilpailuviraston saamissa lausunnoissa on tuotu esiin, että sanomalehti-ilmoittelun lisäksi myös sähköisen ilmoittelun kilpailuvaikutuksia tulisi tarkastella paikallisella tasolla erityisesti asuntoilmoittelun osalta.

39. Kilpailuvirasto on arvioinut yrityskaupan kilpailuvaikutuksia osapuolten esittämän ja aiemman tapauskäytännön mukaisesti sähköisessä luokitellussa ilmoittelussa kansallisella tasolla ja sanomalehdissä tapahtuvassa luokitellussa ilmoittelussa lehden levikkialueella. Virasto on kuitenkin erityisesti asuntojen sähköisen ilmoittelun osalta ottanut arvioinnissaan huomioon sen, että verkkopalvelujen valtakunnallisuudesta huolimatta niiden alueellisessa tavoittavuudessa saattaa olla vaihtelua. Lisäksi virasto on ottanut huomioon sen, että kuluttajat rajaavat hakujaan usein alueellisesti. Kilpailuviraston arvion mukaan relevanttien maantieteellisten markkinoiden määritteleminen voidaan kuitenkin jättää avoimeksi, koska jäljempänä ilmenevillä perusteilla kyseessä oleva yritysjärjestely ei aiheuta kilpailuongelmia kapeimmallakaan mahdollisella markkinamäärittelyllä.

6.3 Markkinoiden koko ja markkinatoimijat

6.3.1 Kuluttajailmoittelu

40. Yrityskaupan osapuolten mukaan sähköisen kuluttajailmoittelun arvo Suomessa vuonna 2009 oli 0,3 miljoonaa euroa. Alman markkinaosuus oli [1–5 %][15] ja Arena Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [1–5 %]. Yrityskaupan osapuolten lisäksi markkinoilla toimivat muun muassa Sanoma Oyj:n Keltainenporssi.fi- ja Huuto.net-palvelut sekä norjalaisen media-alan yrityksen Schibstedin joulukuussa 2009 lanseeraama Tori.fi. Sanoma Oyj:n Huuto.net-palvelu on markkinajohtaja kuluttajailmoittelussa ja sen markkinaosuus oli yrityskaupan osapuolten mukaan vuonna 2009 [80–90 %].

41. Sähköisen kuluttajailmoittelun lisäksi osapuolten maakunta-, paikallis- ja kaupunkilehdissä on kuluttajien ilmoituksia, mutta osapuolten lehdet ilmestyvät eri alueilla. Yrityskaupan osapuolten mukaan sekä sähköisen että painetun kuluttajailmoittelun yhteenlaskettu arvo Suomessa vuonna 2009 oli 15 miljoonaa euroa. Alman markkinaosuus oli [10–20] % ja Arena Osapuolten markkinaosuus oli [10–20] %.

6.3.2 Autoilmoittelu

42. Yrityskaupan osapuolten mukaan sähköisen vaihtoautojen ilmoittelun arvo Suomessa vuonna 2009 oli 5,8 miljoonaa euroa. Alman markkinaosuus oli [40–50 %] ja Arena Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli alle 1 %. Yrityskaupan osapuolten lisäksi markkinoilla toimivat muun muassa Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n Nettiauto.com sekä Sanoma Oyj:n Oikotie. Nettiauto.comin markkinaosuus oli yrityskaupan osapuolten mukaan vuonna 2009 [35–45 %].

43. Sähköisen kuluttajailmoittelun lisäksi osapuolten maakunta-, paikallis- ja kaupunkilehdissä on autoilmoituksia, mutta osapuolten lehdet ilmestyvät eri alueilla. Sanomalehdissä tapahtuvassa autojen luokitellussa ilmoittelussa Alman markkinaosuus on [60–70 %] jokaisella paikkakunnalla, missä Alma julkaisee maakuntalehteä (Tampere, Pori, Rovaniemi, Kajaani ja Kemi-Tornio). Arena Osapuolten markkinaosuus näiden maakuntalehtipaikkakunnilla on [60–70 %] Jyväskylässä, Kuopiossa ja Kokkolassa ja [45–55 %] Savonlinnassa, Mikkelissä ja Joensuussa.

