Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

30.11.1999

Diaarinumero

1005/81/1999

Osapuolet

Amer-Yhtymä Oyj / Suunto Oyj

Asian vireilletulo

Amer-Yhtymä Oyj (Amer) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 9.11.1999 tehneensä julkisen ostotarjouksen Suunto Oyj:n (Suunto) osakkeista. Amerilla on entuudestaan noin 26 % Suunnon osakkeista. Ostotarjouksen toteutuessa Amer saa Suunnossa yksinomaisen määräysvallan.

Amer-konsernin liikevaihto vuodelta 1998 oli noin 4,4 miljardia markkaa. Suunto-konsernin liikevaihto oli vuonna 1998 noin 379 miljoonaa markkaa.

Ratkaisu ja sen perustelut

Amer-konserniin kuuluvat Wilson Sporting Goods Co., Atomic Austria GmbH ja Amer-Tupakka tytäryhtiöineen. Wilson on maailman suurimpia golf-, tennis-, ja joukkueurheiluvälineiden valmistajia. Atomic valmistaa ja markkinoi laskettelu- ja maastosuksia ja muita lasketteluvarusteita. Valikoimiin kuuluvat myös Oxygen lumilaudat ja rullaluistimet. Wilsonilla ja Atomicilla on myyntiyhtiöt noin 20 maassa ja muualla jakelun hoitavat itsenäiset maahantuonti- ja jakeluyhtiöt.

Suunnon päätoimialueet urheiluvälineliiketoiminnassa ovat retkeily sekä sukellus- ja vesiurheilu. Retkeilytuoteryhmä kehittää ja markkinoi Suunnon valmistamia maasto- ja venekompasseja ja ulkoilutietokoneita sekä jakelee muiden valmistamia retkeilytarvikkeita. Sukellus- ja vesiurheilutuoteryhmään kuuluvat mm. sukellustietokoneet ja sukellus-, vesiurheilu-, ja pelastautumispuvut. Suunto valmistaa myös ilotulitteita. Pääosa Suunnon liikevaihdosta kertyy ulkomailta.

Yrityskaupan osapuolet toimivat samalla urheiluvälineiden toimialalla, mutta niillä ei ole päällekkäisiä tuotteita. Osapuolten tuotteiden relevantit maantieteelliset markkinat ovat todennäköisesti Suomea laajemmat. Yrityskaupan seurauksena Amer saa tuotevalikoimaansa Suunnon urheiluväline-elektroniikkatuotteet ja muut kansainväliset tuotemerkit. Laaja tuotevalikoima parantaa Amerin mahdollisuuksia kilpailla urheilutukkukaupan toimituksista. Kilpailuviraston selvitysten mukaan yrityskauppa ei kuitenkaan anna Amerille erityistä valikoiman laajuudesta johtuvaa kilpailuetua. Suunnon päätuotteilla on ulkomaisia kilpailijoita, joista osa on läsnä myös Suomen markkinoilla.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.