44. Yrityskaupan osapuolten mukaan sekä sähköisen että painetun vaihtoautoilmoittelun yhteenlaskettu arvo Suomessa vuonna 2009 oli 23,1 miljoonaa euroa. Alman markkinaosuus oli [20–30 %] ja Arena Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [10–20 %].

6.3.3 Asuntoilmoittelu
6.3.3.1 Sähköinen asuntoilmoittelu

45. Yrityskaupan osapuolten mukaan sähköisen asuntoilmoittelun kokonaisarvo Suomessa vuonna 2009 oli 9,4 miljoonaa euroa. Sähköisessä asuntoilmoittelussa Alman Etuovi.com-palvelu on Suomessa markkinajohtaja. Sen markkinaosuus vuonna 2009 oli yrityskaupan osapuolten mukaan [60–70 %]. Arena Osapuolet toimivat myös sähköisessä asuntoilmoittelussa, niiden yhteenlaskettu valtakunnallinen markkinaosuus vuonna 2009 oli yrityskaupan osapuolten mukaan alle 1 %.[16]

46. Sähköisessä asuntoilmoittelussa Etuovi.com-palvelun pääkilpailija on Sanoma Oyj:n Oikotie.fi-palvelu, jonka markkinaosuudeksi yrityskaupan osapuolet arvioivat [25–35 %]. Lisäksi markkinoilla toimii MTV3:n pääosin mainosrahoitteinen Jokakoti.fi-palvelu.

47. Etuovi.com- ja Oikotie.fi-palvelut eroavat palvelutasoltaan jonkin verran toisistaan. Toisin kuin Etuovi.com-palvelu Oikotie.fi-palvelu ei tarjoa kiinteistönvälittäjille kotisivupalveluja tai kiinteistönvälitysjärjestelmiä. Etuovi.com-brändi on erittäin vahva.[17] Etuovi.com-palvelu on ollut ensimmäisenä Suomessa kehittämässä sähköistä asuntoilmoittelua ja Oikotie-brändiin verrattuna se onkin erottautunut juuri asuntoilmoitteluun liittyvänä brändinä. Etuovi.comissa ei ole julkaistu yksityisten tahojen asuntoilmoituksia, toisin kuin Oikotie.fi- ja Jokakoti.fi-palveluissa.

48. Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry (”KVKL”) on julkaissut tiedotteella 17.6.2010 suunnittelevansa kiinteistönvälittäjien oman yhteisen asuntomarkkinapaikan perustamista verkkoon. KVKL:n hankkeessa ovat mukana Suomen suurimmat asuntokaupan ketjut OP-Kiinteistökeskus, Kiinteistömaailma, Huoneistokeskus ja SKV sekä satoja jäsenyrityksiään edustava Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry. Kiinteistönvälittäjät selvittävät tiedotteen mukaan parhaillaan sitä, perustavatko he verkkopalvelun alusta lähtien itse vai toteuttavatko he sen yhteistyössä jonkun alalla jo toimivan kotimaisen tai ulkomaisen asuntomarkkinapaikan kanssa. Kiinteistönvälittäjien tavoitteena on lanseerata verkkoon kattava markkinapaikka, joka on avoin kaikille välitysliikkeille ja jossa tulee olemaan kattava asuntojen tarjonta alueesta riippumatta.

6.3.3.2 Asuntojen sanomalehti-ilmoittelu

49. Yrityskaupan osapuolet julkaisevat lukuisia sanomalehtiä, kuten Alman ja Arena Osapuolten maakuntalehdet ja Alman Etuovi.com-lehti, joissa on asuntojen luokiteltua ilmoittelua.[18] Vaikka Alman ja Arena Osapuolten maakunta- ja paikallislehdet ilmestyvät tyypillisesti eri alueilla, Alman Etuovi.com-lehti ilmestyy Arena Osapuolten kanssa samalla paikkakunnalla Jyväskylässä ja Kuopiossa.

50. Jyväskylässä Keskisuomalaisen AsuntoEkstra-liite ja Etuovi.com-lehti ilmestyvät vuoroviikoin viikonloppuisin. Yrityskaupan osapuolten mukaan Jyväskylässä asuntojen sanomalehti-ilmoittelun kokonaisarvo vuonna 2009 oli noin 1 miljoona euroa, josta Etuovi.com-lehden osuus oli [50–60 %] ja Keskisuomalaisen [25–35 %]. Yrityskaupan osapuolten lehdet ovat näin ollen asuntojen sanomalehti-ilmoittelun päävaihtoehdot Jyväskylässä.

51. Alueen ilmaisjakelulehdistä Keskisuomalainen-konserniin kuuluvassa Suur-Jyväskylän Lehdessä ja Suomen Lehtiyhtymän Jyväskylän Kaupunkilehdessä ei juurikaan ole asuntojen kohdeilmoittelua, mutta niissä on jonkin verran kiinteistönvälittäjien imago-mainontaa.[19]

52. Yrityskaupan osapuolten mukaan yrityskaupan jälkeenkin Keskisuomalaisen AsuntoEkstra-liite säilyy markkinoilla ja lisäksi Etuovi.com-lehti pysyy markkinoilla hinnaltaan edullisempana vaihtoehtona asiakkaille.

53. Kuopiossa asuntoilmoittelu ei ole keskittynyt maakunnan pääsanomalehteen, vaan Savon Sanomien osuus asuntojen sanomalehti-ilmoittelussa vuonna 2009 oli yrityskaupan osapuolten mukaan [5–10 %]. Kuopiossa valtaosa asuntoilmoittelusta tapahtuu Etuovi.com-lehdessä ja kiinteistönvälittäjien itselleen perustamassa Savon Asuntotori -lehdessä, jotka molemmat ovat ilmaisjakelulehtiä. Savon Asuntotorin markkinoille tulo on vähentänyt ilmoittelua Savon Sanomissa huomattavasti. Yrityskaupan osapuolten mukaan Kuopiossa asuntojen sanomalehti-ilmoittelun kokonaisarvo vuonna 2009 oli noin 1 miljoonaa euroa, josta Etuovi.com-lehden osuus oli [40–50 %]. Kuopiossa markkinajohtaja yrityskaupan osapuolten mukaan on Savon Asuntotori.

54. Yrityskaupan osapuolten mukaan muista Arena Osapuolten maakuntalehtipaikkakunnista Savonlinnassa, Mikkelissä ja Joensuussa asuntoilmoittelun päävaihtoehto on alueen pääsanomalehti. Sen sijaan Seinäjoella merkittävä määrä asuntoilmoittelua on pääsanomalehden lisäksi Suomen Lehtiyhtymän Seinäjoen Sanomat -ilmaislehdessä. Seinäjoella ilmoittelu tapahtuu pääsanomalehdessä ja ilmaisjakelulehdessä vuoroviikoin. Vaasassa asuntoilmoittelu on yrityskaupan osapuolten mukaan keskittynyt kiinteistönvälittäjätaustaiseen Asuntolehteen ja Kokkolassa Suomen Lehtiyhtymän Kokkola-lehteen.

6.4 Kilpailuvaikutusten arviointi

6.4.1 Kuluttajailmoittelu

55. Viitaten edellä kuvattuun kuluttajailmoittelun kilpailutilanteeseen Kilpailuvirasto arvioi, että selvityksissä ei ole tullut esiin mitään sellaista, minkä perusteella yrityskaupalla voitaisiin nähdä olevan merkittäviä kilpailuvaikutuksia kuluttajailmoittelussa.

6.4.2 Tapauksen siirto jatkokäsittelyyn

56. Kilpailuvirasto siirsi yritysjärjestelyn selvittämisen 3.5.2010 tekemällään päätöksellä jatkokäsittelyyn muun ohella siitä syystä, että asunto- ja autoilmoittelun osalta keskittymän markkinaosuudet muodostuvat korkeiksi. Myös eräissä Kilpailuviraston markkinaosapuolilta saamissa lausunnoissa arvioitiin yritysjärjestelyn aiheuttavan Kilpailuviraston puuttumista edellyttäviä haitallisia kilpailuvaikutuksia asunto- ja autoilmoittelussa.

6.4.3 Autoilmoittelu

57. Yritysjärjestelyssä Alman sähköinen autoilmoittelupalvelu Autotalli.com siirtyy Alman lisäksi Arena Osapuolten eli viiden muun lehtitalon käyttöön. Yrityskaupan osapuolten mukaan Alman markkinaosuus vaihtoautojen ilmoittelussa oli [40–50] %. Myös Arena Osapuolet toimivat sähköisessä autoilmoittelussa, joskin niiden yhteenlaskettu markkinaosuus on alle 1 %. Yrityskaupan osapuolet ovat ilmoittaneet, että yrityskaupan seurauksena Arena.fin Autoarena korvataan Autotalli.com-palvelulla, jolloin Alman ja Arena Osapuolten välinen kilpailuasetelma poistuu.

58. Eräissä Kilpailuviraston saamissa lausunnoissa on esitetty, että Autotalli.comin asema saattaa vahvistua yritysjärjestelyn mahdollistaman edullisen markkinointivalikoiman myötä. Yrityskaupan osapuolten antaman tiedon mukaan Autotalli.com saa jatkossa näkyvyyttä edullisin ehdoin Alman sanomalehtien ja niiden verkkosivustojen lisäksi myös kaikissa Arena Osapuolten sanomalehdissä, jotka ovat alueidensa pääsanomalehtiä, sekä Arena Osapuolten lehtien verkkosivustoilla. Autotalli.com-brändin jatkuva esilläolo Arena Osapuolten pääsanomalehdissä lisää lausuntojen mukaan Autotalli.comin tunnettuutta ja ohjaa uusia käyttäjiä Autotalli.com-palveluun.

59. Arena Osapuolten lehdissä ja niiden verkkosivustoilla saavutettava edullinen lisänäkyvyys Autotalli.com-brändille on yrityskaupan Autotalli.comille synnyttämä kilpailuetu suhteessa sen kilpailijoihin. Autotalli.comin pääkilpailija Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n Nettiauto.com on kuitenkin vahva toimija 40 prosentin markkinaosuudellaan, ja koska Nettiauto.com kuuluu myös media-alan yritykseen, on senkin mahdollista hankkia medianäkyvyyttä tuotteelleen konsernin sisäisesti. Sama koskee myös Sanoma Oyj:n Oikotie.fi-palvelua, joka toimii vaihtoehtona autoilmoittelussa. Valtaosassa viraston saamista lausunnoista onkin katsottu, ettei yrityskaupalla ole haitallisia vaikutuksia autoilmoitteluun.

60. Edellä kuvatun perusteella Kilpailuvirasto arvioi, että yrityskaupalla ei ole laissa edellytetyllä tavalla kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia autoilmoitteluun.

6.4.4 Asuntoilmoittelu
6.4.4.1 Sähköinen asuntoilmoittelu

61. Yritysjärjestelyssä Alman sähköinen asuntoilmoittelupalvelu Etuovi.com siirtyy Alman lisäksi Arena Osapuolten eli viiden muun lehtitalon käyttöön. Kilpailuviraston selvitysten perusteella Etuovi.com on sähköisessä asuntoilmoittelussa vahvassa asemassa oleva markkinajohtaja, jonka valtakunnallinen markkinaosuus Alman mukaan on [60–70] %. Myös Arena Osapuolet toimivat sähköisessä asuntoilmoittelussa, joskin niiden yhteenlaskettu markkinaosuus on alle 1 %. Yrityskaupan osapuolet ovat ilmoittaneet, että yrityskaupan seurauksena Arena.fin Asuntoarena korvataan Etuovi.com-palvelulla, jolloin Alman ja Arena Osapuolten välinen kilpailuasetelma poistuu.

62. Eräissä Kilpailuviraston saamissa lausunnoissa on esitetty, että Etuovi.comin ennestään vahva asema saattaa vahvistua yritysjärjestelyn mahdollistaman edullisen markkinointivalikoiman myötä. Yrityskaupan osapuolten antaman tiedon mukaan Etuovi.com saa jatkossa näkyvyyttä edullisin ehdoin Alman sanomalehtien ja niiden verkkosivustojen lisäksi myös Arena Osapuolten sanomalehdissä, jotka ovat alueidensa pääsanomalehtiä, sekä Arena Osapuolten lehtien verkkosivustoilla. Etuovi.com-brändin jatkuva esilläolo Arena Osapuolten pääsanomalehdissä lisää lausuntojen mukaan Etuovi.comin tunnettuutta ja ohjaa sekä asunnon myyjiä että ostajia Etuovi.com-palveluun.

63. Etuovi.com on jo ennen yrityskaupan toteuttamista ollut vahva toimija, ja Arena Osapuolten lehdissä ja niiden verkkosivustoilla saavutettava edullinen lisänäkyvyys tuo Etuovi.comille yrityskaupan myötä kilpailuetua suhteessa sen kilpailijoihin. Kuitenkin myös sen pääkilpailijan Oikotie.fi-palvelun on mahdollista hankkia medianäkyvyyttä tuotteelleen konsernin sisäisesti.

64. Kilpailuviraston arvion mukaan Etuovi.comin vahvaa asemaa heikentää sen asiakaskunnan käynnistämä kiinteistönvälittäjien oman asuntomarkkinapaikan perustamishanke. Uuden markkinapaikan perustajina toimii pääosa nykyisten markkinatoimijoiden Etuovi.comin, Oikotie.fin ja Jokakoti.fin asiakaskunnasta. Kiinteistönvälittäjät ovat ilmoittaneet, että markkinapaikka tulee olemaan valtakunnallisesti kattava ja avoin kaikille kiinteistönvälittäjäyrityksille.

65. Kilpailuviraston arvion mukaan kiinteistönvälittäjien asuntoportaalihanke vahvistaa omalta osaltaan käsitystä siitä, että sähköisen asuntoilmoittelusivuston perustaminen on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti realistista ainakin siinä tapauksessa, että palvelun perustamiseen ja hyödyntämiseen myötävaikuttaa riittävä määrä toimijoita.

66. Kiinteistönvälittäjien oman markkinapaikan perustamisen mahdollisuus antaa kiinteistönvälittäjille neuvotteluvoimaa suhteessa nykyisiin markkinatoimijoihin, mikä vaikuttaa asuntoilmoittelun kilpailutilanteeseen merkittävästi. Valtaosa asuntoilmoittelusta tapahtuu kiinteistönvälittäjien toimesta. Toteutuessaan suunnitellun kaltainen kiinteistönvälittäjien oma markkinapaikka muuttaa viraston arvion mukaan sähköisen asuntoilmoittelun kilpailuasetelmaa pysyvästi.

67. Kilpailunviraston arvion mukaan kiinteistönvälittäjien oman markkinapaikan perustamishanke on omiaan estämään Etuovi.comia yksipuolisesti korottamasta palvelujensa hintoja tai muuten heikentämästä niitä ehtoja, joilla se myy asiakkailleen ilmoitustilaa. Käsillä oleva yrityskauppa ei muuta tätä asetelmaa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskaupalla ei siten ole laissa edellytetyllä tavalla kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia sähköiseen asuntoilmoitteluun.

6.4.4.2 Asuntojen sanomalehti-ilmoittelu

68. Yrityskaupalla on vaikutuksia asuntojen sanomalehti-ilmoittelun kilpailutilanteeseen niillä paikkakunnilla, joilla Arena Osapuolten lehdet ilmestyvät.

69. Jyväskylä ja Kuopio ovat ainoat paikkakunnat, joissa yrityskaupan osapuolilla on päällekkäisyyksiä asuntojen sanomalehti-ilmoittelussa. Jyväskylässä yrityskaupan myötä kilpailutilanne asuntojen sanomalehti-ilmoittelun päävaihtoehtojen välillä poistuu. Yrityskauppaa edeltävässä markkinatilanteessa Etuovi.com-lehti on haastanut maakunnan pääsanomalehden Keskisuomalaisen asuntoilmoittelussa. Tällä hetkellä Etuovi.com-lehden liikevaihto on suurempi kuin maakunnan pääsanomalehden Keskisuomalaisen asuntoilmoittelusta kertynyt liikevaihto. Etuovi.com-lehti on siten onnistunut asuntoilmoittelun alalle tulossa siitä huolimatta, että se on ilmaisjakelulehti.

70. Kuopiossa kiinteistönvälittäjät ovat itse vaikuttaneet markkinoiden kilpailutilanteeseen perustamalla Savon Asuntotori -lehden, jolla on merkittävä rooli alueen asuntoilmoittelussa. Kuopiossa valtaosa asuntoilmoittelusta tapahtuu ilmaisjakelulehdissä, sillä Asuntotorin lisäksi vaihtoehtona on Etuovi.com-lehti. Maakunnan pääsanomalehden Savon Sanomien osuus asuntoilmoittelussa on laskenut Savon Asuntotorin markkinoille tulon myötä, eikä Savon Sanomilla ole kovin merkittävää roolia asuntoilmoittelussa tällä hetkellä.

71. Arena Osapuolten lehtipaikkakunnista Etuovi.com-lehti ei ilmesty Savonlinnassa, Mikkelissä, Joensuussa, Seinäjoella, Vaasassa eikä Kokkolassa. Yrityskaupan toteutuminen poistaa Kilpailuviraston arvion mukaan Etuovi.comilta kannustimen lanseerata lehtiään näille paikkakunnille ainakaan merkittävästi Arena Osapuolten ilmoitushintoja alemmilla hinnoilla. Kilpailuviraston saamien lausuntojen mukaan Etuovi.com-lehden markkinoille tulo on usein tarjonnut asuntoilmoitteluun edullisemman vaihtoehdon alueen pääsanomalehdelle. Edellä mainituista paikkakunnista kuitenkin vain Savonlinnassa, Mikkelissä ja Joensuussa asuntoilmoittelun päävaihtoehto on tällä hetkellä Arena Osapuolten oma sanomalehti. Seinäjoella ilmoittelu tapahtuu Ilkassa ja ilmaisjakelulehdessä vuoroviikoin. Vaasassa ja Kokkolassa asuntoilmoittelu on keskittynyt ilmaisjakelulehteen.

72. Vaikka yrityskaupalla ei varsinaisesti ole vaikutuksia asuntojen sanomalehti-ilmoitteluun Alman maakuntalehtipaikkakunnilla, yrityskaupan osapuolet ovat tuoneet esiin Tampereen ja Porin kilpailutilanteen esimerkkinä alalle tulon mahdollisuudesta asuntojen sanomalehti-ilmoittelussa. Sekä Tampereella että Porissa asuntoilmoittelun vaihtoehtoina ovat Alman maakuntalehtien Aamulehden ja Satakunnan Kansan sekä Etuovi.com-lehtien lisäksi Almasta riippumattomat ilmaisjakelulehdet. Alman mukaan sekä Tampereella Kotiavaimen että Porissa Satakunnan Asuntoviikon asuntoilmoittelu on laajentunut silloin, kun Etuovi.com siirtyi liitteeksi Aamulehden ja Satakunnan Kansan väliin.

73. Jyväskylässä yrityskauppa poistaa Keskisuomalaisen ja Etuovi.comin välisen kilpailuasetelman. Kilpailuviraston arvion mukaan tämä ei kuitenkaan ole omiaan merkittävästi estämään kilpailua, sillä yrityskaupan osapuolet eivät kykene yrityskaupan jälkeenkään toimimaan Jyväskylässä yksipuolisesti muista markkinatoimijoista riippumatta. Yrityskaupan osapuolten yksipuolisia toimia rajoittaa viraston arvion mukaan kiinteistönvälittäjien mahdollisuus perustaa oma lehti, mikä luo kilpailun painetta olemassa oleville markkinatoimijoille. Kuopion tämänhetkinen kilpailutilanne osoittaa, että toteutuessaan lehti voi nopeastikin muuttaa kilpailuasetelman. Edellä kuvatut esimerkkitapaukset eri Arena Osapuolten lehtipaikkakunnista osoittavat lisäksi, että erityisesti vaihtoehdoksi Etuovi.com-lehdelle joku olemassa oleva ilmaisjakelulehti voi laajentaa asuntoilmoitteluaan. Kilpailuviraston arvion mukaan myös niiden Arena Osapuolten lehtipaikkakuntien osalta, joilla yrityskauppa poistaa kannustimen lanseerata Etuovi.com-lehti alueen pääsanomalehden vaihtoehdoksi, markkinoille voi tulla jollakin muulla ilmaisjakelulehdellä Etuovi.com-lehden sijaan.

74. Kun otetaan huomioon sekä nykyinen kilpailutilanne että alalle tulon mahdollisuudet, yrityskaupalla ei ole Kilpailuviraston arvion mukaan laissa edellytetyllä tavalla kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia asuntojen sanomalehti-ilmoitteluun.

6.4.5 Sidonta

75. Kilpailuviraston saamissa lausunnoissa on esitetty, että yrityskaupan myötä osapuolille syntyy mahdollisuus sitoa sähköisen ilmoittelun ja sanomalehti-ilmoittelun tuotteet toisiinsa, mikä saattaa heikentää asiakkaiden asemaa. Yrityskaupan osapuolet itse ovat todenneet, että ne tulevat jatkossakin hinnoittelemaan tuotteensa itsenäisesti ja pitämään sähköisen ilmoittelun hinnoittelun erillisenä sanomalehti-ilmoittelun hinnoittelusta. Kilpailuviraston selvityksissä ei ole noussut esiin viitteitä yrityskaupan osapuolten harjoittamasta sidonnasta.

6.5 Johtopäätös

76. Kilpailuviraston 3.5.2010 tekemä päätös asian jatkokäsittelyyn siirtämisestä sisältää alustavia epäilyjä keskittymän mahdollisesti aiheuttamista haitallisista kilpailuvaikutuksista. Asiassa tehdyt jatkoselvitykset ovat kuitenkin osoittaneet, että yrityskaupalla ei ole Kilpailuviraston arvion mukaan kuluttajailmoitteluun, autoilmoitteluun tai asuntoilmoitteluun sellaisia kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia, joihin puuttumista kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvontasäännökset edellyttäisivät. Asian näin päättyessä relevanttien markkinoiden määritteleminen voidaan jättää avoimeksi.

7 Ratkaisu

77. Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Alma Media Oyj, Keskisuomalainen Oyj, Ilkka-Yhtymä Oyj, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Länsi-Savo Oy perustavat Alma Markkinapaikat Oy ja Arena Interactive Oy -nimiset yhteisyritykset. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

8 Sovelletut säännökset

78. Kilpailunrajoituslaki (303/98), (318/04) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

9 Muutoksenhaku

79. Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Mukaan lukien Etuovi.com-lehti ja Vuokraovi.com.

[2] Ks. COMP/M.4731 – Google/DoubleClick, 11.3.2008 ja Kilpailuviraston päätös asiassa ”Oikotie-yhteistoiminta sähköisessä verkkopalvelussa”, dnro 940/67/2001, 20.12.2002.

[3] Ks. MAO:91/06, dnro 21/03/KR, 9.5.2006.

[4] COMP/M.4731 – Google/DoubleClick, 11.3.2008, kohdat 45–47.

[5] COMP/M.5051 – APW/GMG/Emap, 7.3.2008, kohdat 27, 28.

[6] Ks. alaviite 4. Komissio on käsitellyt verkko- ja muun ilmoittelun eroja myös päätöksissään asioissa IV/JV.1 – Telia/Telenor/Schibsted, 27.5.1998, IV/M.1439 – Telia/Telenor, 3.10.1999 ja IV/M.0048 – Vodafone/Vivendi/Canal Plus, 20.7.2000.

[7] COMP/M.473 – Google/DoubleClick 11.3.2008, kohta 11 ja COMP/M.5051 – APW/GMG/Emap 7.3.2008, kohta 28.

[8] COMP/M.4731 – Google/DoubleClick 11.3.2008, kohta 11.

[9] COMP/M.5051 – APW/GMG/Emap 7.3.2008, kohta 28.

[10] Ks. esimerkiksi COMP/M.4731 – Google/DoubleClick 11.3.2008, kohdat 83–84 ja Alma Media Oyj/Talentum Oyj, dnro 738/14.00.10/2009, 6.11.2009, s. 8.

[11] MAO:91/06, dnro 21/03/KR, 9.5.2006.

[12] Kilpailuviraston seuraamusmaksuesitys kilpailuneuvostolle, Lapin Kansa Oy:n määräävän markkina-aseman väärinkäyttö oman ilmestymisalueensa lehti-ilmoittelun markkinoilla, dnro 287/61/96. Ks. myös kilpailuneuvoston päätös, dnro 2/359/98, 20.1.2000.

[13] COMP/M.3817 – Wegener/PCM/JV, 7.7.2005, kohdat 27–30.

[14] COMP/M.4731 – Google/DoubleClick 11.3.2008, alaviite 9: ”Offline classified ads are traditionally grouped entirely in a distinct section of the newspaper/magazine and are generally connected with the geographic area of distribution of the given newspaper/magazine. Online classified advertising allows for specific geographic targeting through geographic specifications that the Internet user can enter in the relevant website (e.g. yell.com; pagesjaunes.fr)”.

[15] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[16] Yrityskaupan ilmoittajien mukaan sähköisen luokitellun ilmoittelun markkinaosuuksia on mahdollista arvioida usealla vaihtoehtoisella tavalla, mm. osapuolten myynnin, palvelujen kävijämäärien tai tarjolla olevien kohteiden lukumäärän perusteella. Ilmoittajien esittämät markkinaosuudet perustuvat osapuolten myyntiin. Ilmoittajien mukaan markkinaosuudet ovat pienemmät esimerkiksi palvelujen kävijämäärien perusteella.

[17] Ks. esimerkiksi TNS Gallupin tutkimus ”Real Estate Online 2009 – Internetin rooli asunto- ja kiinteistövälityksessä Internet-käyttäjien keskuudessa.

[18] Ks. osapuolten julkaisemista sanomalehdistä tarkemmin päätöksen kohta ”Osapuolet ja niiden harjoittama toiminta”, s. 1–2.

[19] Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton vastaus Kilpailuviraston selvityspyyntöön 8.4.2010.